Coronavirus Update

Prestatii medicale acordate cu plata, la cerere, in policlinicile cu plata

Publicat la data de: 30 Martie 2008

Ordin nr. 466 din 28/04/2005 - privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate cu plata, la cerere, in policlinicile cu plata

Sus

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 31/05/2005

In temeiul prevederilor art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare, cu completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii,
vazand Referatul Directiei generale buget si credite externe nr. MC 5.433 din 28 aprilie 2005,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1

Se aproba tarifele maxime pentru prestatiile medicale acordate cu plata, la cerere, de catre policlinicile cu plata, potrivit anexelor nr. 1*) si 2*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
__________
*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

ARTICOLUL 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 247/2003 privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate cu plata, la cerere, in policlinicile cu plata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2003.

ARTICOLUL 3

Directiile din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si policlinicile cu plata vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Mircea Cinteza

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

ANEXA Nr. 1 - tarife aprobate pentru consultatiile medicale acordate cu plata, la cerere, de catre policlinicile cu plata

Sus

Nr. crt

Denumirea

Consultatia

in policlinica

La domiciliu

Consultatii control in policlinica

Ziua

Noaptea

1

consultatia primara acordata de academicieni,profesori, conferentiari, doctori in medicina si doctori docenti

285.000

285.000

343.000

227.000

2

consultatia primara acordata de medicii primari

247.000

247.000

325.000

189.000

3

consultatia primara acordata de medicii specialisti sialte cadre medicale cu pregatire superioara

189.000

189.000

249.000

171.000


ANEXA Nr. 2 - tarifele aprobate pentru prestatiile medicale acordate, cu plata, la cerere, de catre policlinicile cu plata

Sus

PAG. NR.CRT DENUMIREA PRESTATIEI TARIFE LEI)

ANALIZE DE LABORATOR SI INVESTIGATII

14 1 Numaratoarea eritrocitelor 38.000
14 2 Numaratoarea trombocitelor 38.000
14 3 Mielograma147.000
14 4 Viteza de sedimentare a hematiilor 31.000
14 5 Timp de protombina 60.000
14 6 Determinarea grupelor sanguine in sistem Abo 25.000
14 7 Dozarea glucozei in sange 60.000
14 8 Determinarea hiperglicemiei provocate 307.000
14 9 Test de imunofluorescenta 147.000
14 10 Lipide totale 60.000
14 11 Dozarea colesterolului 60.000
14 12 Clor in urina 49.000
14 13 Dozarea ureei 49.000
14 14 Examen coproparazitologic pentru diagnosticul parazitozelor intestinale:
- Examen microscopic direct38.000
- Examen microscopic direct concentratii si coloranti 49.000
- Culturi 60.000
15 15 Examen histopatologic pe o piesa inclusa la parafina 125.000
15 16 Radioscopie toraco-pleuro-mediastino-pulmonara 66.000
15 17 Radiografie cardiopulmonara (exclusiv filmul) 97.000
15 18 EKG 71.000
15 19 Cistoscopie 147.000
15 20 Test HIV 302.000
21 Radioscopie pulmonara 89.000

TRATAMENTE

15 22 Injectie subcutanata, intradermica, intramusculara (la sediul
dispensarului policlinic) 20.000
15 23 Acupunctura - 1 sedinta 60.000
15 24 Incizia unui flegmon 118.000
15 25 Pansament plagi lineare, pana la 10 cm fiecare 38.000
15 26 Infiltratii nervi Arnold facial, ramura trigemen, intercostal, etc. 49.000
15 27 Perfuzie intravenoasa 49.000
15 28 Aparat gispsat toraco-branhial 307.000
15 29 Extractie dinte monoradicular 85.000

I. ANALIZE DE LABORATOR

A. HEMATOLOGIE

a) Examene morfologice
86 30 Numaratoarea leucocitelor 38.000
86 31 Numaratoarea reticulocitelor 38.000
86 32 Hematocrit 27.000
86 33 Dozarea hemoglobinei 38.000
86 34 Frotiul de sange (formula leucocitara) 49.000
86 35 Adenograma 147.000
86 36 Numaratoarea euzinofilelor 38.000
86 37 Testul Thorn 71.000
86 38 Rezistenta osmotica eritrocitara 60.000
86 39 Peroxidaze 60.000
86 40 Fosfataza alcalina leucocitara 71.000
86 41 Coloratia Pas 71.000
86 42 Coloratia Perls 71.000
86 43 Esteraze nespecifice 71.000
86 44 Electroforeza hemoglobinei 71.000
86 45 Indici si constante eritrocitare 71.000

b) Teste de hemostaza
86 46 Timpul de sangerare 27.000
86 47 Timpul de coagulare 22.000
87 48 Timpul de coagulare a plasmei recalcifiate (Howell) 49.000
87 49 Timpul de consum al protrombinei 60.000
87 50 Timpul complexului protrombinic (Quick) 60.000
87 51 Timpul de proaccelerina 60.000
87 52 Timpul de proconvertina 60.000
87 53 Timpul de cefalina (P.T.T.) 71.000
87 54 Timpul de toleranta la heparina 60.000
87 55 Tipul de liza al cheagului euglobulinic 60.000
87 56 Decelarea anticoagulantelor circulante 71.000
87 57 Testul de corectie pentru determinarea timpului de hemofilie 71.000
87 58 Teste pentru explorarea functiilor plachetare 147.000
87 59 Timpul de trombina 49.000
87 60 Testul de generare al tromboplasmei (BIGGS) 147.000
87 61 Reactia chiagului 31.000
87 62 Trombelastrograma 71.000
87 63 Determinarea factorului Rh 27.000
87 64 Determinarea grupelor rare 27.000
87 65 Titrarea anticorpilor serici (in sistemul ABO si Rh) 71.000
87 66 Aglutinare la rece 38.000
87 67 Testul Coombs direct si indirect 60.000

B. IMUNOLOGIE CLINICA

87 68 Electroforeza in geli de agar 71.000
87 69 Imunograma (metoda Mancini) 87.000
87 70 Imunoelectroforeza 98.000
87 71 Proteina - C - reactiva 49.000
87 72 Alfafetoproteine 60.000
87 73 Testul SIA 27.000
87 74 Crioglobuline 27.000
87 75 Criofibrinogen 27.000
87 76 Electroforeza proteinelor urinare 87.000
87 77 Proteine Bence Jones 49.000
87 78 Testul rozetelor 109.000
87 79 Inhibitia migrarii 109.000
87 80 Testul de transformare limfoblastica 98.000
87 81 Testul Latex - factor reumatoid pe lama 49.000
87 82 Testul Latex - factor reumatoid in tuburi 60.000
88 83 Testul Waaler Rose 60.000
88 84 Diagnosticul imunologic al sarcini 87.000
88 85 Determinarea fenomenului LE (celule lupice) 87.000

C. BIOCHIMIE

a) Metabolismul proteic
88 86 Electroforeza pe hartie a proteinelor 87.000
88 87 Acid uric 60.000
88 88 Testul cu sulfat de zinc (Kunkel) 60.000
88 89 Dozarea creatininei 60.000
88 90 Dozarea bilirubinei totale si indirecte 87.000
88 91 Dozarea proteinelor totale 60.000
88 92 Timol 49.000
88 93 Dozarea prolinei in ser metoda Summar 87.000
88 94 Dozarea acizilor aminati total in ser 71.000
88 95 Determinarea tiroxinei in sange 60.000
88 96 Dozarea acidului neuraminic in ser, lichid seminal 71.000
88 97 Fibrinogen 87.000
88 98 Raportul hidroxiproline/creatinina 87.000
88 99 Dozarea amoniacului 49.000

b) Metabolismul glucidic
88 100 Dozarea mucopolizaharidelor serice 60.000
88 101 Fructoza in lichid seminal 49.000
88 102 Testul de toleranta la glucoza pe cale intravenoasa 284.000
88 103 Testul in Rastinon 284.000

c) Metabolismul lipidic
88 104 Dozarea lipoproteinelor prin electroforeza in gel de agaroza 109.000
88 105 Trigliceride 87.000
88 106 Dozarea corpilor cetonici in sange 49.000
88 107 Acizi grasi in plasma 87.000
88 108 Dozarea fosfolipidelor in ser 60.000
88 109 Tabloul lipidic (studiul fizic al serului dupa 24 ore de stat la frigider la 4 grade C, lipemie, colesterol, trigliceride, acid uric, raport colesterol - trigliceride, fosfolipide, lipidograma in agaroza, clasificarea dislipidemiei) 196.000

d) Enzime
89 110 Dozarea activitatii transaminazei glutamice (GOT) metoda colorimetrica
87.000
89 111 Dozarea activitatii transaminazei piruvice (GPT) 87.000
89 112 Zimograma LDH (profilarea izoenzimetrica) (LDH) 87.000
89 113 Dozarea amilazei 49.000
89 114 Dozarea creatinofosfat-kinazei 87.000
89 115 Colinesteraza (test rapid) 49.000
89 116 Dozarea fosfatazei acide 109.000
89 117 Dozarea fosfatazei alcaline 87.000
89 118 Dozarea colinesterazei 71.000
89 119 Lizozim 49.000
89 120 Aldolaza 49.000
89 121 Ornitil-Carbanil-tranferaza 87.000
89 122 Gama glutamyl transpeptidaza 87.000

e) Vitamine
89 123 Dozarea vitaminei C in ser 49.000

f) Probe functionale
89 124 B.S.P. 71.000
89 125 Coeficient de epuratie renala (Clearence) 87.000

g) Echilibrul acidobazic
89 126 Rezerva alcalina 87.000
89 127 Analiza Astrup 109.000
89 128 Acid lactic 87.000
89 129 Acid piruvic 60.000

h) Ioni (Cationi + Anioni)
89 130 Dozarea clorului in sange 87.000
89 131 Fosfor anorganic 87.000
89 132 Sideremia 87.000
89 133 Determinarea calciului ionic 109.000
89 134 Determinarea sodiului intra si extracelular 60.000
89 135 Determinarea potasiului intra si extracelular 60.000
89 136 Capacitatea de fixare a fierului 109.000
89 137 Calciu total 60.000
89 138 Calciu ionic 60.000
90 139 Magneziu intracelular 49.000
90 140 Magneziu extracelular 49.000
90 141 Dozarea iodului proteic 87.000

i) Urina
90 142 Examen sumar de urina 49.000
90 143 Coproporfirine, uroporfirine 49.000
90 144 Calculi urinari 49.000
90 145 Glicozurie 38.000
90 146 Corpi cetonici in urina 38.000
90 147 Proteine urinare (dozare) 38.000
90 148 Amilaze 38.000
90 149 Calciu 53.000

j) Suc gastric
90 150 Chimismul gastric 49.000
90 151 Chimism gastric prin probe farmacologice 120.000

k) Lichidul cefalorahidian
90 152 Reactia Pandy 27.000
90 153 Dozarea proteinelor 60.000
90 154 Dozarea glucozei 60.000
90 155 Dozarea clorurilor 87.000

l) Materii fecale
90 156 Hemoragii oculte 27.000
90 157 Examenul pentru digestie 60.000

D. BACTERIOLOGIE, PARAZITOLOGIE

a) Bacteriologie (inclusiv micologie)

Sange (periferic si maduva osoasa)
90 158 Examen citobacterioscopic 49.000
90 159 Culturi cu rezultate negative 71.000
90 160 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000
90 161 Examinari in conditii speciale 98.000

Urina
90 162 Examen citobacterioscopic 38.000
90 163 Culturi cu rezultate negative 60.000
91 164 Culturi positive cu identificari de germeni 98.000
91 165 Examen in conditii speciale - Micobacterium tuberculosis, Leptospire
98.000
Bila
91 166 Examen citobacterioscopic 38.000
91 167 Culturi cu rezultate negative 60.000
91 168 Culturi pozitive cu identificari de germeni 87.000

Lichid cefalorahidian, lichid ventricular, meningomielocel
91 169 Examen citobacterioscopic - inclusiv nr. elemente 49.000
91 170 Culturi cu rezultate negative 87.000
91 171 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000
91 172 Examinari in conditii speciale - Mic. TBC. Nocardie, Leptospiroza
109.000

Lichide organice: articular, pericardic, pritoneal, pleural, hematom, lapte de san
91 173 Examen citobacterioscopic - inclusiv Ziehl - Nielsen, Giemsa 49.000
91 174 Culturi cu rezultate negative 87.000
91 175 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000
91 176 Examinari in conditii speciale - Mic. TBC 109.000

Secretie otica
91 177 Examen citobacterioscopic 38.000
91 178 Culturi cu rezultate negative 60.000
91 179 Culturi pozitive de identificari de germeni 87.000

Secretie oculara
91 180 Examen citobacterioscopic 38.000
91 181 Culturi cu rezultate negative 71.000
91 182 Culturi pozitive cu identificari de germeni 87.000

Secretie de col uterin
91 183 Examen citobacterioscopic - inclusiv Trichomonas 49.000
91 184 Culturi cu rezultate negative 71.000
91 185 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000

Material uterin: Endometru, produse de conceptie, fetus, placenta, lohii, tubi, ovare
92 186 Examen citobacterioscopic - inclusiv Trichomonas 49.000
92 187 Culturi cu rezultate negative 71.000
92 188 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000
92 189 Examinari in conditii speciale/Micoplasma Chlamidii 109.000

Secretie vaginala
92 190 Examen citobacteriologic - inclusiv Trichomonas 60.000
92 191 Culturi pozitive cu identificari de germeni 87.000
92 192 Culturi cu rezultate negative 98.000
92 193 Examinari in conditii speciale - Micoplasma, chlamidii, 109.000

Secretie vulvara (labii, abcese, glande Bartholini)
92 194 Examen citobacterioscopic 38.000
92 195 Culturi cu rezultate negative 60.000
92 196 Culturi pozitive cu identificari de germeni 87.000

Secretie uretrala
92 197 Examen citobacterioscopic 49.000
92 198 Culturi cu rezultate negative 71.000
92 199 Culturi pozitive cu identificari de germeni 49.000
92 200 Examinari in conditii speciale Chlamidii, Micoplasme 109.000

Lichid prostatic
92 201 Examen citobacterioscopic - inclusiv spermatograma 49.000
92 202 Culturi cu rezultate negative 71.000
93 203 Culturi pozitive cu identificari de germeni 87.000

Aspirat testicular, epididimar
92 204 Examen citobacterioscopic 49.000
92 205 Culturi cu rezultate negative 71.000
92 206 Culturi pozitive cu identificari de germeni 87.000
92 207 Examinari in conditii speciale - Chlamidii Micoplasme 109.000

Leziuni - sancru lues
92 208 Examen citobacterioscopic - inclusiv fond intunecat Treponema palidum 49.000

Exsudat nazal
93 209 Examen citobacterioscopic 38.000
93 210 Culturi cu rezultate negative 49.000
93 211 Culturi pozitive cu identificari de germeni 71.000

Exudat faringian
93 212 Examen citobacterioscopic 38.000
93 213 Culturi cu rezultate negative 60.000
93 214 Culturi pozitive cu identificari de germeni 87.000
93 215 Examinari in conditii speciale - Corynebact diphte, Haemophilus, Bordetella 109.000

Functie sinusala
93 216 Examen citobacterioscopic 38.000
93 217 Culturi cu rezultate negative 71.000
93 218 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000

Exsudat mucoasa, gingii, abcese dentare fistulizate
93 219 Examen citobacterioscopic 38.000
93 220 Culturi cu rezultate negative 71.000
93 221 Culturi pozitive cu identificari de germeni 87.000

Exsudat epiglota
93 222 Examen citobacterioscopic 38.000
93 223 Culturi cu rezultate negative 71.000
93 224 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000

Sputa expectoranta
93 225 Examen citobacterioscopic - inclusiv Ziehl-Nielsen 49.000
93 226 Culturi cu rezultate negative 87.000
93 227 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000
93 228 Examinari in conditii speciale - Mic, TBC, Chlamidii 109.000

Aspirat traheobronsic
93 229 Examen citobacterioscopic inclusiv Ziehl-Nielsen 49.000
93 230 Culturi cu rezultate negative 87.000
93 231 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000
93 232 Examinari in conditii speciale - Mic, TBC, Chlamidii 109.000

Aspirat transtraheal
94 233 Examen citobacterioscopic - inclusiv Ziehl-Nielsen 49.000
94 234 Culturi cu rezultate negative 87.000
94 235 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000
94 236 Examinari in conditii speciale - Mic, TBC 109.000

Suc gastric
94 237 Examen citobacterioscopic - inclusiv Ziehl-Nielsen 49.000
94 238 Culturi cu rezultate negative 60.000
94 239 Culturi pozitive cu identificari de germeni 87.000
94 240 Examinari in conditii speciale Mic, TBC 109.000

Continut duodenal
94 241 Examen citobacterioscopic 38.000
94 242 Culturi cu rezultate negative 60.000
94 243 Culturi pozitive cu identificari de germeni 87.000

Materii fecale (tampon rectal)
94 244 Culturi cu rezultate negative 87.000
94 245 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000
94 246 Examinari in conditii speciale ex. fluorescenta E. coli 109.000

Supuratii superficiale
94 247 Examen citobacterioscopic 38.000
94 248 Culturi cu rezultate negative 71.000
94 249 Culturi pozitive cu identificari de germeni 87.000

Leziuni traumatice: arsuri, muscaturi, ulcer, decubit etc.
94 250 Examen citobacterioscopic 38.000
94 251 Culturi cu rezultate negative 49.000
94 252 Culturi pozitive cu identificari de germeni 71.000

Rash, leziuni nepurulente
94 253 Examen citobacterioscopic 38.000
94 254 Culturi cu rezultate negative 49.000
94 255 Culturi pozitive cu identificari de germeni 71.000

Supuratii profunde, inchise sau fisturizate, inclusiv ganglionare
94 256 Examen citobacterioscopic 49.000
95 257 Culturi cu rezultate negative 71.000
95 258 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000

Ganglioni, tesuturi produse (de exereza chirurgicala)
95 259 Examen citobacterioscopic 49.000
95 260 Culturi cu rezultate negative 87.000
95 261 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000

b) Parazitologie

Examen parazitologic al sputei
95 262 Examen microscopic direct 38.000
95 263 Examen microscopic direct concentratii si coloranti 49.000

Examen parazitologic al lichidului de varsatura
95 264 Examen microscopic direct 38.000
95 265 Examen microscopic direct concentratii si coloranti 49.000

Examen parazitologic al bilei
95 266 Examen microscopic direct 38.000

Examenul parazitologic al aspiratului traheobronsic pentru Pneumocystis carinii
95 267 Examen microscopic direct concentratii si coloranti 49.000

Examenul parazitologic al urinei
95 268 Examen microscopic direct 38.000
95 269 Examen microscopic direct concentratii si coloranti 27.000
95 270 Culturi 60.000

Examenul parazitologic al secretiei vaginale
95 271 Examen microscopic direct 38.000
95 272 Examen microscopic direct concentratii si coloranti 49.000
95 273 Culturi 60.000
95 274 Examenul micologic direct pentru dermatofitii 60.000
95 275 Examenul micologic prin culturi pentru dermatofitii 71.000

Examenul parazitologic al sangelui (frotiu picatura groasa)
95 276 Examen microscopic direct concentratii si coloranti 60.000

Examenul parazitologic al organelor interne (ficat, creier, muschi, pulmon etc.)
96 277 Examen microscopic direct concentratii si coloranti 60.000

Examenul parazitologic al LCR
96 278 Examen microscopic direct concentratii si coloranti 60.000

Examen ectoparazitologic
96 279 Examen microscopic direct 38.000

c) Serologie bacteriana, parazitara si virala

96 280 Aglutinare tip Widal, pentru diagnosticul infectiilor tifo-paratifoidice (Widal calitativ)87.000
96 281 Reactia Wright 60.000
96 282 Reactia Huddleson 60.000
96 283 Aglutinare tip Widal pentru diagnosticul cu Yersinia enterocolitica60.000
96 284 Idem, pseudotuberculosis 60.000
96 285 Aglutinare tip Widal pentru diagnosticul tularemei 60.000
96 286 Hemaglutinare pasiva pentru diagnosticul tifosului exantematic 71.000
96 287 Hemaglutinare pasiva 71.000
96 288 Reactia de aglutinare -liza pentru diagnosticul leptospirozelor 109.000
96 289 Reactia de fixare a complementului pentru diagnosticul leptospirozelor87.000 96 290 Reactia de fixare a complementului pentru diagnosticul febra Q 98.000
96 291 Reactia de fixare a complementului pentru diagnosticul ornitoza 98.000
96 292 Reactia de fixare a complementului pentru Micoplasma pneumoniae 109.000
96 293 Reactia Wasserman 71.000
96 294 Reactia RFC ptr. diagnostic lues 71.000
96 295 Reactia de floculare VDRL 60.000
96 296 Reactia ASLO 71.000
96 297 Determinarea anticorpilor antiproteina M 87.000
96 298 Determinarea anticorp anticarboxidrat streptococic 87.000
97 299 Reactia de imunofluorescenta pentru diagnosticul toxoplasmei 98.000
97 300 Reactia de hemaglutinoimhibare pentru diagnosticul infectiei gripale60.000
97 301 Reactia de hemaglutinoimhibare pentru diagnosticul infectiei paragripale60.000
97 302 Idem, pentru diagnosticul rujeolei 71.000
97 303 Reactia de fixare a complementului pentru diagnosticul adenovirozelor 87.000
97 304 Idem, pentru diagnosticul infectiilor cu VRS 87.000
97 305 Determinarea antigenului HBS pentru diagnosticul hepatitei B prin precipitare in gel71.000
97 306 Determinarea anticorpilor HBS 71.000
97 307 Determinarea antigenului HBS pentru diagnosticul hepatita B prin contraimunoelectroforeza87.000
97 308 Determinarea anticorpilor anti HBS prin contraimunoelectroforeza 87.000
97 309 Intradermoreactie 31.000
97 310 Virus hepatita B (Antigen Australia) 60.000

II. INVESTIGATII RADIOLOGIE

97 311 Radiografie dentara - diverse incidente fiecare radiografie 38.000
97 312 Radiografie dentara cu film muscat 57.000
97 313 Teleradiografia 151.000
97 314 Incidenta "Le Master" pentru detasarea apexuriilor molarilor superiori, fiecare radiografie38.000
97 315 Incidenta cu paralaxa pentru localizarea dintilor inclusi, fiecare radiografie 57.000
97 316 Radiografie axiala sau semiaxiala a palatului dur, radiografie axiala aplanseului bucal sau a mandibulei, fiecare radiografie 95.000
97 317 Incidenta axiala pentru oasele proprii nazale, fiecare radiografie 95.000
97 318 Radiografia panoramica de maxilar si mandibula, fiecare radiografie 95.000
97 319 Ortopantomografia, fiecare 95.000
97 320 Sialografia pentru glandele salivare, fiecare radiografie 113.000
97 321 Radiografia renala simpla 113.000
97 322 Radiografia gastrointestinala 113.000
98 323 Radiografia simpla a oricarui segment sau regiune osteoarticulara, fiecare radiografie95.000
98 324 Radiografia cu substanta de contrast, fistule si conductul auditiv extern, prima radiografie 95.000
98 325 Radiografie laringe cu substanta de contrast, prima radiografie95.000
98 326 Radiografie cu substanta de contrast a regiunii mamare, prima radiografie 192.000
98 327 Radiografia gastrointestinala, prima radiografie 113.000
98 328 Radiografia esofagiana, prima radiografie 151.000
98 329 Colecistografie per orala, prima radiografie 151.000

TRATAMENTE

I. TRATAMENTE STOMATOLOGICE

A. ODONTO-PARODONTALE

98 330 Testarea vitalitatii dintilor cu Freon 12, clorura de etil (Kelen),curent electric (pulpatest) - per dinte22.000
98 331 Model de studiu din Moldano pentru o arcada 113.000

a) Tratamentul cariei simple a dintilor vitali
Prepararea si obturarea definitiva a cavitatii ocluzale sau vestibulare (cl. I) sau verticale (cl. V) la molari si premolari cu
98 332 Amalgam de argint 188.000
98 333 Amalgam de cupru 63.000
98 334 Materiale compozite 238.000
98 335 Incrustatie metalica 567.000
98 336 Incrustatie acrilica 340.000
Prepararea si obturarea definitiva a cavitatii ocluzale sau vestibulare (cl. I)
la molari si premolari cu
98 337 Amalgam de argint 244.000
98 338 Amalgam de cupru 216.000
98 339 Materiale compozite 323.000
98 340 Incrustatie metalica 624.000
98 341 Incrustatie acrilica 417.000
Prepararea si obturarea definitiva a cavitatii aproximale (cl. III, IV) cervicale (cl. V), orale (cl. I) la dintii frontali cu
99 342 Ciment silicat 227.000
99 343 Acrilat autopolimerizabil 227.000
99 344 Materiale compozite 304.000
99 345 Incrustatie acrilica 378.000
Prepararea si obturarea definitiva a cavitatii MOD sau a cavitatii atipiceVO, VM, VD, VMO, circulare cu
99 346 Amalgam de argint 323.000
99 347 Materiale compozite 398.000
99 348 Incrustatie metalica 760.000
99 349 Incrustatie acrilica 493.000
Aplicarea sistemelor speciale de retentie a obturatiilor pe dinti vitali
99 350 Stiftuiri parapulpare prefabricate TMS (per element) 83.000
99 351 Stiftuiri parapulpare din vipla pregatite extemporaneu (per element)76.000
99 352 Combaterea durerii in prepararea cavitatii cu: acid carbonic, paste cu
trioximetilen, electroosmoza, etc. (per sedinta) 49.000
99 353 Tratamentul plagii dentare prin impregnare alba, impregnare neagra, aplicare de lacuri dentare, cristale de Timol 49.000
99 354 Tratamentul plagii dentare prin obturatie de baza cu cimenturi: fosfat de zinc, carboxilice, timolate, eugenat de zinc, etc. 49.000
99 355 Tratamentul plagii dentare prin coafaj indirect intr-un singur timp (enzime, pasta cu hidroxizi de calciu, eugenat de zinc) 49.000
Tratamentul plagii dentare prin coafaj indirect in doi timpi
99 356 Pasta cu antibiotice, corticoizi, enzime 74.000
99 357 Pasta cu hidroxid de CA, eugenat de ZN 74.000
99 358 Finisarea si lustruirea obturatiilor 17.000
99 359 Indepartarea obturatiei coronare 38.000

b) Tratamentul afectiunilor pulpei dentare
Tratamentul hiperemiei pulpare prin coafaj indirect
100 360 Intr-un singur timp 57.000
100 361 In doi timpi 74.000
100 362 Tratamentul deschiderii accidentale a camerei pulpare - coafaj indirect74.000
100 363 Amputatie vitala 113.000
100 364 Pansament calmant (Bonain) 49.000
100 365 Amputatie devitala 119.000
Extirparea vitala (inclusiv tratamentul medicamentos si obturatia de canal)
100 366 Monoradiculari 151.000
100 367 Pluriradiculari 227.000
Extirparea devitala (inclusiv tratamentul medicamentos si obturatia de canal)
100 368 Monoradiculari 188.000
100 369 Pluriradiculari 301.000
Tratamentul gangrenei pulpare cu antiseptice (inclusiv obturatia de canal)
100 370 Monoradiculari 301.000
100 371 Pluriradiculari 379.000
Tratamentul parodontitei apicale cronice cu antibiotice sau agenti fizici + antiseptici
(inclusiv obturatia de canal)
100 372 Monoradiculari 323.000
100 373 Pluriradiculari 398.000
Tratamentul parodontitei apicale cronice cu persistenta secretiei pe canal
(electrofulguratii, cauterizare chimica, pasta iodoformata, etc.) inclusiv obturatia de canal
100 374 Monoradiculari 323.000
100 375 Pluriradiculari 379.000
Tratamentul parodontitei apicale acute prin drenaj endodontic, inclusiv obturatia de canal
100 376 Monoradiculari 304.000
100 377 Pluriradiculari 379.000
Tratamentul parodontitei apicale acute prin dublu drenaj endodontic si extern (inciziemucoperiostala sau osteotomie transmaxilara)
101 378 Monoradiculari 398.000
101 379 Pluriradiculari 475.000
Dezobturarea canalelor radiculare
101 380 Monoradiculari 38.000
101 381 Pluriradiculari 55.000
101 382 Indepartarea corpilor straini din canale (pivoturi, stifturi, etc.)95.000

c) Refacerea coronara a dintilor devitali
Obturatie coronara devitala a molarilor si premolarilor cu:
101 383 Amalgam de argint 323.000
101 384 Materiale compozite 379.000
101 385 Acrilat autopolimerizabil 227.000
Obturatie coronara definitiva a frontalilor cu
101 386 Ciment silicat 209.000
101 387 Acrilat autopolimerizabil 209.000
101 388 Materiale compozite 265.000
101 389 Obturatie armata
La tarifele prevazute la punctele: 357, 358, 359, 360, 361, 362 se mai adauga
aplicarea sistemelor speciale de retentie poz. 324 si 325
101 390 Reconstituirea turnata corono-radiculara la monoradiculari 454.000
101 391 Reconstituirea turnata corono-radiculara la pluriradiculari(cu pivot cheie)624.000
Reconstituirea anatoforma (cu coroane prefabricate din acetat de celuloza) cu
101 392 Materiale compozite 417.000
101 393 Acrilat autopolimerizabil 323.000

d) Tratamentul afectiunilor parodontiului marginal
101 394 Detartrajul manual (per dinte) 17.000
101 395 Detartrajul cu ultrasunete (per dinte) 27.000
103 396 Aplicarea locala de substante astringente, antiseptice, cicatrizante (per dinte)11.000
102 397 Aplicarea locala de antibiotice, corticoizi, enzime, extracte naturale (per dinte)17.000
102 398 Vibromasaj gingival pe o grupa de dinti (per sedinta) 57.000
102 399 Tratamentul cu biostimulente prin infiltratii locale la un grup de dinti
(per sedinta)57.000
102 400 Cauterizare chimica - per dinte 11.000
102 401 Electrocauterizare gingivala (per dinte) 17.000
102 402 Chiuretaj subgingival (per dinte) 171.000
102 403 Gingivectemie (per dinte) 189.000
102 404 Gingivoplastie (per dinte) 209.000
102 405 Gingivoosteoplastie alveolara (per dinte) 227.000
102 406 Control si tratament postoperator 95.000
102 407 Echilibrare ocluzala prin slefuire (per dinte) 15.000
102 408 Imobilizare temporara prin ligatura de sarma de vipla (per dinte) 38.000
102 409 Imobilizare temporara cu sarma de vipla si contentie cu acrilat autopolimerizabil (per dinte) 57.000
102 410 Imobilizare temporara prin atela acrilica stabilizata prin ligature metalica (per dinte)74.000
102 411 Imobilizare definitiva prin sina mobila tip ALBRECHT 1.134.000
102 412 Imobilizare definitiva pe dintii devitali prin sina fixa tip MAMLOCK (per element)647.000
102 413 Tratamentul abcesului parodontal 113.000
102 414 Tratamentul hiperesteziei si hipersensibilitatii dentinale (per dinte) 28.000
102 415 Tratamentul aftelor bucale (per sedinta) 74.000
102 416 Tratamentul gingivostomatitelor (per sedinta) 113.000
102 417 Conformator nazal 756.000

B. PROTETICE

102 418 Model de studiu din moldano 142.000
102 419 Proteza acrilica cu 1-4 dinti 2.268.000
102 420 Proteza acrilica cu 5-8 dinti 2.432.000
102 421 Proteza acrilica cu 9-13 dinti 2.545.000
102 422 Proteza totala unimaxilara 2.807.000
102 423 Reparatia protezei fracturate 171.000
102 424 Captusirea protezei totale in cabinet cu acrilat autopolimerizabil323.000
103 425 Captusirea protezei totale in laborator 454.000
103 426 Inlocuirea unui croset cu sarma 227.000
103 427 Inlocuirea unui dinte din acrilat pe proteza mobilizabila260.000
103 428 Coroana fizionomica din acrilat 522.000
103 429 Coroana stantata 340.000
Coroana Semifizionomica
103 430 Din crom-cobalt 907.000
103 431 Din metale nobile si seminobile 890.000
Bis 907.000
103 432 Coroana din doua bucati 550.000
103 433 Coroana turnata din aliaje crom-cobalt 680.000
Bis 680.000
103 434 Coroana turnata fara prag din aliaje nobile si seminobile 647.000
103 435 Coroana partiala 3/4 sau 4/5 749.000
103 436 Incrustatie metalica 567.000
103 437 Incrustatie metalica cu pivot 749.000
103 438 Intermediar caseta din aliaje tip vipla cu fateta din acrilat 301.000
103 439 Intermediar caseta din aliaje tip crom-cobalt cu fateta din acrilat 301.000 103 440 Intermediar caseta din aliaje nobile si seminobile cu fateta din acrilat340.000
103 441 Intermediar masiv din aliaje nobile si seminobile 284.000
103 442 Intermediar masiv din aliaje inoxidabile tip crom-cobalt 244.000
Bis 227.000
103 443 Intermediar masiv din (aliaje inoxidabile) vipla 227.000
103 444 Intermediar masiv din acrilat 130.000
103 445 Coroana de substitutie cu caseta si fateta din acrilat 946.000
103 446 Coroana de substitutie cu bont metalic in coroana de acrilat 874.000
103 447 Coroana de substitutie realizata in cabinet din acrilat autopolimerizabil414.000
103 448 Cimentarea fiecarui element de agregare 45.000
103 449 Reparatie punti metalice 171.000
103 450 Reparatie punti metaloacrilice pentru inlocuirea unei fatete 113.000
103 451 Ablatia coroanei de invelis metalice stantate si acrilice 69.000
103 452 Ablatia coroanei de invelis metalice turnate 113.000
103 453 Ablatia coroanei de invelis metalice mixta 113.000
104 454 Ablatia coroanei de invelis din doua bucati 57.000
104 455 Ablatia coroanei de substitutie 171.000
104 456 Ablatia incrustatie 57.000
104 457 Croset turnat 80.000
104 458 Proteza scheletizata cu 2-5 dinti inclusiv crosetele 3.571.000
104 459 Proteza scheletizata cu peste 5 dinti inclusiv crosetele 4.140.000
104 460 Reconstituirea corono-radiculara turnata pe monoradiculari 454.000
104 461 Reconstituirea corono-radiculara turnata pe pluriradiculari 624.000

C. ORTODONTICE

104 462 Exercitii de miogimnastica si corectarea obiceiului vicios pe sedinta in cabinet38.000
104 463 Studiu de model + plan tratament 323.000
104 464 Masuratori antropometrice faciale 188.000
104 465 Masuratori antropometrice generale 188.000
104 466 Somatograma - interpretarea masuratorilor 260.000
104 467 Studiul fotografiei antropometrice 414.000
104 468 Adaptarea bazei aparatului vechi prin captusirea in cabinet 340.000
104 469 Captusirea monobloc pentru fiecare parte (sup. sau inf.) 340.000
104 470 Captusirea gutierelor (per zona arcada) 227.000
104 471 Adaptarea si activarea crosetelor (per aparat) 171.000
104 472 Activarea elementelor de actiune (arcuri principale, secundare, surub) per element 45.000
104 473 Reparatii aparat mobil in cabinet (crosete, arcuri principale, secundare) per element 45.000
104 474 Reparatii aparat mobil in laborator cu inlocuirea unui element de sarma204.000
104 475 Confectionarea in cabinet a unui plan inclinat din duracryl 171.000
104 476 Confectionarea in cabinet a unui platou retroincizal sau lateral 171.000
104 477 Control aparat mobil 74.000
104 478 Placa palatina sau linguala fara elemente active sau ancorare 1.519.000
104 479 Placa vestibulara 528.000
104 480 Croset Sthal simplu 57.000
105 481 Croset Adams 57.000
105 482 Croset Schwartz cu o sageata, 57.000
pentru fiecare sageata in plus in aceiasi unitate se adauga21.000
105 483 Scut lingual de sarma 91.000
105 484 Arc Coffin 113.000
105 485 Montarea unui surub ortodontic 147.000
105 486 Arcuri secundare si elemente secundare din sarma (per element) 57.000
105 487 Arc vestibular sau oral - diferite forme 74.000
105 488 Gutiera din acrilat pe un sector de arcada 301.000
105 489 Confectionarea in cabinet a tubusoarelor si fixarea lor in gutiera 188.000
105 490 Cimentarea gutierelor, per zona arcada 74.000
105 491 Confectionarea si adaptarea unui inel ortodontic in cabinet 188.000
105 492 Cimentarea unui inel ortodontic 45.000
105 493 Confectionarea accesoriilor tubusor-carlig-buton bracket si aplicarea lor188.000
105 494 Decimentare inel ortodontic 57.000
105 495 Decimentarea unei gutiere 57.000
105 496 Arc total vestibular sau oral, la aparate fixe, fiecare arc 113.000
105 497 Arc partial (segmentar) la aparate fixe 74.000
105 498 Arc spiralat folosit direct 74.000
105 499 Arcuri secundare per element 34.000
105 500 Arc spiralat confectionat si aplicat pe arc principal 34.000
105 501 Fixarea elementelor de actiune prin legaturi de sarma 34.000
105 502 Desfacerea legaturilor unui aparat fix, per element 34.000
105 503 Sedinta activare a unui aparat fix per element activ sau bucla 34.000
105 504 Confectionarea gutierei cu plan inclinat 522.000
105 505 Confectionarea unui inel ortodontic cu plan inclinat 260.000
105 506 Confectionarea in cabinet a unei capeline cu barbita textila 188.000
105 507 Amprente zona frontala 57.000
105 508 Amprente zona mentoniera 57.000
105 509 Amprente zona faciala 57.000
105 510 Confectionarea si adaptarea unei pelote acrilice frontale 113.000
105 511 Confectionarea si adaptarea unei pelote acrilice mentoniere 113.000
106 512 Confectionarea si adaptarea unei pelote metalice frontale 141.000
106 513 Confectionarea si adaptarea unei pelote metalice, mentoniere 141.000
106 514 Confectionarea console laterale 141.000
106 515 Confectionarea baza prelabiala 38.000
106 516 Confectionarea benzi elastice pericefalice 38.000
106 517 Aplicarea tractiunii elastice (per dinte) 38.000
106 518 Aplicarea si adaptarea elemente spiralate de tractiune 38.000
106 519 Confectionarea si adaptarea piesei endo-exofaciale tip Mollin 91.000
106 520 Confectionarea si adaptarea de cefiere de tractiune elastica posterioara91.000
106 521 Aparat monobloc (sau alt aparat mobil functional) fara elemente de ancorare si actiune2.268.000

D. CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARA

106 522 Extractie dinti pluriradiculari 188.000
106 523 Extractie de resturi radiculare la dinti monoradiculari 113.000
106 524 Extractie de resturi radiculare la dinti pluriradiculari 188.000
106 525 Extractie de resturi radiculare la dinti pluriradiculari cu alveolotomie si premolarizare 260.000
106 526 Extractie de resturi radiculare la dinti deciduali situati superficial91.000
106 527 Extractie dinti ectopici (erupti) 260.000
106 528 Extractia dintilor la handicapati (epileptici, encefalopati, etc.) 301.000
106 529 Extractia alveoplastica pentru un dinte 188.000
106 530 Extractia dintilor din focare de fractura 227.000
106 531 Tratamentul alveolitei postextractionale (pe sedinta) 28.000
106 532 Tratamentul in hemoragia postextractionala 34.000
106 533 Odontectomie molar inclus 379.000
106 534 Odontectomie molar semiinclus 340.000
106 535 Odontectomie canin inclus 414.000
106 536 Odontectomia altor dinti inclusi 340.000
106 537 Germectomie 301.000
106 538 Reducerea luxatiei mandibulare 188.000
106 539 Redresarea dentara imediata prin basculare chirurgicala 340.000
106 540 Corticotomii, corticotunelizari in scop ortodontic 301.000
106 541 Rezectie apicala la dinti monoradiculari 379.000
107 542 Rezectie apicala la dinti pluriradiculari 606.000
107 543 Irigatii si spalaturi dupa incizie pe cale endobucala 34.000
107 544 Spalaturi sinusale in comunicarile buco-sinusale 45.000
107 545 Sectionarea simpla a bridelor perioase 204.000
107 546 Excizie plastica a bridelor 658.000
107 547 Regularizarea crestei alveolare la o arcada 567.000
107 548 Replantarea unui dinte in scop terapeutic 567.000
107 549 Ablatia aparatului de imobilizare mobil 57.000
107 550 Ablatia aparatului de imobilizare fix 113.000
107 551 Cimentare, fixare a aparatelor fixe imobilizatoare 188.000
107 552 Sialitotomia 568.000
107 553 Tratamentul chirurgical al fistulei salivare 658.000

II. INTERVENTIA DE MICA CHIRURGIE SI ALTE ACTE DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT

OCHIUL SI REGIUNEA ORBITALA
107 554 Injectie subconjuctivala sau retrobulbara 60.000
107 555 Masaj ciliar 17.000
107 556 Determinarea campului vizual la aparat 88.000
107 557 Extractie corp strain conjuctival sau corneean 60.000
107 558 Sondaj si spalatura cai lacrimale 28.000
107 559 Alcoolizare retrobulbara 162.000
107 560 Pansament ocular 28.000
107 561 Incizie abces palpebral 134.000
107 562 Examen fund de ochi 60.000
563 Aparat sinoptofor/sedinta 43.000
bis
129 564 Operatie pentru chalazion 231.000

URECHEA
107 565 Anestezie 106.000
107 566 Controlul permeabilitatii tubare 28.000
107 567 Spalatura auriculara 43.000
107 568 Examen audiometric simplu 43.000
107 569 Examen functie auditive cu audiometru 118.000
107 570 Examenul functiei vestibulare 112.000
107 571 Timpanotomie 133.000

NASUL
107 572 Spalatura, aspiratie nazala 21.000
107 573 Tamponament nazal anterior 43.000
107 574 Tamponament nazal posterior 74.000
107 575 Infiltrarea cornetului nazal cu hidrocortizon 28.000
108 576 Extractie corp strain nazal 60.000
108 577 Incizia hematomului sau abcesului septului nazal 102.000
108 578 Cauterizarea petei vasculare in epistaxis 74.000
108 579 Sectionarea sinechiei septocurbinale 74.000
108 580 Electrocauterizarea cornetelor 95.000
108 581 Trioterapia foselor nazale 102.000
108 582 Punctia si spalatura sinusului maxilar, o sedinta 102.000

APARATUL CARDIO-VASCULAR
108 583 Injectie intravenoasa 28.000
108 584 Injectie intraarteriala 43.000
108 585 Punctie venoasa pentru recoltat sange 28.000
108 586 Punctie arteriala pentru recoltat sange 43.000
108 587 Punctia venei subclaviculare, jugulare, femurale, pentru recoltat sange57.000

APARATUL DIGESTIV
108 588 Infasarea cu fesi compuse in T pentru perineu 34.000
108 589 Tubaj gastric 60.000
108 590 Spalatura gastrica 60.000
108 591 Tubaj duodenal 60.000
108 592 Clisma 28.000

PIELEA SI TESUTUL SUBCUTANAT
108 593 Administrare de gamaglobulina 21.000
108 594 Punctie exploratorie a unei colectii superficiale 34.000
108 595 Punctie evacuatoare a unei colectii superficiale urmata deintroducerea unei substante terapeutice 49.000
108 596 Incizia unui abces superficial 134.000
108 597 Incizia unui flegmon cu celulita extensiva 253.000
108 598 Incizia unui furuncul antracoid 162.000
108 599 Pansament plagi lineare mai mari de 10 cm 60.000
108 600 Pansament plagi in suprafata de pana la 10 cm2 88.000
108 601 Pansament plagi in suprafata mai mari de 10 cm2 118.000
108 602 Epilare prin electrocoagulare 302.000
108 603 Diatermocoagularea unor leziuni cutanate mici 76.000
108 604 Aplicarea de azot lichid pe leziuni 31.000
108 605 Aplicarea de zapada carbonica pe leziuni 45.000
108 606 Termoelectrocauterizarea unor tesuturi patologice, fistule, tumori, nervi, papiloame, o sedinta60.000

APARATUL LOCOMOTOR, CU EXCEPTIA COLOANEI VERTEBRALE
109 607 Infasarea in forma de prastie 31.000
109 608 Capastru 31.000
109 609 Basma 45.000
109 610 Infasarea capului 45.000
109 611 Spica cefii 45.000
109 612 Sinoviorteza 57.000
109 613 Baro-radio-foto-podografie 133.000
109 614 Baro-podografie 113.000
109 615 Podoscopie 57.000
109 616 Foto-podografie 95.000
109 617 Infiltratii periarticulare, intraarticulare 60.000
109 618 Infasarea degetelor 2-3-4 de la mana sau picior 28.000
109 619 Spica degetelor 1-5 mana sau picior 38.000
109 620 Infasarea articulatiei mainii, pumnului sau gleznei 34.000
109 621 Spirala inghino-femurala simpla sau dubla 57.000
109 622 Spirala cu fasa pentru brat si antebrat 43.000
109 623 Infasarea umarului sau gatului 43.000
109 624 Infasarea cotului sau genunchiului 34.000
109 625 Aparat de Desault 102.000

I. ANALIZE DE LABORATOR

A. BACTERIOLOGIE-PARAZITOLOGIE

a) Bacteriologie (inclusiv micologie)
Material autopsie: sange
115 626 Examen citobacterioscopic 49.000
115 627 Culturi cu rezultate negative 71.000
115 628 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000
Materiale autopsie: tesut
115 629 Examen citobacterioscopic 49.000
115 630 Culturi cu rezultate negative 87.000
115 631 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000
Capete cateter, canule i.v., ombilicale
115 632 Culturi cu rezultate negative 71.000
115 633 Culturi pozitive cu identificari de germeni 98.000

b) Examene bacteriologice diferite
115 634 Antibiograma difuzimetrica 109.000
115 635 Antibiograma cantitativa (determinari CMI) 109.000
115 636 Determinari CMI in sange si umori 109.000
115 637 Antifungigrame 60.000
115 638 Determinarea sensibilitatii chimioterapice Mycobacterium TBC 109.000
116 639 Inoculare cobai 147.000
116 640 Autovaccinuri 147.000

B. ANATOMIE PATOLOGICA SI CITOLOGIE

116 641 Citodiagnosticul cancerului de col uterin 113.000
116 642 Citodiagnosticul lichidelor de punctie (pleural, ascita etc.) 113.000
116 643 Citodiagnosticul sputei pe frotiuri 71.000
116 644 Citodiagnosticul sputei pe frotiuri prin metode de concentrare tripsinizare, muciliza si utilizare de milipori si centrifugare) a spalatorii si a aspiratelor bronsice106.000
116 645 Citodiagnosticul sputei prin incluzionare la parafina 151.000
116 646 Citodiagnosticul secretiei si spalatorii gastrice 113.000
116 647 Citodiagnosticul spalatorii de intestin si rect 113.000
116 648 Citodiagnosticul produselor de punctie 113.000
116 649 Citodiagnosticul cancerului aparatului urinar 113.000
116 650 Examen histopatologic intraoperator 227.000
116 651 Examen histopatologic completat cu metode histochimice curente grasimi, glicogen, mucupolizaharide, fier etc.)227.000
116 652 Examen electronomicroscopic 461.000
116 653 Examen imunomorfologic 389.000
116 654 Examen histopatologic completat cu metode de evidentiere a bacteriilor si micozelor227.000
116 655 Studiul benzilor cromozomiale GCR 185.000
116 656 Spermograma 76.000
116 657 Cariotipul 309.000
116 658 Cromatina de sex X (Bar) 76.000
116 659 Examen dermatoglific 76.000
116 660 Morfograma 76.000

II. INVESTIGATII RADIOLOGICE

116 661 Radiografie sa turceasca (craniu profil) 95.000
116 662 Mamografie, fiecare radiografie 95.000
116 663 Radiografie cu substanta de contrast artrografie, prima radiografie190.000 117 664 Urografie intravenoasa, prima radiografie 190.000
117 665 Radiografie de vezica urinara sau uretra cu explorare retrograda, prima radiografie171.000
117 666 Irigografie, prima radiografie 151.000
121 661 Spirografie fara test farmacodinamic 57.000
121 668 Determinare a volumelor pulmonare statice 94.000
121 669 Testul de efort standardizat sub supraveghere electrocardiografica227.000
121 670 EKG in efort dozat 182.000
121 671 Fonocardiograma 113.000
121 672 Examen functional al vaselor membrelor 113.000
Tratament cu lumina polarizata/sedinta 76.000
121 673 Electroencefalograma 113.000
121 674 Echografie tip A (statica) - fiecare segment 125.000
121 675 Echografie pelviana 379.000
121 676 Echografie abdominala totala 601.000
15 677 EKG 71.000

III. INVESTIGATII ENDOSCOPICE DIGESTIVE

121 678 Colonoscopie partiala 1.250.000
121 679 Colonscopie totala 2.250.000
121 680 Gastroscopie 1.250.000
121 681 Helicobacter piloris 200.000
121 682 Rectoscopie 450.000
121 683 Biopsie gastrica si examen histologic 400.000


Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate