Coronavirus Update

Modificarea Legii privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universitar de doctorat

Actualizat la data de: 23 Octombrie 2018
Autor: SfatulMedicului

Ordonanta de urgenta nr. 167/2008

Sus

pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universitar de doctorat

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 25.11.2008.

Normarea activitatii didactice la invatamantul universitar s-a facut si se face potrivit art. 80 alin. (2), (4) si (5) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: "(2) Norma didactica saptamanala in invatamantul superior se cuantifica in ore conventionale. [...] (4) Ora conventionala este ora didactica de seminar, de laborator, de lucrari practice sau de activitati similare acestora, din invatamantul universitar. (5) In invatamantul universitar, ora de curs reprezinta 2 ore conventionale."

Avand in vedere ca invatamantul universitar si invatamantul postuniversitar reprezinta doua nivele diferite de pregatire si importanta in formarea specialistilor, normarea activitatii didactice la invatamantul postuniversitar se realiza, potrivit prevederilor art. 80 alin. (6) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, diferit fata de normarea la invatamantul universitar si anume: "(6)

In invatamantul postuniversitar, inclusiv in cel de perfectionare a personalului didactic, precum si in invatamantul universitar cu predare integrala in limbi de circulatie internationala, ora de curs reprezinta 2,5 ore conventionale, iar ora de seminar sau de activitati similare acesteia reprezinta 1,5 ore conventionale. [...]"

Prin Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, invatamantul postuniversitar de masterat si invatamantul postuniversitar de doctorat au fost organizate in ciclul al doilea, respectiv ciclul al treilea de studii universitare. In conformitate cu art. 19 din aceasta lege, "Prevederile prezentei legi se aplica invatamantului superior public si privat, acreditat si autorizat provizoriu, care functioneaza in conditiile legii, incepand cu anul universitar 2005-2006, pentru studentii admisi in anul I [...]".

Tinand seama de faptul ca promotia 2008 este prima promotie de absolventi ai studiilor universitare de licenta care pot urma studii universitare de masterat incepand cu data de 1 octombrie a anului universitar 2008-2009, iar normarea activitatilor didactice la masterat si doctorat ar trebui sa se faca nu ca pana in prezent, ca invatamant postuniversitar, deci potrivit art. 80 alin. (6), ci ca invatamant universitar, deci potrivit art. 80 alin. (4) si (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ceea ce ar insemna o depreciere a activitatii la ciclurile 2 si 3 de invatamant universitar, cicluri menite sa pregateasca specialisti de inalta valoare, acest fapt ar putea conduce la nemultumiri ale senatelor universitare, consiliilor facultatilor si cadrelor didactice, precum si la mari dificultati in acoperirea normelor didactice la aceste cicluri superioare de invatamant cu cadre didactice de valoare, asa cum se precizeaza in lege.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic

Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 80 alineatul (1), literele d) si e) vor avea urmatorul cuprins:
"d) activitati didactice si de cercetare stiintifica, inscrise in planurile de invatamant, pentru invatamantul universitar de doctorat, precum si indrumarea elaborarii tezelor de doctorat;
e) activitati didactice si de cercetare stiintifica, inscrise in planurile de invatamant, pentru invatamantul universitar de masterat, precum si indrumarea elaborarii disertatiei de masterat."

2. La articolul 80, alineatele (4)-(7) vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Ora conventionala este ora didactica de seminar, de laborator, de lucrari practice sau de activitati similare acestora, din invatamantul universitar de licenta.

(5) In invatamantul universitar de licenta, ora de curs reprezinta doua ore conventionale.

(6) In invatamantul universitar de masterat, in invatamantul universitar de doctorat, in invatamantul postuniversitar, inclusiv in cel de perfectionare a personalului didactic, precum si in invatamantul universitar de licenta cu predare integrala in limbi de circulatie internationala, ora de curs reprezinta 2,5 ore conventionale, iar ora de seminar sau de activitati similare acesteia reprezinta 1,5 ore conventionale. Pentru conducatorii de doctorat se normeaza 0,5 ore conventionale saptamanal, pentru fiecare doctorand in stagiu.

(7) Pentru cadrele didactice care desfasoara activitati in departamente sau in sectii cu predare intr-o limba de circulatie internationala, in invatamantul universitar de licenta, norma didactica se calculeaza potrivit alin. (6). Fac exceptie de la aceasta prevedere cadrele didactice care predau o limba de circulatie internationala, pentru care se aplica prevederile alin. (4) si (5)."

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,

Anton Anton
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,

Mariana Campeanu
p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,
secretar de stat

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter