Cauta afectiune/simptom/conditie medicala
Cere sfatul medicului
Cere sfatul
medicului

Procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie

Actualizat la data de: 23 Octombrie 2018

Ordin nr. 607/2008 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie

Sus

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 294 din 15/04/2008

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii in sanatate, al Directiei generale buget si credite externe, al Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate si al Directiei logistica, administrativ, relatii publice si mass-media nr. E.N. 3.666 din 2 aprilie 2008, avand in vedere prevederile ARTICOLUL 8 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatii specifice in cadrul Programului national de evaluare a starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1

Se aproba Normele privind procedura de acordare, cu titlu gratuit, a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2

Directiile din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti, autoritatile de sanatate publica si medicii de familie duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Cuprins articol

  1. Ordin nr. 607/2008 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie
  2. ANEXA
  3. Citeste pe aceeasi tema

ANEXA

Sus

Norma privind procedura de acordare, cu titlu gratuit, a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie, 2008

Ministerul Sanatatii Publice

1. In calitate de autoritate organizatoare, Ministerul Sanatatii Publice a initiat procedura de achizitie a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie, compusa din: calculator portabil dotat cu sistem de operare, imprimanta matriciala si antivirus.

2. Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti este autorizat de Ministerul Sanatatii Publice sa incheie, dupa finalizarea procedurii de achizitie, acorduri-cadru si, respectiv, contracte subsecvente cu furnizorii adjudecati.

3. Contractele de furnizare se vor derula numai in conditiile stabilite in documentatia de achizitie.

4. Contractele de furnizare se incheie in limita prevederilor bugetare repartizate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice, avand in vedere atat cantitatile stabilite pe loturi, cat si preturile adjudecate la licitatie.

5. Pretul contractului de furnizare se exprima in lei si nu poate fi modificat pe toata durata acestuia.

6. Contractul de furnizare intra in vigoare dupa constituirea de catre furnizori a garantiei de buna executie. Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie de buna executie emisa in favoarea Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti.

7. Echipamentele de calcul se livreaza de catre furnizori la termenele cuprinse in graficul de livrare, la sediul fiecarei autoritati de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti (denumite in continuare autoritati de sanatate publica). In termen de 3 zile de la data incheierii contractului, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti va transmite furnizorilor lista cuprinzand adresa autoritatilor de sanatate publica, numele si prenumele conducatorilor acestor institutii. Tot in termen de 3 zile de la data incheierii contractelor, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti va comunica, in scris, autoritatilor de sanatate publica termenul de livrare a echipamentelor de calcul.

8. Receptia echipamentelor de calcul se face la sediul autoritatilor de sanatate publica de catre o comisie de receptie formata din reprezentanti ai furnizorului, ai Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti si ai autoritatii de sanatate publica.

9. Echipamentele receptionate raman la sediul autoritatilor de sanatate publica, in custodie, pana la data efectuarii transferului din patrimoniul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti in patrimoniul autoritatii de sanatate publica.

10. Decontarea contravalorii echipamentelor de calcul se efectueaza de catre Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti in baza documentelor justificative, in limita prevederilor bugetare aprobate.

11. Echipamentele se transfera din patrimoniul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti in patrimoniul autoritatilor de sanatate publica, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, in baza proceselor-verbale de predare-preluare.

12. Pe baza documentului mentionat la pct. 11, echipamentele de calcul transferate se inregistreaza in evidenta contabila a autoritatii de sanatate publica.

13. Autoritatea de sanatate publica incheie contracte de comodat cu medicii de familie de pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru echipamentele de calcul necesare functionarii cabinetelor, conform modelului prevazut in anexa nr. 8 la Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitatii specifice in cadrul Programului national de evaluare a starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

14. Pe toata perioada comodatului, echipamentele de calcul raman in patrimoniul autoritatilor de sanatate publica, care au obligatia de a calcula si de a inregistra amortizarea aferenta, de a inventaria anual aceste bunuri, de a urmari modul in care sunt respectate obligatiile prevazute in contractul de comodat si de a lua masurile ce se impun in cazul nerespectarii prevederilor acestui contract.


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate