Coronavirus Update

Ordinul Ministerului Sanatatii privind aprobarea nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru 2009

Actualizat la data de: 25 Septembrie 2021

Generalitati

Sus
Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale strategii si politica medicamentului nr. IB 2.259/2009, avand in vedere:
- prevederile titlului XVII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 594/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare,

Ministrul Sanatatii emite urmatorul ordin:

Articolul 1. - Se aproba Nomenclatorul medicamentelor de uz uman pentru anul 2009, care cuprinde medicamentele de uz uman autorizate de punere pe piata de Agentia Nationala a Medicamentului, precum si cele autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului.

Articolul 2. - In afara medicamentelor inscrise in nomenclatorul prevazut la art. 1 pot circula pe teritoriul Rominiei si medicamentele de uz uman autorizate de punere pe piata de Agentia Nationala a Medicamentului dupa aprobarea nomenclatorului, precum si alte medicamente aprobate in conditiile legii de Ministerul Sanatatii.

Articolul 3. - Nomenclatorul medicamentelor de uz uman pentru anul 2009 va putea fi accesat pe site-ul Agentiei Nationale a Medicamentului, la adresa http://www.anm.ro

Articolul 4. - Directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii, Agentia Nationala a Medicamentului, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, operatorii economici producatori, importatori si distribuitori angro si en detail de medicamente vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Articolul 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Ion Bazac

Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate