Cauta afectiune/simptom/conditie medicala
Cere sfatul medicului
Cere sfatul
medicului

Metodologia pentru aplicarea OG nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Actualizat la data de: 16 Octombrie 2018

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Sus

Ordonanta emisa de Ministerul Sanatatii Publice

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 13/05/2008.

ARTICOLUL 1.

(1) Rezidentiatul reprezinta forma specifica de invatamant postuniversitar pentru absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care asigura pregatirea necesara obtinerii uneia dintre specialitatile cuprinse in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. Prin exceptie, rezidentiatul cu timp partial asigura pregatirea numai in specialitatea medicina de familie.

(2) Rezidentiatul se organizeaza sub forma rezidentiatului pe locuri, a rezidentiatului pe post si a rezidentiatului cu timp partial si are o durata cuprinsa intre 3-7 ani, in functie de specialitate.

(3) Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concursul de intrare si pregatirea prin rezidentiat.

(4) Pregatirea in rezidentiat incepe cu un stagiu de minimum 6 luni in modulul de baza al specialitatii, cu exceptia specialitatilor cu profil chirurgical pentru care pregatirea incepe cu un stagiu de minimum 6 luni in chirurgie generala.

(5) Coordonatorul/directorul de program de rezidentiat are obligatia de a urmari si a evalua abilitatile practice ale rezidentului pentru specialitatea respectiva, avand dreptul, dupa caz, dupa minimum 6 luni, de a propune reconversia profesionala.

ARTICOLUL 2.

(1) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care promoveaza concursul national de rezidentiat si aleg loc sau post in specialitate se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice.

(2) Pregatirea in rezidentiat se efectueaza in unitati sanitare acreditate, a caror nominalizare se face prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

ARTICOLUL 3.

(1) Inscrierea la programul de pregatire in a doua specialitate se face in limita numarului de locuri disponibil, fiecare indrumator putand avea maximum 2 medici specialisti in pregatire.

(2) In cazul in care solicitarile depasesc capacitatea de pregatire, se organizeaza un test de selectie pe baza caruia se stabilesc persoanele admise in pregatire.

(3) Modulele de pregatire se efectueaza integral, cu frecventa, conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.

ARTICOLUL 4.

(1) Incepand cu promotia 2005, absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, neconfirmati in rezidentiat, pot efectua 3 ani de practica supravegheata/asistata in unitati sanitare publice, cabinete de medicina de familie, la solicitarea acestor unitati, beneficiind de contract individual de munca pe durata determinata.

(2) Practica supravegheata/asistata se poate efectua exclusiv in unitatile sanitare publice in care nu se desfasoara program de pregatire in rezidentiat.

(3) Pe parcursul celor 3 ani, medicii care efectueaza practica supravegheata/asistata au obligatia sa se prezinte la concursul de rezidentiat si dobandesc dreptul de libera practica dupa promovarea examenului de medic specialist.

Cuprins articol

  1. CAPITOLUL I - Dispozitii generale
  2. CAPITOLUL II - Rezidentiatul
  3. CAPITOLUL III - A doua specialitate
  4. CAPITOLUL IV - Practica supravegheata/asistata
  5. CAPITOLUL V - Dispozitii finale
  6. ANEXA
  7. Citeste pe aceeasi tema

CAPITOLUL II - Rezidentiatul

Sus

ARTICOLUL 5.

Metodologia de desfasurare a concursului national de rezidentiat pe post si pe loc se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.

ARTICOLUL 6.

(1) Coordonarea programului de rezidentiat dintr-o anumita specialitate se realizeaza de catre un coordonator/director de program, nominalizat de institutiile de invatamant superior medico-dentar sau farmaceutic acreditate si confirmat prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

(2) Coordonatorii/directorii unui program de rezidentiat nominalizeaza indrumatorii/responsabilii de formare in unitatea acreditata in care isi desfasoara activitatea. In cazul in care capacitatea de instruire este deficitara, acesta poate nominaliza indrumatori de formare, cu acordul acestora, si in alte unitati sanitare acreditate in care nu exista coordonatori in specialitatea respectiva, in limita a 3 rezidenti pe indrumator.

(3) Coordonatorul/directorul unui program de rezidentiat poate nominaliza indrumatori/responsabili si in unitati sanitare acreditate din alte centre universitare, in cazul in care intr-un centru universitar acreditat pentru o specialitate cu rezidenti in pregatire nu exista coordonator.

(4) Statutul de coordonator de rezidentiat pentru un alt centru universitar decat acela in care isi desfasoara activitatea este valabil doar pe perioada in care nu exista un conferentiar/profesor in specialitatea respectiva sau sef de lucrari in cazul specialitatii medicina de urgenta.

(5) Responsabilitatea de pregatire, drepturile si obligatiile care decurg din aceasta revin indrumatorilor/responsabililor nominalizati de coordonator/director de program din centrul universitar unde se efectueaza pregatirea rezidentului. Cursurile teoretice si examenul de final de modul sunt organizate de coordonator/director de program, cu participarea indrumatorilor/responsabililor implicati in instruire.

ARTICOLUL 7.

(1) Schimbarea centrului universitar de pregatire pentru rezidenti se efectueaza in doua sesiuni anuale, organizate ulterior examenului de specialist.

(2) Schimbarea centrului universitar de pregatire pentru rezidenti se poate face in limita capacitatii de pregatire a centrului primitor si pentru motive de intregire a familiei.

(3) Documentele necesare schimbarii centrului de pregatire se prevad prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului. Avizul de primire al coordonatorului/directorului de program va trebui sa specifice existenta capacitatii de instruire.

ARTICOLUL 8.

(1) Evaluarea abilitatilor practice si a cunostintelor teoretice ale rezidentilor se efectueaza la finalul fiecarui modul de pregatire prin examen, conform Ordinului ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.141/1.386/2007.

(2) Coordonatorul/directorul de program are obligatia evaluarii abilitatilor practice ale rezidentului conform baremului de activitati practice din curriculum, dupa o perioada de 6-18 luni.

(3) In cazul in care aceasta evaluare este finalizata cu calificativ necorespunzator, se poate recomanda incetarea pregatirii in specialitatea respectiva si reconversie profesionala ca rezident in specialitatea medicina de familie.

(4) In cazul in care recomandarea de reconversie profesionala este contestata de rezident, decizia finala va fi luata de o comisie alcatuita din coordonatori/directori de rezidentiat din specialitate.

(5) Recomandarea de reconversie profesionala catre medicina de familie se transmite Ministerului Sanatatii Publice de catre conducerea institutiei de invatamant superior acreditate si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.

CAPITOLUL III - A doua specialitate

Sus

ARTICOLUL 9.

(1) Medicii, medicii dentisti si farmacistii confirmati specialisti se pot inscrie pentru a efectua pregatire in a doua specialitate cu taxa in orice specialitate prevazuta in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, conform facultatii absolvite.

(2) Medicii, medicii dentisti si farmacistii confirmati specialisti, care se prezinta la un alt concurs de rezidentiat, care aleg loc sau post de rezident, incheie contract individual de munca si efectueaza pregatire in noua specialitate, cu taxa.

(3) Coordonarea si indrumarea pregatirii in a doua specialitate cu taxa se efectueaza similar cu cea de rezidentiat, conform prevederilor ARTICOLUL 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului. Atributiile si responsabilitatile coordonatorilor si indrumatorilor sunt cele prevazute in Ordinul ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.141/1.386/2007.

(4) Cuantumul taxei se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii publice, la propunerea Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.

ARTICOLUL 10.

(1) Inscrierile la programul de pregatire in a doua specialitate se fac la Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in trimestrele II si IV, pe baza urmatoarelor documente: cerere, certificat de specialist, acordul angajatorului sau declaratie pe propria raspundere, angajament de plata, certificat de membru al organizatiei profesionale respective, certificat medical de sanatate.

(2) Lista coordonatorilor si a indrumatorilor pentru a doua specialitate este aprobata prin ordin al ministrului sanatatii publice, la propunerea institutiilor de invatamant superior, cu avizul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti; lista acestora si a locurilor disponibile se afiseaza pe site-ul perfmed.roin trimestrul II.

(3) Indrumatorii care prin avizele acordate depasesc capacitatea de pregatire vor stabili candidatii admisi la pregatire in baza unui test de selectie organizat de coordonatorii de pregatire in specialitate din centrul universitar respectiv.

(4) Testul de selectie cuprinde 10 intrebari si are o durata de doua ore. Intrebarile se alcatuiesc de catre coordonatorii din centrul universitar respectiv, din tematica de rezidentiat valabila in anul in curs, cu respectarea domeniului.

(5) Selectia se face pe indrumator, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la test. Responsabilitatea asupra corectitudinii organizarii si desfasurarii testului revine coordonatorilor de specialitate din centrul universitar in care se sustine testul.

(6) Nu se organizeaza test de selectie in cazurile in care indrumatorii au respectat limita de 2 candidati pe indrumator.

(7) Fiecare coordonator transmite Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti lista nominala a candidatilor admisi la pregatire, pe indrumator.

(8) Lista candidatilor admisi la pregatire pe centre, specialitate, coordonator si indrumator se afiseaza pe site-ul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, perfmed.ro, constituind comunicarea oficiala de inscriere la programul de pregatire.

(9) Intreruperea pregatirii in a doua specialitate se face in situatii exceptionale, cu avizul angajatorului si al indrumatorului de stagiu.

(10) Schimbarea centrului de pregatire, a coordonatorului sau indrumatorului este posibila o singura data pe an, in limita capacitatii de pregatire, inainte de plata taxei de instruire.

(11) Stagiul de pregatire incepe la data de 1 octombrie.

ARTICOLUL 11.

(1) Programul de pregatire in a doua specialitate se efectueaza cu frecventa si are durata totala, curriculum de pregatire si barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice identice cu cele prevazute pentru instruirea prin rezidentiat. Programul asigura acelasi nivel si aceeasi calitate a pregatirii de specialitate ca si rezidentiatul.

(2) Activitatea de pregatire teoretica si practica, reprezentata de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice, este consemnata intr-un document cu caracter obligatoriu, denumit Caietul de monitorizare a pregatirii.

(3) Medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti care efectueaza pregatire in a doua specialitate primesc la inceputul programului de pregatire carnetul de pregatire pentru consemnarea stagiilor si notelor la examenele de modul, Caietul de monitorizare a pregatirii si curriculumul in specialitate.

(4) Carnetul de pregatire, Caietul de monitorizare a pregatirii si curriculumul in specialitate se tiparesc de catre Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, costurile aferente fiind incluse in taxa de pregatire.

(5) Stagiile efectuate in prima specialitate, care se regasesc in curriculumul celei de-a doua specialitati, pot fi echivalate in maximum 5 ani de la incheierea pregatirii in prima specialitate.

(6) Echivalarea stagiilor efectuate in prima specialitate se face in baza adeverintelor eliberate de coordonatorii de rezidentiat, cu conditia resustinerii examenului de modul, cu verificarea aptitudinilor teoretice si practice.

(7) Examenul de modul se considera promovat cu nota minima 7,00.

CAPITOLUL IV - Practica supravegheata/asistata

Sus

ARTICOLUL 12.

(1) Unitatile sanitare publice si cabinetele de medicina de familie pot solicita angajarea absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, neconfirmati in rezidentiat, promotii ulterioare anului 2004. Solicitarile se transmit Ministerului Sanatatii Publice prin autoritatile de sanatate publica.

(2) Incadrarea absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina se face pe posturi de medic, cu contract individual de munca pe durata determinata de cel mult 3 ani.

(3) Activitatea de practica supravegheata/asistata se desfasoara sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica, nominalizat de managerul unitatii sanitare, respectiv de titularul cabinetului individual de medicina de familie.

(4) La finalul fiecarui an, medicul care are responsabilitatea supravegherii activitatii practice medicale va intocmi o fisa de caracterizare potrivit modelului din anexa care face parte integranta din prezenta metodologie, pe care o transmite autoritatii de sanatate publica, cu avizul managerului.

(5) Autoritatile de sanatate publica si titularii cabinetelor individuale de medicina de familie trimit Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti situatia nominala cu medicii care efectueaza practica supravegheata/asistata, precum si fisele de caracterizare prevazute la alin. (4).

ARTICOLUL 13.

(1) Medicii aflati in practica supravegheata/ asistata au dreptul sa asiste si sa ajute la examinarea pacientilor, sa efectueze investigatii si terapie sub stricta supraveghere si responsabilitate a unui medic cu drept de libera practica.

(2) Actul medical pe care il presteaza in timpul celor 3 ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica si are drept scop mentinerea si dezvoltarea abilitatilor profesionale si cunostintelor dobandite pe parcursul facultatii.

CAPITOLUL V - Dispozitii finale

Sus

ARTICOLUL 14.

Orice alte prevederi contrare prezentei metodologii se abroga.

ANEXA

Sus

Anexa metodologiei pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008

FISA DE CARACTERIZARE
pentru activitatea desfasurata de medicii aflati in practica
supravegheata/asistata

Numele ...............................................
Prenumele ...........................................
CNP ...................................................
Facultatea ..........................................
Promotia .............................................

Unitatea sanitara

Manager

Medic cu drept de libera practica

Obiective

1. Capacitatea de a planifica si a executa activitatile incredintate, controlul si verificarea ansamblului de conditii materiale necesare

Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfacator (7 p) Nesatisfacator (1-6 p)

[ ] [ ] [ ] [ ]

2. Aptitudinea de a lucra in echipa

Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfacator (7 p) Nesatisfacator (1-6 p)

[ ] [ ] [ ] [ ]

3. Comportamentul in situatii de urgenta

Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfacator (7 p) Nesatisfacator (1-6 p)

[ ] [ ] [ ] [ ]

4. Executarea tehnicilor si manevrelor medicale

Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfacator (7 p) Nesatisfacator (1-6 p)

[ ] [ ] [ ] [ ]

5. Calitatea comunicarii informatiilor medicale (scrise si verbale)

Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfacator (7 p) Nesatisfacator (1-6 p)

[ ] [ ] [ ] [ ]

6. Comunicarea cu pacientii

Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfacator (7 p) Nesatisfacator (1-6 p)

[ ] [ ] [ ] [ ]

7. Comunicarea cu echipa medicala

Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfacator (7 p) Nesatisfacator (1-6 p)

[ ] [ ] [ ] [ ]

8. Punctualitate si implicare

Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfacator (7 p) Nesatisfacator (1-6 p)

[ ] [ ] [ ] [ ]

Total punctaj ...............

Recomandarile medicului cu drept de libera practica

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Medic cu drept de libera practica, Medic,

Nume ............................. Nume .............................

Prenume .......................... Prenume ..........................

Semnatura ........................ Semnatura ........................

La inceperea practicii supravegheate/asistate, absolventul va fi informat asupra programului si regulamentului de organizare si functionare ale unitatii sanitare.

La finalul fiecarui an, medicul care are responsabilitatea supravegherii activitatii practice medicale va transmite caracterizarea la autoritatea de sanatate publica, cu avizul managerului.

Medicii care au efectuat 3 ani de practica supravegheata/asistata si nu devin rezidenti vor ocupa posturi conform prevederilor ARTICOLUL 20 din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, in functie de recomandarea medicului cu drept de libera practica.


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate