Combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

Lege nr. 143/2000, privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in M. Of. partea I nr. 362 din 03.08.2000

Sus

Capitolul I - Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

In prezenta lege termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
a) substante aflate sub control national - drogurile si precursorii inscrisi in tabelele-anexa nr. I-IV care fac parte integranta din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin ordonanta de urgenta a Guvernului, prin inscrierea unei noi plante sau substante, prin radierea unei plante sau substante ori prin transferarea acestora dintr-un tabel in altul, la propunerea ministrului sanatatii;
b) droguri - plantele si substantele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care contin asemenea plante si substante, inscrise in tabelele nr. I-III;
c) droguri de mare risc - drogurile inscrise in tabelele nr. I si II;
d) droguri de risc - drogurile inscrise in tabelul nr. III;
e) precursori - substantele utilizate frecvent in fabricarea drogurilor, inscrise in tabelul nr. IV;
f) inhalanti chimici toxici - substantele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sanatatii;
g) consum ilicit de droguri - consumul de droguri aflate sub control national, fara prescriptie medicala;
h) toxicoman - persoana care se afla in stare de dependenta fizica si/sau psihica cauzata de consumul de droguri, constatata de una dintre unitatile sanitare stabilite in acest sens de Ministerul Sanatatii;
i) cura de dezintoxicare si supravegherea medicala - masurile ce pot fi luate pentru inlaturarea dependentei fizice si/sau psihice fata de droguri;
j) livrarea supravegheata - metoda folosita de institutiile sau organele legal abilitate, cu autorizarea si sub controlul procurorului, care consta in permiterea trecerii sau circulatiei pe teritoriul tarii de droguri ori precursori, suspecti de a fi expediati ilegal, sau de substante care au inlocuit drogurile ori precursorii, in scopul descoperirii activitatilor infractionale si al identificarii persoanelor implicate in aceste activitati;
k) investigatori acoperiti - politisti special desemnati sa efectueze, cu autorizarea procurorului, investigatii in vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea faptuitorilor si acte premergatoare, sub o alta identitate decat cea reala, atribuita pentru o perioada determinata.

Capitolul II - Sanctionarea traficului si a altor operatiuni ilicite cu substante aflate sub control national

ARTICOLUL 2

(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Daca faptele prevazute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

ARTICOLUL 3

(1) Introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul de droguri de risc, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Daca faptele prevazute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

ARTICOLUL 4

Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea de droguri pentru consum propriu, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani.

ARTICOLUL 5

Punerea la dispozitie, cu stiinta, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinte sau a oricarui alt loc amenajat, in care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit in asemenea locuri se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

ARTICOLUL 6

(1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intentie, de catre medic, fara ca aceasta sa fie necesara din punct de vedere medical, se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si eliberarea sau obtinerea, cu intentie, de droguri de mare risc, pe baza unei retete medicale prescrise in conditiile prevazute la alin. (1) sau a unei retete medicale falsificate.

ARTICOLUL 7

Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, in afara conditiilor legale, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani.

ARTICOLUL 8

Furnizarea, in vederea consumului, de inhalanti chimici toxici unui minor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

ARTICOLUL 9

Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vanzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpararea sau detinerea de precursori, echipamente ori materiale, in scopul utilizarii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicita de droguri de mare risc, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

ARTICOLUL 10

Organizarea, conducerea sau finantarea faptelor prevazute la ARTICOLUL 2-9 se pedepseste cu pedepsele prevazute de lege pentru aceste fapte, limitele maxime ale acestora sporindu-se cu 3 ani.

ARTICOLUL 11

(1) Indemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, daca este urmat de executare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Daca indemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani sau amenda.

ARTICOLUL 12

(1) Se pedepsesc cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi faptele prevazute la ARTICOLUL 2, 3 si 5, daca persoana care le-a savarsit face parte dintr-o organizatie sau asociatie ori dintr-un grup de cel putin 3 persoane, cu structuri determinate si care sunt constituite in scopul comiterii acelor fapte si al obtinerii de beneficii materiale sau de alte foloase ilicite.
(2) Se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 15 ani faptele prevazute la ARTICOLUL 4, 6, 7, 9 si 11, daca au fost savarsite in conditiile prevazute la alin. (1).
(3) In cazul infractiunilor prevazute la alin. (1) si (2), daca faptele au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

ARTICOLUL 13

(1) Tentativa la infractiunile prevazute la ARTICOLUL 2-7, la ARTICOLUL 9 si 10 se pedepseste.
(2) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute la alin. (1).

ARTICOLUL 14

Cu privire la infractiunile cuprinse in prezentul capitol, pe langa situatiile prevazute in Codul penal, constituie circumstante agravante urmatoarele situatii:
a) persoana care a comis infractiunea indeplinea o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, iar fapta a fost comisa in exercitarea acestei functii;
b) fapta a fost comisa de un cadru medical sau de o persoana care are, potrivit legii, atributii in lupta impotriva drogurilor;
c) drogurile au fost trimise si livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate in cura de dezintoxicare sau sub supraveghere medicala ori s-au efectuat alte asemenea activitati interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori daca fapta a fost comisa intr-o institutie sau unitate medicala, de invatamant, militara, loc de detentie, centre de asistenta sociala, de reeducare sau institutie medical-educativa, locuri in care elevii, studentii si tinerii desfasoara activitati educative, sportive, sociale ori in apropierea acestora;
d) folosirea minorilor in savarsirea faptelor prevazute la ARTICOLUL 2-11;
e) drogurile au fost amestecate cu alte substante care le-au marit pericolul pentru viata si integritatea persoanelor.

ARTICOLUL 15

Nu se pedepseste persoana care, mai inainte de a fi inceputa urmarirea penala, denunta autoritatilor competente participarea sa la o asociatie sau intelegere in vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevazute la ARTICOLUL 2-10, permitand astfel identificarea si tragerea la raspundere penala a celorlalti participanti.

ARTICOLUL 16

Persoana care a comis una dintre infractiunile prevazute la ARTICOLUL 2-10, iar in timpul urmaririi penale denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de droguri beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.

ARTICOLUL 17

(1) Drogurile si alte bunuri care au facut obiectul infractiunilor prevazute la ARTICOLUL 2-10 se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
(2) Se confisca, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobandite prin valorificarea drogurilor si a altor bunuri prevazute la alin. (1).

ARTICOLUL 18

(1) Drogurile ridicate in vederea confiscarii se distrug. Pastrarea de contraprobe este obligatorie.
(2) Sunt exceptate de la distrugere:
a) medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unitatilor spitalicesti, dupa avizul prealabil al Directiei farmaceutice din cadrul Ministerului Sanatatii;
b) plantele si substantele utilizabile in industria farmaceutica sau in alta industrie, in functie de natura acestora, care au fost remise unui agent economic public sau privat, autorizat sa le utilizeze ori sa le exporte;
c) unele cantitati corespunzatoare, care vor fi pastrate in scop didactic si de cercetare stiintifica sau au fost remise institutiilor care detin caini si alte animale de depistare a drogurilor, pentru pregatirea si mentinerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispozitiilor legale.
(3) Distrugerea drogurilor se efectueaza periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de catre o comisie formata din cate un reprezentant al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, al Ministerului Sanatatii - Directia farmaceutica, al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, un specialist din cadrul formatiunii centrale de reprimare a traficului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Politiei si gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiasi unitati.

ARTICOLUL 19

In cazul in care un toxicoman este condamnat pentru savarsirea unei infractiuni, se aplica in mod corespunzator dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedura penala.


Capitolul III - Dispozitii procedurale

ARTICOLUL 20

Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie poate autoriza, la solicitarea institutiilor sau organelor legal abilitate, efectuarea de livrari supravegheate, cu sau fara substituirea totala a drogurilor ori a precursorilor.

ARTICOLUL 21

(1) Procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperiti pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor si obtinerea mijloacelor de proba, in situatiile in care exista indicii temeinice ca a fost savarsita sau ca se pregateste comiterea unei infractiuni dintre cele prevazute in prezenta lege.
(2) Autorizarea este data in forma scrisa pentru o perioada de cel mult 60 de zile si poate fi prelungita pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile.

ARTICOLUL 22

(1) Politistii din formatiunile de specialitate, care actioneaza ca investigatori acoperiti, precum si colaboratorii acestora pot procura droguri, substante chimice, esentiale si precursori, cu autorizarea prealabila a procurorului, in vederea descoperirii activitatilor infractionale si a identificarii persoanelor implicate in astfel de activitati.
(2) Actele incheiate de politistii si colaboratorii acestora, prevazuti la alin. (1), pot constitui mijloace de proba.

ARTICOLUL 23

(1) Cand sunt indicii temeinice ca o persoana care pregateste comiterea unei infractiuni dintre cele prevazute in prezenta lege sau care a comis o asemenea infractiune foloseste sisteme de telecomunicatii sau informatice, organul de urmarire penala poate, cu autorizarea procurorului, sa aiba acces pe o perioada determinata la aceste sisteme si sa le supravegheze.
(2) Dispozitiile ARTICOLUL 911-915 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator.

ARTICOLUL 24

Perchezitia se poate efectua in locurile in care sunt indicii ca s-a comis ori ca se pregateste savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute in prezenta lege, cu respectarea dispozitiilor Codului de procedura penala.

ARTICOLUL 25

(1) In cazul in care exista indicii temeinice ca o persoana transporta droguri ascunse in corpul sau, pe baza consimtamantului scris, organul de urmarire penala dispune efectuarea unor examene medicale, in vederea depistarii acestora. In caz de refuz se va solicita autorizarea procurorului, care va mentiona si unitatea medicala ce urmeaza sa efectueze aceste investigatii medicale.
(2) Actele consemnand rezultatul investigatiilor medicale, precum si cele privind modul in care acestea s-au efectuat se transmit de indata procurorului sau, dupa caz, organului de urmarire penala care le-a solicitat.

ARTICOLUL 26

Formatiunea centrala de reprimare a traficului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Politiei este unica formatiune care coordoneaza si centralizeaza toate datele care vizeaza drogurile, substantele chimice esentiale, precursorii si inhalantii chimici toxici.

Capitolul IV - Masuri impotriva consumului ilicit de droguri

ARTICOLUL 27

(1) Consumul ilicit de droguri aflate sub control national, fara prescriptie medicala, este interzis pe teritoriul Romaniei.
(2) Persoana care consuma ilicit droguri aflate sub control national este supusa, dupa caz, uneia dintre urmatoarele masuri: cura de dezintoxicare sau supravegherea medicala.
(3) Masurile prevazute la alin. (2) sunt dispuse de una dintre unitatile medicale stabilite de Ministerul Sanatatii, pe baza unei expertize medico-legale.
(4) Decizia unitatii medicale poate fi atacata cu plangere, in termen de 10 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea medicala.
(5) Hotararea judecatoriei poate fi atacata cu recurs.

ARTICOLUL 28

(1) Cura de dezintoxicare se realizeaza in regim de spitalizare in una dintre unitatile medicale stabilite de Ministerul Sanatatii, care sunt obligate sa verifice periodic oportunitatea continuarii curei.
(2) Cand nu este necesara cura de dezintoxicare, persoana este supusa supravegherii medicale intr-o unitate medicala, publica sau privata, dintre cele stabilite de Ministerul Sanatatii, care aplica masurile medicale necesare, tinand seama de starea de sanatate a persoanei, de personalitatea acesteia si de mediul social din care provine.
(3) Supravegherea medicala este asigurata in mod continuu sau temporar de o unitate dintre cele prevazute la alin. (2), impreuna cu o familie, o persoana sau o colectivitate, care prezinta aptitudinile necesare unei astfel de supravegheri.
(4) Cheltuielile ocazionate de cura de dezintoxicare sau de supravegherea medicala, precum si de efectuarea expertizei medico-legale sunt suportate de stat si, in functie de posibilitatile materiale, de catre persoana in cauza, de familie sau de un organism privat, in conditiile stabilite printr-un ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului finantelor.
(5) Ministrul justitiei si ministrul sanatatii vor stabili printr-un ordin comun masurile medicale si educative care vor fi aplicate toxicomanilor in penitenciare.

ARTICOLUL 29

(1) Toxicomanii care se prezinta din proprie initiativa la o unitate medicala specializata sau la un dispensar, pentru a beneficia de tratament, pot cere confidentialitate.
(2) Toxicomanii care au beneficiat de un tratament in conditiile prevazute la alin. (1) primesc, la cererea lor, cate un certificat nominal, in care se vor mentiona unitatea emitenta, datele de identificare a persoanei in cauza, durata si obiectul tratamentului, starea sanatatii la terminarea sau la intreruperea tratamentului.

ARTICOLUL 30

Orice persoana care are cunostinta despre un consumator de droguri poate sesiza una dintre unitatile medicale stabilite de Ministerul Sanatatii, care va proceda conform legii.

Capitolul V - Dispozitii finale

ARTICOLUL 31

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Sanatatii, cu avizul Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei si al Ministerului Finantelor, va emite Regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 32

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile ARTICOLUL 312 din Codul penal, in ceea ce priveste produsele sau substantele stupefiante, precum si alte dispozitii contrare.

Lege nr. 522/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

Sus

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1155 din 07/12/2004

ARTICOLUL I

Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:

"LEGE privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri"

2. Litera h) a articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
"h) consumator - persoana care isi administreaza sau permite sa i se administreze droguri, in mod ilicit, prin inghitire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte cai prin care drogul poate ajunge in organism;"
3. La articolul 1, dupa litera h) se introduc literele h1), h2) si h3) cu urmatorul cuprins:
"h1) consumator dependent - consumatorul care, ca urmare a administrarii drogului in mod repetat si sub necesitate ori nevoie, prezinta consecinte fizice si psihice conform criteriilor medicale si sociale;
h2) program integrat de asistenta a consumatorilor si a consumatorilor dependenti de droguri - totalitatea serviciilor de sanatate si a serviciilor de asistenta psihologica si sociala asigurate in mod integrat si coordonat persoanelor consumatoare de droguri, prin unitatile medicale, psihologice si sociale, publice, private si mixte;
h3) circuit integrat de asistenta a consumatorilor si a consumatorilor dependenti de droguri - totalitatea programelor integrate de asistenta asigurate consumatorilor si consumatorilor dependenti in vederea ameliorarii starii de sanatate in sensul bunastarii fizice, psihice si sociale a individului."
4. Literele i) si k) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:
"i) program terapeutic - totalitatea serviciilor si a masurilor medicale si psihologice integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare si adaptare continua pentru fiecare consumator dependent, in vederea intreruperii consumului, a inlaturarii dependentei psihice si/sau fizice si/sau a reducerii riscurilor asociate consumului;

............................................................................................


k) investigatori acoperiti - politistii special desemnati sa efectueze, cu autorizarea procurorului, activitati specifice, in vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea faptuitorilor, si acte premergatoare, sub o alta identitate decat cea reala, atribuita pentru o perioada determinata;"
5. La articolul 1, dupa litera k) se introduc literele l), m) si n) cu urmatorul cuprins:
"l) program psihologic si social - totalitatea serviciilor de evaluare, consiliere si psihoterapie individuala sau de grup si a serviciilor si masurilor sociale, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare si adaptare continua pentru fiecare consumator in vederea inlaturarii dependentei, reabilitarii si reinsertiei lui sociale;
m) circuit terapeutic - ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri in mod complex, multidisciplinar, multisectorial si continuu, avand ca scop ameliorarea starii de sanatate;
n) evaluare - determinarea caracteristicilor psihologice si sociale ale consumatorului de catre centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, in vederea includerii si supravegherii consumatorului intr-un program psihologic si social de catre managerul de caz."
6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 4. - (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amenda.
(2) Daca faptele prevazute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 5 ani."
7. La articolul 14 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate intr-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activitati interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori daca fapta a fost comisa intr-o institutie sau unitate medicala, de invatamant, militara, loc de detentie, centre de asistenta sociala, de reeducare sau institutie medical-educativa, locuri in care elevii, studentii si tinerii desfasoara activitati educative, sportive, sociale ori in apropierea acestora;"
8. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate si banii confiscati, conform alin. (1) si (2), constituie venituri ale bugetului de stat si se evidentiaza in cont separat in bugetul de stat."
9. Alineatul (3) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Distrugerea drogurilor se efectueaza periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de catre o societate comerciala autorizata, in prezenta unei comisii formate din cate un reprezentant al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, al Agentiei Nationale Antidrog, un specialist din cadrul formatiunii centrale specializate in prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Politiei Romane si gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiasi unitati."
10. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
"(4) Cheltuielile ocazionate de distrugerea drogurilor se suporta de proprietar sau de persoana de la care au fost ridicate."
11. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 19. - In cazul in care un consumator este condamnat la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea unei alte infractiuni decat cele prevazute la ARTICOLUL 4, instanta poate dispune includerea acestuia intr-un program terapeutic derulat in sistemul penitenciar."
12. La capitolul III "Dispozitii procedurale", inainte de articolul 20 se introduc articolele 191 si 192 cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 191. - (1) In cazul savarsirii infractiunilor prevazute la ARTICOLUL 4, procurorul dispune, in termen de 24 de ore de la inceperea urmaririi penale, evaluarea consumatorului de catre centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, in scopul includerii acestuia in circuitul integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri.
(2) Dupa primirea raportului de evaluare, intocmit de centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, in baza expertizei medico-legale in termen de 5 zile, procurorul dispune, cu acordul invinuitului sau inculpatului, includerea acestuia in programul integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri.
(3) Daca impotriva invinuitului sau inculpatului s-a luat masura arestarii preventive, aceasta poate fi revocata sau inlocuita cu alta masura preventiva.
(4) In toate cazurile, urmarirea penala este continuata potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala.
ARTICOLUL 192. - (1) Daca, pana in momentul pronuntarii hotararii, inculpatul respecta protocolul programului integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri, instanta de judecata poate sa nu aplice nici o pedeapsa acestuia sau sa amane aplicarea pedepsei.
(2) In cazul in care amana aplicarea pedepsei, instanta stabileste in cuprinsul hotararii data la care urmeaza sa se pronunte asupra pedepsei, interval de timp care nu poate fi mai mare de 2 ani, corelat cu durata programului integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri.
(3) Intervalul de timp dintre momentul pronuntarii hotararii si data stabilita de instanta, potrivit alin. (2), constituie perioada de proba pentru inculpat.
(4) Pentru invinuitul sau inculpatul care refuza includerea intr-un program integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri, se aplica dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedura penala.
(5) Daca in perioada de proba inculpatul a respectat programul integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri, instanta poate sa nu aplice nici o pedeapsa.
(6) Daca inculpatul nu respecta programul integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri, instanta poate sa amane inca o data aplicarea pedepsei, pentru acelasi termen, si reincluderea in circuitul integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri sau sa aplice pedeapsa prevazuta de lege."
13. Articolele 26-29 vor avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 26. - (1) Formatiunile centrale specializate in prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Romane, Ministerul Public si Autoritatea Nationala a Vamilor transmit Agentiei Nationale Antidrog datele privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, substante chimice esentiale, precursori si inhalanti chimici toxici, necesare intocmirii raportului catre Guvernul Romaniei si catre organisme internationale cu privire la evolutia si nivelul traficului si consumului de droguri in Romania, precum si cele necesare elaborarii de studii, sinteze si analize pentru fundamentarea politicilor si strategiilor de raspuns in lupta antidrog.
(2) In acelasi scop, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii, precum si alte institutii publice sau private acreditate sa desfasoare programe si activitati de prevenire a consumului ilicit de droguri transmit datele solicitate de Agentia Nationala Antidrog, in conditiile legii.
(3) Institutiile prevazute la alin. (2) pot primi, la cerere, datele centralizate de catre Agentia Nationala Antidrog privind drogurile, substantele chimice esentiale, precursorii si inhalantii chimici toxici, inclusiv rapoarte anuale, sinteze si analize.
ARTICOLUL 27. - (1) Consumul de droguri aflate sub control national, fara prescriptie medicala, este interzis pe teritoriul Romaniei.
(2) Persoana care consuma ilicit droguri aflate sub control national poate fi inclusa, cu acordul sau, intr-un program integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri. Manifestarea acordului de includere in circuitul integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri se face prin semnarea unui document, potrivit regulamentului pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.
(3) Stabilirea programului psihologic si social individualizat se face de catre centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, pe baza evaluarii psihologice si sociale, si in concordanta cu rezultatele examinarii medicale solicitate unei unitati medicale, conform criteriilor prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(4) Stabilirea programului terapeutic individualizat se face conform protocoalelor de practica, elaborate de Ministerul Sanatatii, prin structurile sale specializate si Colegiul Medicilor din Romania.
(5) Unitatile medicale, in care se desfasoara programe terapeutice pentru consumatorii dependenti, transmit centrelor de prevenire, evaluare si consiliere antidrog datele necesare in vederea mentinerii continuitatii programului integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri, pe baza unui raport medical.
(6) Programul terapeutic si programul psihologic si social se desfasoara integrat, astfel incat consumatorul si consumatorul dependent sa poata beneficia de o asistenta medicala, psihologica si sociala concomitenta si continua, cu respectarea drepturilor omului si a drepturilor pacientului, potrivit legii.
ARTICOLUL 28. - (1) Programele psihologice si sociale se elaboreaza de catre Agentia Nationala Antidrog in colaborare, dupa caz, cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Justitiei si se pot derula in centre autorizate si/sau acreditate in acest sens, cu regim deschis sau inchis, publice, private sau mixte.
(2) Programele terapeutice se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si se desfasoara in centre stabilite in acest scop, cu regim deschis sau inchis, publice, private sau mixte.
(3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluarii consumatorului si de derularea programelor psihologice si sociale sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul Agentiei Nationale Antidrog si, in functie de posibilitatile materiale, de catre persoana in cauza, de familie sau de un organism privat, in conditiile stabilite printr-un ordin comun al ministrului administratiei si internelor, al ministrului sanatatii si al ministrului finantelor publice.
(4) Cheltuielile ocazionate de aplicarea programului terapeutic individualizat pentru persoanele asigurate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate sunt suportate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru afectiunile ce decurg din consumul de droguri si prin programele de sanatate ale Ministerului Sanatatii si programele de profilaxie ale Agentiei Nationale Antidrog.
(5) In functie de posibilitatile materiale, persoana in cauza, familia acesteia sau organisme private pot suporta partial sau integral contravaloarea serviciilor de evaluare si cheltuielile ocazionate de participarea la programe psihologice si sociale, la tarifele si in conditiile stabilite prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog, cu avizul ministerelor interesate.
(6) Sumele incasate de centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog reprezinta venituri extrabugetare ale Agentiei Nationale Antidrog, cu titlu permanent, si se utilizeaza pentru finantarea programelor de prevenire a traficului si consumului ilicit de droguri. Sumele neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(7) Ministrul justitiei si ministrul sanatatii vor stabili, prin ordin comun, masurile medicale si educative sau programele care vor fi aplicate consumatorilor de droguri in penitenciare.
ARTICOLUL 29. - (1) Datele personale ale consumatorilor dependenti de consumul de droguri, inclusi in programul integrat de asistenta a consumatorilor si a consumatorilor dependenti de droguri, beneficiaza de confidentialitate, conform normelor in vigoare.
(2) Evidenta centralizata a consumatorilor inclusi in circuitul terapeutic se tine de Observatorul Roman de Droguri si Toxicomanii din cadrul Agentiei Nationale Antidrog, in Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri, pe baza datelor comunicate de Ministerul Sanatatii si de alte institutii care coordoneaza programe terapeutice, psihologice si sociale, precum si de centrele stabilite, publice sau private.
(3) Ministerul Sanatatii, prin directiile desemnate, are acces la datele din evidenta prevazuta la alin. (2).
(4) Persoanei careia i s-au aplicat masurile prevazute la ARTICOLUL 27 si 28 i se va elibera un certificat nominal sau o legitimatie in format electronic codificata, in care se vor mentiona: unitatea emitenta, datele de identificare a persoanei in cauza, durata, obiectul si rezultatul tratamentului, motivul terminarii tratamentului, starea sanatatii persoanei in cauza la inceputul si terminarea tratamentului.
(5) Toate datele referitoare la persoanele supuse programului integrat de asistenta a consumatorilor si a consumatorilor dependenti de droguri vor fi distruse dupa 10 ani de la incetarea supravegherii medicale. In cazul persoanelor supuse de mai multe ori programelor integrate de asistenta a consumatorilor si a consumatorilor dependenti de droguri, datele vor fi distruse dupa 10 ani de la incetarea ultimei perioade de supraveghere medicala."
14. Tabelul nr. I se completeaza cu urmatoarele substante:
"PMMA = paramethoxymethylamphetamine sau N-methyl-1-(4-methoxyphenil)-2-aminopropane
4-MTA = P-methylthioamphetamine sau 4 methylthioamphetamine
2C-I = 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine
2C-T-2 = 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine
2C-T-7 = 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine
TMA-2 = 2,4,5-trimethoxyamphetamine"
15. Tabelul nr. II se completeaza cu urmatoarea substanta:
"2C-B = 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine"
16. Tabelul nr. III se completeaza cu urmatoarele substante:
"GHB = acide y-hydroxybutyric
ZOLPIDEM = N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2=alfa] pyridin-3-acetamide"
17. Tabelele nr. I-IV se completeaza, la sfarsitul fiecarui tabel, cu urmatoarele mentiuni:
"- sarurile substantelor din tabel, atunci cand existenta unor astfel de saruri este posibila;
- produsele conditionate - comprimate, drajeuri, solutii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, in compozitia carora intra substantele inscrise in prezentul tabel."

ARTICOLUL II

Prezenta lege intra in vigoare in termen de 3 luni de la publicare, cu exceptia ARTICOLUL 191 si 192 din Legea nr. 143/2000, care intra in vigoare la data intrarii in vigoare a noului Cod penal.

ARTICOLUL III

In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi Ministerul Sanatatii si Ministerul Administratiei si Internelor supun adoptarii Guvernului proiectul hotararii pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.359/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 29 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL IV

Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 75 si ale ARTICOLUL 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

ORDONANTA DE URGENTA nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri

Sus

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 28 decembrie 2006;

Luand in considerare ca de la 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile regulamentelor emise de institutiile Uniunii Europene vor avea aplicabilitate directa in cadrul sistemului juridic romanesc, avand in vedere faptul ca este necesara adoptarea unor masuri pentru crearea cadrului institutional si juridic adecvat aplicarii directe a prevederilor acestor acte comunitare, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul ARTICOLUL 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, al ARTICOLUL 69 din Acordul European instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si al ARTICOLUL 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul fiarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul juridic al substantelor folosite frecvent la fabricarea ilicita a substantelor stupefiante si psihotrope, asa cum sunt definite in ARTICOLUL 2 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului 273/2004 din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, denumit in continuare Regulamentul 273/2004, si in ARTICOLUL 2 din Regulamentul Consiliului 111/2005 privind supravegherea comertului cu precursori de droguri intre comunitate si statele terte, denumit in continuare Regulamentul 111/2005, masurile pentru controlul si supravegherea operatiunilor cu acestea in vederea evitarii deturnarii lor, precum si masurile de combatere a operatiunilor ilicite.
(2) Lista substantelor clasificate folosite in mod frecvent la fabricarea ilicita a drogurilor este cea prevazuta in anexa nr. I la Regulamentul 273/2004, precum si in anexa la Regulamentul 111/2005.
(3) Substantele clasificate mentionate la alin. (2) se clasifica in trei categorii, in raport cu gradul de risc si posibilitatea inlocuirii acestora cu alte substante in cadrul procesului de fabricare ilicita a drogurilor.
(4) Termenii si expresiile folosite in prezenta ordonanta de urgenta si definite la ARTICOLUL 2 din Regulamentul 273/2004, la ARTICOLUL 2 din Regulamentul 111/2005, precum si la ARTICOLUL 2 din Regulamentul Comisiei 1.277/2005 privind aplicarea Regulamentului 273/2004 si a Regulamentului 111/2005, denumit in continuare Regulamentul 1.277/2005, au intelesul stabilit prin aceste acte comunitare.

ARTICOLUL 2

Detinerea, punerea pe piata, importul, exportul si efectuarea de activitati intermediare cu substante clasificate se realizeaza cu respectarea obligatiilor stabilite in prezenta ordonanta de urgenta.
ARTICOLUL 3

(1) Contactul operatorilor cu autoritatile, in vederea indeplinirii obligatiilor stipulate in prezenta ordonanta de urgenta, se realizeaza prin structura specializata din cadrul
Agentiei Nationale Antidrog, care are rol de ghiseu unic privind precursorii.
(2) Agentia Nationala Antidrog este structura de monitorizare a operatorilor si
operatiunilor cu substante clasificate si neclasificate, de coordonare unitara a activitatilor in domeniul precursorilor desfasurate de institutiile competente, precum si de coordonare si asigurare a cooperarii acestor institutii cu structurile societatii civile si organismele internationale in domeniul precursorilor si care constituie baza nationala centralizata de date in domeniul precursorilor.

ARTICOLUL 4

Agentia Nationala Antidrog aduce la cunostinta operatorilor cu substante clasificate si
neclasificate liniile directoare elaborate de Comisia Europeana, prevazute la ARTICOLUL 9 din Regulamentul 273/2004 si la ARTICOLUL 10 din Regulamentul 111/2005, precum si lista substantelor neclasificate.

CAPITOLUL II - Autorizatii si declaratii

ARTICOLUL 5

(1) Agentia Nationala Antidrog elibereaza autorizatia prevazuta la ARTICOLUL 3 alin. (2) teza I din Regulamentul 273/2004 si la ARTICOLUL 6 din Regulamentul 111/2005.
(2) Pentru institutiile investite cu exercitarea autoritatii publice ale caror atributii legale impun desfasurarea de activitati cu substante clasificate, prevazute la ARTICOLUL 3 alin. (2) teza II din Regulamentul 273/2004, Agentia Nationala Antidrog elibereaza o autorizatie speciala.
(3) Autorizatia prevazuta la alin. (1) si autorizatia speciala prevazuta la alin. (2) se
elibereaza pe o durata nedeterminata, titularul avand obligatia sa dovedeasca, la fiecare 3 ani, ca indeplineste conditiile existente la data autorizarii. Dovada indeplinirii de catre operator a conditiilor existente la data acordarii autorizatiei se face pana la expirarea termenului de 3 ani.

ARTICOLUL 6

(1) Autorizatia eliberata conform ARTICOLUL 5 este valabila pentru locatiile declarate la solicitarea acesteia.
(2) Pentru eliberarea autorizatiei prevazute la ARTICOLUL 5, Agentia Nationala Antidrog solicita avizul prealabil al formatiunii antidrog competente teritorial.

ARTICOLUL 7

(1) In vederea inregistrarii la Agentia Nationala Antidrog, inainte de inceperea activitatii, operatorii care pun pe piata substante clasificate de categoria 2, atunci cand cantitatile de substante clasificate depasesc limitele anuale prevazute in anexa II la Regulamentul 273/2004, precum si operatorii implicati in import, export si activitati intermediare cu aceste substante declara si actualizeaza, imediat ce intervine o modificare, adresele locatiilor in care isi desfasoara activitatile.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) contine lista substantelor clasificate din categoria 2, tipul operatiunii vizate si coordonatele de contact ale operatorului.
(3) Pentru operatorii prevazuti la ARTICOLUL 5 alin. (2) care desfasoara operatiuni cu substante clasificate din categoria 2 se realizeaza o inregistrare speciala.
(4) Operatorii care desfasoara operatiuni de export cu substante clasificate de categoria 3 in cantitati mai mari decat limitele anuale prevazute in anexa nr. 2 la Regulamentul 1.277/2005 au obligatia efectuarii inregistrarii prevazute la alin. (1).

ARTICOLUL 8

(1) Agentia Nationala Antidrog autorizeaza fiecare operatiune de export de substante
clasificate din categoria 1, din statele nemembre ale Uniunii Europene, precum si orice operatiune de import de substante clasificate din categoria 1 care fac obiectul unei declaratii in vama, in statele nemembre ale Uniunii Europene, operatiuni prevazute la ARTICOLUL 12 si 20 din Regulamentul 111/2005.
(2) Autorizatia pentru operatiunea de export si de import este valabila 6 luni.

ARTICOLUL 9

(1) Notificarea prealabila a exporturilor de substante clasificate din categoria 1 si a
exporturilor de substante clasificate din categoriile 2 si 3 cu destinatia anumitor tari,
prevazuta la ARTICOLUL 11 din Regulamentul 111/2005, se adreseaza Agentiei Nationale Antidrog.
(2) Solutionarea in cazul primirii unei notificari prealabile sau notificarea prealabila a
exportului catre tara de destinatie se realizeaza de catre formatiunea centrala antidrog din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

ARTICOLUL 10

Conditiile de eliberare, suspendare sau retragere a autorizatiilor ori de efectuare a
inregistrarilor, precum si modul in care se face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (3) se stabilesc in regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta elaborat de Ministerul Administratiei si Internelor si aprobat prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL III - Obligatii ale operatorilor

ARTICOLUL 11

(1) Operatorii cu substante clasificate de categoriile 1 si 2 comunica Agentiei Nationale Antidrog datele de contact ale persoanei responsabile cu aceasta activitate si, dupa caz, ale inlocuitorului acesteia, desemnate in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 3 alin. (1) din Regulamentul 273/2004.
(2) Persoana responsabila are atributii expres stabilite de operator pentru supervizarea operatiunilor cu substante clasificate si desfasurarea acestora cu respectarea reglementarilor in vigoare.
(3) Orice modificare cu privire la persoana responsabila sau la inlocuitorul acesteia se
comunica imediat Agentiei Nationale Antidrog.

ARTICOLUL 12

(1) Operatorul are obligatia de a comunica imediat Agentiei Nationale Antidrog orice
eveniment neobisnuit sau operatiune cu substante clasificate care poate genera ca aceste substante sa fie deturnate in vederea fabricarii ilicite a substantelor stupefiante ori psihotrope.
(2) Autoritatile competente asigura confidentialitatea datelor furnizate de operator.

ARTICOLUL 13

(1) Desfasurarea operatiunilor cu substante clasificate se face cu respectarea urmatoarelor obligatii:
a) obtinerea declaratiei de utilizare, prevazuta de ARTICOLUL 4 din Regulamentul 273/2004;
b) asigurarea si pastrarea evidentei miscarii zilnice a substantelor clasificate si intocmirea documentatiei in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 5 din Regulamentul 273/2004 si ale ARTICOLUL 3 si 4 din Regulamentul 111/2005;
c) intocmirea pentru fiecare produs a normelor tehnice specifice privind productia,
ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestora, consemnarea, asigurarea si administrarea antidotului in caz de intoxicare, stabilit cu acordul Ministerului Sanatatii Publice, in cazul operatorilor care produc substante clasificate;
d) asigurarea etichetarii, conform dispozitiilor legale in vigoare si cu respectarea
conditiilor prevazute la ARTICOLUL 7 din Regulamentul 273/2004 si la ARTICOLUL 5 din Regulamentul 111/2005;
e) efectuarea ambalarii, conform dispozitiilor legale in materie.
(2) Limitele cantitative anuale, pentru care operatorii implicati in punerea pe piata a
substantelor clasificate din categoria 2 sunt exceptati de la prevederile ARTICOLUL 11 si ARTICOLUL 13 alin. (1) lit. a) si b), sunt cele prevazute in anexa II la Regulamentul 273/2004.

ARTICOLUL 14

(1) Pastrarea si depozitarea substantelor clasificate se fac cu respectarea dispozitiilor
legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
(2) In incaperile in care se depoziteaza substante clasificate nu se vor depozita alte
materiale sau produse, cu exceptia cazurilor in care spatiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru pastrarea substantelor toxice ori stupefiante.

ARTICOLUL 15

(1) Operatorii cu substante clasificate din categoriile 1, 2 si 3 comunica Agentiei
Nationale Antidrog, pana la data de 15 februarie a anului urmator, informatiile prevazute la ARTICOLUL 17 din Regulamentul 1.277/2005.
(2) Operatorii prevazuti la alin. (1) depun la Agentia Nationala Antidrog, pana la data de 10 iunie a anului in curs, estimarea productiei si importului pentru anul urmator.

ARTICOLUL 16

(1) Operatorii care desfasoara operatiuni de import, export si tranzit cu substante
clasificate din categoriile 1 si 2 furnizeaza Agentiei Nationale Antidrog informatiile
prevazute la ARTICOLUL 18 din Regulamentul 1.277/2005.
(2) Agentia Nationala Antidrog are obligatia sa raporteze Organului International de
Control al Stupefiantelor, prevazut la ARTICOLUL 2 lit. k) din Regulamentul 111/2005, situatiile statistice trimestriale si anuale pentru substantele clasificate.

ARTICOLUL 17

Controlul respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se exercita, potrivit
atributiilor ce le revin in domeniile lor de activitate, de persoane anume desemnate din Ministerul Sanatatii Publice, Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, Autoritatea Nationala a Vamilor, Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si Agentia Nationala Antidrog.

ARTICOLUL 18

(1) In vederea exercitarii controlului respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de
urgenta de catre organele abilitate, operatorii au obligatia:
a) de a permite accesul in locatiile in care isi desfasoara activitatile;
b) de a permite verificarea documentelor in baza carora isi desfasoara activitatea si a
documentelor comerciale;
c) de a permite prelevarea, daca este necesar, de probe, conform dispozitiilor
regulamentului de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Autoritatile publice cu competente de cercetare penala au dreptul sa indisponibilizeze pentru verificari mijloacele de transport pentru o perioada rezonabila, in raport de circumstante.

CAPITOLUL IV - Contraventii si infractiuni

ARTICOLUL 19

Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea obligatiilor prevazute la ARTICOLUL 11 alin. (1) si (3), ARTICOLUL 12 alin. (1), ARTICOLUL 13 alin. (1) si ARTICOLUL 14;
b) impiedicarea exercitarii dreptului prevazut la ARTICOLUL 18 alin. (1);
c) netransmiterea datelor prevazute la ARTICOLUL 15 si ARTICOLUL 16 alin. (1).

ARTICOLUL 20

Contraventiile prevazute la ARTICOLUL 19 se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei.

ARTICOLUL 21

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la ARTICOLUL 19 si 20 se efectueaza de personalul imputernicit al autoritatilor prevazute la ARTICOLUL 17.
(2) Prevederile ARTICOLUL 19 si 20 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 22

(1) Punerea pe piata, importul, exportul, producerea, fabricarea, oferirea, furnizarea, vanzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, plasarea pe piata, procurarea, cumpararea, sinteza, extractia, experimentarea, activitatile intermediare, astfel cum sunt acestea definite in ARTICOLUL 2 lit. e) din Regulamentul 111/2005, cumpararea sau detinerea de substante clasificate, echipamente ori materiale, fara drept, constituie infractiune si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.
(2) Constituie infractiune si comercializarea de substante clasificate catre operatori economici ori persoane fizice neautorizate sau neinregistrate, in conformitate cu ARTICOLUL 6-8 din Regulamentul 111/2005, pentru activitatea cu astfel de substante si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la alin. (1).
(3) Savarsirea faptelor prevazute la alin. (1) si (2) in scopul utilizarii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicita a drogurilor se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

ARTICOLUL 23

Trecerea peste frontiera a substantelor clasificate, fara documentele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, constituie infractiunea de contrabanda calificata, prevazuta si pedepsita de ARTICOLUL 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei.

ARTICOLUL 24

(1) In cazul infractiunilor prevazute la ARTICOLUL 22 si 23 se dispune confiscarea substantelor clasificate in conditiile legii.
(2) In cazul in care substantele clasificate care au facut obiectul infractiunilor prevazute la ARTICOLUL 22 nu se gasesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

ARTICOLUL 25

Urmarirea penala in cazul infractiunilor prevazute la ARTICOLUL 22 si 23 se realizeaza de catre procurori din cadrul Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizata si terorism din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

ARTICOLUL 26

(1) Distrugerea substantelor clasificate confiscate sau predate in custodie la incetarea activitatii, care nu pot fi valorificate, se face in conditii ecologice, printr-un operator autorizat in conditiile legii, in prezenta unei comisii din care face parte persoana responsabila de activitatea cu substante clasificate a operatorului care realizeaza distrugerea si, dupa caz, a celui de la care au fost confiscate, un reprezentant al formatiunii antidrog competente teritorial si un specialist in protectia mediului.
(2) Distrugerea substantelor clasificate depreciate calitativ se poate face de operator, in prezenta comisiei prevazute la alin. (1).
(3) O copie a procesului-verbal de distrugere se comunica Agentiei Nationale Antidrog.

CAPITOLUL V - Dispozitii tranzitorii si finale

ARTICOLUL 27

(1) Agentia Nationala Antidrog si celelalte autoritati cu competente in domeniul
substantelor clasificate si neclasificate coopereaza cu societatea civila in activitatea de prevenire a deturnarii acestor substante din circuitul licit.
(2) Autoritatile prevazute la ARTICOLUL 17 sunt obligate sa colaboreze pentru realizarea scopului prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 28

(1) Autorizatiile eliberate in baza Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al
precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru substante clasificate de categoria 1 isi pastreaza valabilitatea pana la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberarii, data la care autorizatia va fi eliberata potrivit prevederilor ARTICOLUL 5.
(2) In termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,
operatorii care desfasoara operatiuni cu substante clasificate de categoriile 2 si 3 sunt obligati sa-si declare locatiile.

ARTICOLUL 29

Agentia Nationala Antidrog este autoritatea nationala competenta in sensul prevederilor Regulamentului 273/2004, Regulamentului 111/2005 si ale Regulamentului 1.277/2005.

ARTICOLUL 30

Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu prevederile Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care nu se dispune altfel.

ARTICOLUL 31 (INTRAT IN VIGOARE OTU. 121/2006)

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

ARTICOLUL 32

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 13 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) ARTICOLUL 9 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 772 din 23 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezenta ordonanta de urgenta asigura aplicarea Regulamentului 273/2004, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L47 din 18 februarie 2004, a Regulamentului 111/2005, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L22 din 26 ianuarie 2005, si a Regulamentului 1.277/2005, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 202 din 3 august 2005.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
p. Ministrul administratiei si internelor, secretar de stat
Mircea Nicu Toader,

Ministrul economiei si comertului,
Varujan Vosganian

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul integrarii europene,
Anca Daniela Boagiu


Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

LEGE nr.186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri

Sus

Articol unic

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1039 din 28 decembrie 2006, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Preambulul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:
„Luand in considerare ca de la 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile regulamentelor emise de institutiile Uniunii Europene vor avea aplicabilitate directa in cadrul sistemului juridic romanesc, avand in vedere faptul ca este necesara adoptarea unor masuri adecvate aplicarii directe a prevederilor acestor acte comunitare, in mod special stabilirea cadrului institutional si a regimului sanctionator, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul ARTICOLUL 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, al ARTICOLUL 69 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si al ARTICOLUL 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.”

2. Alineatele (1) si (4) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul juridic al substantelor folosite frecvent la fabricarea ilicita a substantelor stupefiante si psihotrope, asa cum sunt definite in ARTICOLUL 2 din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii de droguri, publicat in Jurnalul Oficial L 47 din 18 februarie 2004, p.1 – 10, denumit in continuare Regulamentul 273/2004 si in ARTICOLUL 2 din Regulamentul nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind supravegherea comertului cu precursori de droguri intre Comunitate si statele terte, publicat in Jurnalul Oficial L 22 din 26 ianuarie 2005, p.1-10, denumit in continuare Regulamentul 111/2005, masurile pentru controlul si supravegherea operatiunilor cu acestea in vederea evitarii deturnarii lor, precum si masurile de combatere a operatiunilor ilicite.
(4) Termenii si expresiile folosite in prezenta ordonanta de urgenta si definite la ARTICOLUL 2 din Regulamentul 273/2004, la ARTICOLUL 2 din Regulamentul 111/2005, precum si la ARTICOLUL 2 din Regulamentul (CE) nr.1277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 privind aplicarea Regulamentului 273/2004 si a Regulamentului 111/2005, publicat in Jurnalul Oficial L 202 din 03 august 2005, p.7 – 33, denumit in continuare Regulamentul 1.277/2005, au intelesul stabilit prin aceste acte comunitare.”

3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 3. – (1) Agentia Nationala Antidrog este autoritatea nationala competenta in sensul prevederilor Regulamentului 273/2004, ale Regulamentului 111/2005 si ale Regulamentului 1.277/2005.
(2) Agentia Nationala Antidrog este structura de monitorizare a operatorilor si operatiunilor cu substante clasificate si neclasificate, de coordonare unitara a activitatilor in domeniul precursorilor desfasurate de institutiile competente, precum si de coordonare si asigurare a cooperarii acestor institutii cu structurile societatii civile si organismele internationale in domeniul precursorilor si care constituie baza nationala centralizata de date in domeniul precursorilor.
(3) Contactul operatorilor cu autoritatile, in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, se realizeaza prin structura specializata din cadrul Agentiei Nationale Antidrog, care are rol de ghiseu unic privind precursorii.”

4. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 6. - (1) Autorizatia eliberata potrivit ARTICOLUL 5 este valabila pentru locatiile declarate la solicitarea acesteia.”

5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 8. - (1) Agentia Nationala Antidrog autorizeaza fiecare operatiune de export de substante clasificate din categoriile 1, 2 si 3, precum si oricare operatiune de import de substante clasificate din categoria 1 care fac obiectul unei declaratii in vama, operatiuni prevazute de ARTICOLUL 12 si ARTICOLUL 20 din Regulamentul 111/2005.”

6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 9. - (1) Notificarea prealabila a exportului, potrivit prevederilor ARTICOLUL 11 din Regulamentul 111/2005 se realizeaza de catre Agentia Nationala Antidrog.
(2) Pentru a raspunde notificarilor prealabile ale autoritatilor competente ale altor state, Agentia Nationala Antidrog solicita punctul de vedere al formatiunii centrale antidrog din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.”

7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 10. - Conditiile de eliberare, suspendare sau retragere a autorizatiilor ori de efectuare a inregistrarilor, precum si modul in care se face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (3) se stabilesc in regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta elaborat de Ministerul Internelor si Reformei Administrative si aprobat prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.”

8. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 11. - (1) Operatorii cu substante clasificate de categoriile 1 si 2 comunica Agentiei Nationale Antidrog datele de contact ale persoanei responsabile cu aceasta activitate si, dupa caz, ale inlocuitorului acesteia, potrivit prevederilor ARTICOLUL 3 alin. (1) din Regulamentul 273/2004.”

9. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 12. - (1) Operatorul are obligatia de a comunica imediat Agentiei Nationale Antidrog orice eveniment neobisnuit sau operatiune cu precursori care poate genera suspiciunea ca aceste substante pot fi deturnate in vederea fabricarii ilicite a substantelor stupefiante ori psihotrope.”

10. La articolul 13 alineatul (1), literele b), d) si e) vor avea urmatorul cuprins:
„b) asigurarea si pastrarea evidentei miscarii zilnice a substantelor clasificate si intocmirea documentatiei potrivit prevederilor ARTICOLUL 5 din Regulamentul 273/2004 si ale ARTICOLUL 3 si 4 din Regulamentul 111/2005;
d) asigurarea etichetarii, potrivit prevederilor legale in vigoare si cu respectarea conditiilor prevazute la ARTICOLUL 7 din Regulamentul 273/2004 si la ARTICOLUL 5 din Regulamentul 111/2005;
e) efectuarea ambalarii, potrivit prevederilor legale in materie.”

11. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 18. - (1) In vederea exercitarii controlului respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre organele abilitate, operatorii sunt obligati :
a) sa permita accesul in locatiile in care isi desfasoara activitatile;
b) sa permita verificarea documentelor in baza carora isi desfasoara activitatea si a documentelor comerciale;
c) sa permita prelevarea, daca este necesar, de probe, conform dispozitiilor regulamentului de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Autoritatile publice cu competente de cercetare penala au dreptul sa indisponibilizeze pentru verificari mijloacele de transport pentru o perioada rezonabila, fara a se depasi 30 de zile, in raport de circumstante.”

12. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 22. – (1) Punerea pe piata a substantelor clasificate, importul, exportul si activitatile intermediare acestora, precum si detinerea de substante clasificate fara autorizatia prevazuta la ARTICOLUL 5 alin. (1), respectiv fara inregistrarea prevazuta la ARTICOLUL 7 alin. (1) si (4) constituie infractiune si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza detinerea de echipamente ori materiale in scopul utilizarii lor la producerea sau fabricarea ilicita a drogurilor.
(3) Constituie infractiune si comercializarea de substante clasificate catre operatori economici ori persoane fizice neautorizate potrivit ARTICOLUL 5 alin. (1) sau, dupa caz, neinregistrate potrivit ARTICOLUL 7 alin. (1) si (4) pentru activitatea cu astfel de substante si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la alin. (1).
(4) Savarsirea faptelor prevazute la alin. (1) si (3) in scopul utilizarii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicita a drogurilor se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi.”

13. Articolul 29 se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 75 si ale ARTICOLUL 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Bogdan Olteanu

p. PRESEDINTELE SENATULUI
Doru Ioan Taracila


Sfatulmedicului.ro angajeaza programator PHP

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter

Citeste si

Arhiva
  • Dieta pentru combaterea inflamatiei Dieta pentru combaterea inflamatiei

    Generalitati In ultima vreme, specialistii in bolile cu componenta inflamatorie pun accentul pe anumite diete alimentare care ar putea avea un rol in reducerea inflamatiei. Spre deosebire de dietele cu care ne-am obisnuit, cele antiinflamatorii nu promit scaderi...citeste mai mult

  • Semnele dependentei de heroina Semnele dependentei de heroina

    Generalitati Dependenta de heroina este o conditie periculoasa care poate avea consecinte mortale. Unul dintre cele mai traficate droguri din lume, heroina este usor de achizitionat in aproape orice parte a lumii si poate avea efecte devastatoare, atat asupra celui...citeste mai mult

  • Consumul redus de fibre - 6 riscuri pentru sanatate Consumul redus de fibre - 6 riscuri...

    Generalitati Fibrele sunt o parte esentiala a oricarei diete. Este important sa se consume in fiecare zi fibre, pentru mentinerea starii de vitalitate si a nivelului crescut de energie. Din pacate majoritatea oamenilor nu consuma atatea fibre cat recomanda...citeste mai mult

Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate