Cauta afectiune/simptom/conditie medicala
Cere sfatul medicului
Cere sfatul
medicului

Eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti

Actualizat la data de: 30 Octombrie 2018

Ordin nr.520/2007 din 06.03.2007

Sus

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti si a Baremului medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport.

Publicat in MOF nr 275 -25.04.2007

Actul a intrat in vigoare la data de 25 aprilie 2007

Avand in vedere prevederile Legii nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vazand Referatul comun de aprobare nr. E.N. 1.120/2007 al Secretariatului general al Ministerului Sanatatii Publice si nr. 10.925/2007 al Secretariatului general al Ministerului Educatiei si Cercetarii, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice si ale Hotararii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile ulterioare, ministrul sanatatii publice si ministrul educatiei si cercetarii emit urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1

Se aproba Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti, precum si Baremul medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport, cuprinse in anexele nr. I si II care fac parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2

Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti si baremul medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda aceste scutiri sunt obligatorii pentru toate unitatile de invatamant scolar si universitar publice sau particulare.

ARTICOLUL 3

Incepand cu data prezentului ordin, ordinul ministrului sanatatii pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a scutirilor medicale de educatie fizica la elevi si studenti si Baremul cuprinzand afectiunile pentru care se acorda aceste scutiri se abroga.

ARTICOLUL 4

Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice si al Ministerului Educatiei si Cercetarii, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si rectoratele institutelor de invatamant superior vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice, Ministrul educatiei si cercetarii,
Gheorghe Eugen Nicolaescu Mihail Hardau

ANEXA Nr. I - Metodologie pivind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti

Sus

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 25/04/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 25 aprilie 2007

1. Scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport se elibereaza de catre medicul unitatii de invatamant (in cazul elevilor) sau al institutiei de invatamant (in cazul studentilor), iar in lipsa acestuia, de catre medicul de familie al elevului sau studentului, pe baza urmatoarelor documente medicale:

a) pentru elevii si studentii carora li se recomanda scutiri medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru prima data: biletele de iesire din spital sau certificatele medicale intocmite de catre medicii din cabinetele de specialitate din ambulatorii sau centre de diagnostic si tratament ori de catre spitalele unde elevii sau studentii in cauza au fost internati sau sunt in evidenta;

b) pentru elevii si studentii care au fost scutiti si in anul scolar respectiv universitar anterior: documentele medicale existente deja la cabinetele medicale scolare sau studentesti ori, in lipsa cabinetelor medicale scolare sau studentesti, documentele medicale existente la medicul de familie al elevului sau studentului in cauza.

2. Scutirile medicale eliberate in conditiile prevazute la pct. 1 se consemneaza pe adeverinta medicala, al carei formular tipizat este aprobat prin ordin al ministrului sanatatii publice.

3. In functie de forma clinica si de deficientele functionale consecutive bolilor prezentate de elev sau student, tipurile de scutiri medicale de la orele de educatie fizica si sport pot fi anuale (totale sau partiale), semestriale (totale sau partiale) ori temporare (totale sau partiale).

4. Scutirile anuale sau semestriale de la orele de educatie fizica si sport se recomanda pe durata unui an sau semestru scolar ori universitar, pentru urmatoarele categorii de elevi sau studenti:

a) inapti total pentru orele de educatie fizica si sport, fara nota la aceasta disciplina, care, la recomandarea medicului, pot efectua in cadrul orelor de educatie fizica si sport unele elemente usoare de dezvoltare fizica, ce vor fi consemnate pe versoul adeverintei medicale;

b) inapti total pentru lectiile de educatie fizica si sport, fara nota la aceasta disciplina, dar cu recomandare de exercitii de recuperare medicala in cabinete medicale sau in unitati sanitare de specialitate, care vor prezenta profesorilor de educatie fizica si sport, la sfarsitul fiecarei luni, o dovada privind efectuarea programului de recuperare medicala in luna respectiva, eliberata de cabinetele medicale sau de unitatile sanitare de specialitate.

Pentru elevii sau studentii care invata in localitati fara posibilitati de recuperare medicala, medicii specialisti care ii dispensarizeaza vor recomanda programe diferentiate de exercitii care se vor efectua in cadrul orelor de educatie fizica si sport, sub supravegherea profesorilor de educatie fizica si sport;

c) inapti partial numai pentru unele dintre activitatile incluse in lectiile de educatie fizica si sport, cu nota la aceasta disciplina de invatamant.

Tipurile de exercitii fizice contraindicate medical vor fi stabilite de catre medicul specialist care dispensarizeaza elevii sau studentii si vor fi consemnate pe versoul adeverintei medicale, la rubrica "Concluziile examenului medical de bilant", de catre medicul unitatii de invatamant la care elevii sau studentii sunt inscrisi in programul de invatamant sau, in lipsa acestuia, de catre medicul de familie al acestora.

Stabilirea tipurilor de exercitii fizice contraindicate medical elevilor si studentilor cu scutire partiala de la orele de educatie fizica si sport se face in conditiile anexei la prezenta metodologie.

5. Scutirile temporare de la orele de educatie fizica si sport se recomanda pe durate variabile, sub un semestru scolar sau universitar, pentru urmatoarele categorii de elevi sau studenti:

a) inapti total pentru orele de educatie fizica si sport, fara nota la aceasta disciplina in perioada pentru care s-a eliberat scutirea;

b) inapti partial numai pentru unele dintre activitatile incluse in lectiile de educatie fizica si sport, cu nota la aceasta disciplina de invatamant.

Tipurile de exercitii contraindicate medical se stabilesc in conformitate cu reglementarile prevazute in cazul scutirilor partiale anuale sau semestriale.

6. In adeverinta medicala eliberata pentru scutirea medicala a elevilor sau studentilor de la orele de educatie fizica si sport se consemneaza urmatoarele date dupa cum urmeaza:

a) tipul de scutire medicala recomandat: anuala (totala sau partiala), semestriala (totala sau partiala) ori temporara (totala sau partiala) se consemneaza la rubrica "Se recomanda..."; in caz de scutire temporara, se mentioneaza si durata acesteia;

b) la rubrica "avand ocupatia de..." se consemneaza "elev" sau "student", dupa caz, precum si unitatea sau institutia de invatamant unde elevul sau studentul este inscris;

c) la rubrica "Se elibereaza prezenta spre a-i servi la..." se consemneaza sintagma "scutirea de la orele de educatie fizica si sport".

7. Elevii sau studentii inapti total de la orele de educatie fizica si sport au obligatia de a fi prezenti la aceste ore, fiind folositi de profesorii de educatie fizica si sport la o serie de activitati, in conformitate cu reglementarile in vigoare ale Ministerului Educatiei si Cercetarii.

8. Scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport nu pot fi eliberate retroactiv, ele fiind valabile din ziua acordarii lor, cu exceptia documentelor medicale de motivare pentru perioadele cand un elev sau student este absent de la toate obiectele de invatamant din cauza de boala, situatie in care perioada de scutire poate fi luata in considerare retroactiv.

9. In conformitate cu reglementarile Ministerului Educatiei si Cercetarii, adeverintele medicale pentru scutire de la orele de educatie fizica si sport se pastreaza, pe tot parcursul anului de invatamant, de catre profesorii de educatie fizica si sport.

10. Anexa face parte integranta din prezenta metodologie.

ANEXA la metodologie - Continutul invatarii si natura solicitarilor la efort fizic in lectiile de educatie fizica si sport

Sus

I. CLASELE I-IV

A. Efort fizic mic

1. Elemente de organizare: formatii de adunare, de deplasare si de lucru, alinieri, pozitii in formatie, intoarceri, porniri si opriri din mers. Durata: 1-2 minute

2. Deprinderi motrice de baza: variante de mers. Durata: 1-2 minute

3. Deprinderi sportive elementare specifice atletismului: aruncarea mingii de oina de pe loc. Durata: 12-15 minute

4. Deprinderi utilitar-aplicative: echilibru - mentinere de pozitii, deplasari pe suprafete inguste si inaltate. Durata: 8-10 minute

B. Efort fizic mediu

1. Elemente ale dezvoltarii fizice: pozitii de baza, miscari naturale specifice fiecarui segment corporal, complexe de dezvoltare fizica, educarea actului respirator. Durata: 6-7 minute

2. Deprinderi motrice de baza:

a) variante de alergare: obisnuita, cu genunchii sus, cu calcaiele la sezut, cu ocolire de obstacole, cu schimbari de directie. Durata: 1-2 minute;
b) variante de sarituri: cu desprindere de pe ambele picioare, pe loc, cu deplasare, saritura la coarda, cu trecere peste obstacole joase. Durata: 10 minute;
c) variante de aruncare: obiecte lansate (cu una si/sau cu doua maini) la tinta, la distanta si/sau la partener; obiecte azvarlite la tinta si/sau la distanta. Durata: 10 minute;
d) variante de prindere: cu doua maini la piept, de pe loc si din deplasare, autoaruncari si prinderi. Durata: 12-15 minute

3. Deprinderi utilitar-aplicative:

a) catarare: pe scara fixa, pe banca inclinata. Durata: 8-10 minute;
b) tarare: pe palme si genunchi, pe antebrate, tarare joasa. Durata 8-10 minute;
c) tractiune: a propriului corp prin tractiune si impingere cu ajutorul bratelor si picioarelor, impingeri si tractiuni pe perechi sau in grup. Durata: 8-10 minute;
d) escaladare: cu pasire sau incalecare peste obstacole, cu apucare si rulare pe sezut, cu apucare si pasire peste obstacol. Durata: 8-10 minute;
e) transport: de obiecte usoare apucate cu una sau ambele maini, individual, pe perechi si in grup. Durata: 8-10 minute.

4. Deprinderi sportive elementare:

a) specifice atletismului:

- saritura in lungime cu elan. Durata: 12-15 minute;
- alergare de rezistenta. Durata: 1,5-3 minute;

b) specifice gimnasticii:

- acrobatice cu elemente statice: cumpene, semisfoara, sfoara, pod de jos, stand pe omoplati si elemente dinamice: rulare pe spate, rostogoliri. Durata: 15-20 minute;
- ritmice sportive: variatii de pasi specifici, balansari de brate, saritura dreapta, manevrari de obiecte portative, pasi de dans clasic si modern: Durata: 15-25 minute;
- aerobice: structuri de pasi pe fond muzical, pasi aerobici de baza si de legatura. Durata: 15-25 minute;

c) specifice jocurilor sportive: minibaschet, minifotbal, minihandbal, badminton, tenis de masa si de camp - procedee tehnice de baza si jocuri bilaterale. Durata: 25 minute;

d) specifice sporturilor de sezon: inot, patinaj, sanie, schi. Durata: 40 minute.

5. Calitati motrice de baza:

a) viteza: de reactie, de executie a actiunilor motrice singulare si repetate, de deplasare pe distanta de 15-20 m. Acestea se realizeaza prin intermediul temelor de la deprinderile motrice de baza si al celor de la deprinderile sportive elementare;

b) indemanare: coordonarea segmentelor fata de corp sau a actiunilor motrice individuale si in relatie cu un partener, coordonarea in manevrarea de obiecte. Acestea se realizeaza prin intermediul temelor de la deprinderile motrice de baza: alergare, aruncare, prindere si al celor de la deprinderile motrice sportive elementare: jocuri sportive si gimnastica;

c) forta: dinamica, segmentara cu invingerea greutatii propriului corp sau segment, forta dinamica generala, forta exploziva in actiuni singulare. Acestea se realizeaza prin intermediul temelor de la deprinderile motrice de baza (aruncari), al celor de la deprinderile utilitar-aplicative (catarare, escaladare, transport greutati, tractiuni-impingeri) si al celor de la deprinderile sportive elementare (saritura in lungime, gimnastica, minijocuri);

d) rezistenta: generala la eforturi sau musculara locala. Acestea se realizeaza prin intermediul temelor de la deprinderile motrice de baza (alergare) si al celor de la deprinderile sportive elementare apartinand gimnasticii aerobice si minijocurilor;

e) mobilitate si stabilitate articulara: mobilitatea coloanei vertebrale si coxofemurale, stabilitatea articulatiei umarului, cotului si gleznei. Acestea se realizeaza prin intermediul temelor apartinand gimnasticii din cadrul deprinderilor sportive elementare.

C. Efort fizic mare

Deprinderi sportive elementare specifice altetismului - alergare de viteza. Durata: 12-15 minute

II. CLASELE V-VIII


A. Efort fizic mic

1. Elemente de organizare: formatii de adunare, de deplasare si de lucru, alinieri, pozitii in formatie, intoarceri, porniri si opriri din mers. Durata: 1-2 minute
2. Deprinderi motrice de baza: variante de mers. Durata: 1-2 minute
3. Deprinderi sportive elementare specifice atletismului: aruncarea mingii de oina de pe loc. Durata: 12-15 minute
4. Deprinderi utilitar-aplicative: echilibru - mentinere de pozitii, deplasari pe suprafete inguste si inaltate. Durata: 8-10 minute

B. Efort fizic mediu

1. Elemente ale dezvoltarii fizice: pozitii de baza, miscari naturale specifice fiecarui segment corporal, complexe de dezvoltare fizica, educarea actului respirator. Durata: 6-7 minute

2. Deprinderi motrice de baza:

a) variante de alergare: obisnuita, cu genunchii sus, cu calcaiele la sezut, cu ocolire de obstacole, cu schimbari de directie. Durata: 1-2 minute;
b) variante de sarituri: cu desprindere de pe ambele picioare, pe loc si cu deplasare, sarituri la coarda si sarituri peste obstacole joase. Durata: 10 minute;
c) variante de aruncare: obiecte lansate (cu una si/sau cu doua maini) la distanta sau la partener; obiecte aruncate (de pe loc) la tinta si/sau la distanta. Durata: 10 minute;
d) variante de prindere: cu doua maini la piept, de pe loc si din deplasare, autoaruncari, prinderi. Durata: 12-15 minute.

3. Deprinderi utilitar-aplicative:

a) catarare: pe scara fixa, pe banca inclinata. Durata: 8-10 minute;
b) tarare: pe palme si genunchi, pe antebrate, tarare joasa. Durata: 8-10 minute;
c) tractiune: a propriului corp prin tractiune si impingere cu ajutorul bratelor si picioarelor, impingeri si tractiuni pe perechi sau in grup. Durata: 8-10 minute;
d) escaladare: cu pasire sau incalecare peste obstacole, cu apucare si rulare pe sezut, cu apucare si pasire peste obstacol. Durata: 8-10 minute;
e) transport: de obiecte usoare apucate cu una sau ambele maini, individual, pe perechi si in grup. Durata: 8-10 minute.

4. Deprinderi sportive:

a) atletism;
- sarituri: elemente de tehnica, sarituri cu trecere peste obstacole, in lungime cu elan, saritura in inaltime. Durata: 8-15 minute;
- aruncari: elemente de tehnica, aruncarea mingii de oina la distanta. Durata: 8-15 minute;

b) gimnastica acrobatica cu elemente statice: cumpene, semisfoara, sfoara, pod de jos, stand pe omoplati si elemente dinamice: rulare pe spate, rostogoliri. Durata: 15-20 minute;

c) gimnastica ritmica la fete: elemente de echilibru, intoarcere cu pasi succesivi si arcuiti, dans clasic, modern si sportiv, piruiete pe un picior, saritura pas. Durata: 25-30 minute;

d) sarituri la aparate: peste capra, pe lada asezata transversal, cu rostogolire inainte pe lada. Durata: 15 minute;

e) jocuri sportive: baschet, fotbal, handbal, volei, badminton, tenis de masa, rugby, oina. Durata: 25-30 minute;

f) discipline sportive individuale alternative: inot, schi, patinaj, sanie. Durata: 25-30 minute.

5. Calitati motrice de baza: rezistenta cardiorespiratorie, la eforturi aerobe si mixte, musculare locale. Durata: 5-7 minute.

C. Efort fizic mediu-mare

1. Deprinderi sportive:

- atletism:
- alergare de viteza: 50 m. Durata: 8-15 minute;
- alergare de rezistenta: 600 m la fete si 800 m la baieti. Durata: 4-6 minute;
- elemente din scoala alergarii: joc de glezna, alergare cu genunchii sus, pendularea gambelor inapoi. Durata: 8-15 minute.

2. Calitati motrice de baza: forta dinamica segmentara, generala, combinata cu alte calitati. Durata: 10 minute

D. Efort fizic mare

- Calitati motrice de baza: viteza si indemanare - intreceri sub forma de stafete, pe distante de 20-30 m. Durata: 5-7 minute

III. INVATAMANT LICEAL SI SCOLI DE ARTE SI MESERII

A. Efort fizic mic-mediu

1. Optimizarea dezvoltarii fizice si a capacitatii motrice proprii: programe de influentare analitica a organismului, complexe de dezvoltare fizica, cu exercitii libere cu obiecte portative pe fond muzical. Durata: 8-10 minute

2. Jocuri sportive: volei. Durata: 30 minute

B. Efort fizic mediu

1. Organizarea si practicarea competitionala si/sau necompetitionala a disciplinelor sportive:

a) probe de sarituri: lungime, inaltime, triplusalt. Durata: 15 minute;
b) probe de aruncari: greutate. Durata: 15 minute.

2. Gimnastica acrobatica: statica, dinamica, exercitii liber alese la sol. Durata: 15 minute

C. Efort fizic mediu-maxim

1. Organizarea si practicarea competitionala sau necompetitionala a disciplinelor sportive: atletism - probe de alergare: viteza, rezistenta, peste obstacole, de stafeta. Durata: 15 minute

2. Jocuri sportive: baschet, fotbal, handbal. Durata: 30 minute

3. Discipline sportive alternative:

a) de sezon: schi alpin, schi fond, sanie, patinaj, inot. Durata: 45 minute;
b) jocuri sportive: oina, badminton, rugby. Durata: 45 minute.

D. Efort fizic mare

- Optimizarea dezvoltarii fizice si a capacitatii motrice proprii:

a) programe adaptate de culturism, fitness, sport aerobic, streatching. Durata: 8-10 minute;

b) structuri motrice cuprinzand dezvoltarea specifica si combinata a calitatilor motrice pentru viteza si indemanare, forta, rezistenta. Durata: 8-10 minute.

IV. INVATAMANTUL SUPERIOR

Discipline sportive:

A. La baieti: probe atletice si discipline sportive din domeniul atleticii grele: judoka, karate, culturism. Cu efort fizic mediu-mare

B. La fete: discipline sportive gen gimnastica aerobica sau de intretine, handbal, volei, inot. Cu efort fizic mediu-mare

Activitatea se desfasoara pe grupe stabile, similar cu lectiile de antrenament sportiv de nivel incepatori-avansati.

Pentru studenti se organizeaza, in regim optional, sisteme competitionale interne pe durate variabile.

Pentru studentii cu aptitudini deosebite se asigura participarea la sisteme competitionale nationale.

In functie de disponibilitatile personale, sub aspectul capacitatii de efort si al interesului manifestat de studenti, acestia pot opta in functie de oferta de discipline sportive prezentata de catedra de educatie fizica a universitatii sau a facultatii respective.

Pentru a fi acceptati in grupele de pregatire sportiva solicitate, studentii trebuie sa prezinte anual un aviz medical.

ANEXA Nr. II - Barem medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport

Sus

Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totala sau partiala) si perioada scutirii (anuala, semestriala sau temporara)
-----------------------------------------------------------------
I. Boli infectioase si parazitare
-----------------------------------------------------------------
1. Tuberculoza primara sau secundara stabilizata
Totala-anuala
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Primoinfectie TBC nemanifestata clinic, oculta
Partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Scarlatina necomplicata
Totala - o luna de la debut
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Status post meningita sau encefalita, indiferent de etiologie
Totala - 12 luni de la debut, apoi partiala-anuala ori farascutire, in functie de eventualele sechele clinice si paraclinice, la aprecierea medicului specialist
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Status post hepatita virala acuta
Totala - 12 luni de la debut
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. SIDA
Totala - anuala
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Alte stari status post boli infectioase severe
Totala - 12 luni de la debut, apoi partiala - anuala ori fara scutire, in functie de eventualele sechele clinice si paraclinice, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Status post chist hidatic pulmonar, hepatic sau cu alta localizare, operat
Totala - 12 luni de la debut, apoi partiala - anuala orifara scutire, in functie de eventualele sechele, la aprecierea medicului specialist
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Tumori
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Maligne solide si hematologice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Benigne extinse
Totala - anuala sau partiala - anuala, in functie de intensitatea fenomenelor clinice, extindere si localizare, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Boli ale sangelui si organelor hematopoietice, cu exceptia celor maligne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Anemii cronice manifeste prin carenta de fier
Totala - pana la redresare, apoi partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Anemii hemolitice ereditare, cu exceptia talasemiilor
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Anemii megaloblastice pernicioase tip Addison - Totala - anuala
Biermer sau altele
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Talasemie majora Cooley
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Talasemie minora
Totala sau partiala - anuala ori fara scutire in functie de stadiul clinic, cu sau fara splenomegalie, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Anemii hemolitice dobandite
Totala sau partiala - anuala, in functie de forma clinica, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Anemii aplastice
Totala - anuala
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Anemii sideroblastice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Afibrinogenemii si alte sindroame de defibrinare
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Hemofilie tip A
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Hemofilie tip B Christmas
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Boala von Willebrand
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Hemofilie tip C Rosenthal
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Alte tulburari manifeste de coagulare
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Trombocitopenii de diverse etiologii, fara interesarea splinei
Totala - anuala sau partiala - anuala, in functie de forma clinica, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Trombocitopenii de diverse etiologii, cu interesarea splinei
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Alte boli hemoragice cronice cu manifestari clinice pronuntate
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Agranulocitoze
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Status post splenectomie traumatica
Totala - un an de la operatie, apoi partiala inca un an, dupa care fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Hipersplenism
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Policitemie poliglobulie
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Histiocitoza X Hand - Schuller - Christian
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Sindroame imunodeficitare, cu exceptia SIDA
Totala ori partiala, in functie de forma clinica - anuala, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Sarcoidoze
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Crioglobulinemie
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Bolile aparatului circulator
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Reumatism articular acut, fara sechele cardiace
Totala - anuala in primul an dupa ultimul puseu, apoi partiala - anuala in urmatorii 4 ani, dupa care fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Stenoza mitrala reumatismala
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Insuficienta mitrala reumatismala
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Dubla leziune mitrala reumatismala
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Prolaps de valva mitrala cu regurgitare semnificativa
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Prolaps de valva mitrala cu crize de tahicardie in antecedente
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Mic prolaps de valva mitrala fara antecedente de tulburari de ritm secundare, diagnosticat obligatoriu ecografic
Partiala - anuala sau temporara ori fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Stenoza aortica reumatismala
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Insuficienta aortica reumatismala
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Dubla leziune aortica reumatismala
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Stenoza sau insuficienta tricuspidiana reumatismala
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Endocardita cronica, lenta
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Hipertensiune arteriala esentiala stadiul I - II
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Hipertensiune arteriala oscilanta, juvenila, de limita
Partiala - anuala, la recomandarea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Pericardite cronice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Cardiomiopatie cu dilatatie
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Cardiomiopatie hipertrofica obstructiva
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Cardiomiopatie hipertrofica neobstructiva
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Alte cardiomiopatii patente
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Bloc atrioventricular gradul I
Partiala - anuala, la recomandarea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Bloc atrioventricular gradul II
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Bloc atrioventricular gradul III complet
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Bloc de ramura dreapta incomplet
Fara scutire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Bloc de ramura stanga
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Sindrom de preexcitatie Wolf - Parkinson - White fara antecedente de tulburari de ritm paroxistice
Totala sau partial-anuala, la indicatia medicului de specialitate cardiologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Sindrom de preexcitatie Wolf - Parkinson - White cu antecedente de tulburari de ritm paroxistice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Sindrom de preexcitatie tip B Lown - Ganong - Levine
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Tahicardie recidivanta supraventriculara
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Tahicardie recidivanta ventriculara
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Bradicardie sinusala
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Tahicardie sinusala persistenta
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Aritmie extrasistolica supraventriculara sistematizata
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Aritmie extrasistolica ventriculara sistematizata
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Anevrism aortic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Alte anevrisme vasculare
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. Sindrom Raynaud
Totala sau partiala - temporara, numai in anotimpul rece, la indicatia medicului de specialitate cardiologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. Trombangeita obliteranta Burger
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38. Acrosindrom
Partiala - temporara, in sezonul rece
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. Alte arterite
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Teleangectazie hemoragica ereditara Rendu-Osler-Weber
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. Flebite si tromboflebite cronice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42. Alte tulburari de circulatie periferica
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43. Ulcer varicos
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44. Limfadenite cronice
Totala sau partiala - anuala, la indicatia medicului de specialitate cardiologie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45. Limfedem
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46. Suflu sistolic inocent sau functional cu modificari EKG
Partiala - anuala, la indicatia medicului de specialitatecardiologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Suflu sistolic inocent sau functional fara modificari EKG
Fara scutire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. Hipotensiune ortostatica manifesta
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. Stenoza subvalvulara aortica larga
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50. Stenoza larga pulmonara
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51. Preponderenta de ventricul stang
Totala sau partiala - anuala ori temporara, la indicatia medicului de specialitate cardiologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52. Persistenta de canal arterial operata, cu cord normal
Totala - 12 luni de la operatie, dupa care partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53. Persistenta de canal arterial operata, cu cord rezidual marit de volum
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54. Defect septal interventricular cu sunt mic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55. Defect septal interventricular cu rasunet hemodinamic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56. Defect septal interatrial fara rasunet hemodinamic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57. Defect septal interatrial cu rasunet hemodinamic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58. Canal atrioventricular comun
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59. Tetralogie si pentalogie Fallot operata, cu cord normal
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60. Tetralogie si pentalogie Fallot operata, cu cord rezidual marit de volum
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61. Tetralogie si pentalogie Fallot neoperata
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62. Malformatii ale valvei pulmonare, cu sau fara rasunet hemodinamic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63. Stenoza congenitala a valvei aortice, cu sau fara rasunet hemodinamic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64. Insuficienta congenitala a valvei aortice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65. Dextrocardie
Fara scutire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66. Coarctatie de aorta neoperata
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67. Coarctatie de aorta operata
Totala - anuala, apoi treptat partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68. Alte malformatii cardiace cu rasunet hemodinamic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69. Alte malformatii ale vaselor mari
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70. Alte boli cardiovasculare dobandite, cu simptomatologie manifesta
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Bolile aparatului respirator
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rinita cronica, fara sindrom obstructiv respirator
Fara scutire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Sinuzita cronica
Totala sau partiala - anuala sau temporara, la recomandarea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Status post pneumopatii acute
Totala - temporara, intre 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Status post pleurezii netuberculoase
Totala - temporara, intre 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Status post bronhopneumonii
Totala - temporara, intre 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea specialistului
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Bronsectazie
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Supuratii cronice pulmonare
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Bronsita astmatiforma cu ultima criza cu cel mult 12 luni inainte
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Bronsita astmatiforma cu ultima criza cu peste 12 luni in urma in sezonul rece
Partiala - temporara in sezonul cald si totala - temporara, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Astmul bronsic cu ultima criza in urma cu cel mult 12 luni
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Astmul bronsic cu ultima criza cu peste 12 luni
Totala - anuala sau partiala - temporara in sezonul cald si in urma totala - temporara in sezonul rece, in functie de indicatia medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Status post pneumotorax spontan
Totala - un an de la debut
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Pahipleurite
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Alte boli respiratorii cronice cu manifestari clinice patente tip mucoviscidoza si altele
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. Bolile aparatului digestiv
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ulcer gastroduodenal cronic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ulcer gastroduodenal in faza de acalmie prelungita
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Gastroduodenita cronica
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ileita terminala Crohn
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Rectocolita ulcerohemoragica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Enterita cronica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Degenerescenta hepato-lenticulara Wilson
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Hepatita cronica persistenta sau activa, evolutiva, agresiva
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Ciroza hepatica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Litiaza biliara cu crize dureroase
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Colecistita cronica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Dischinezie biliara hipertona
Totala - anuala sau temporara, la indicatia medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Pancreatita cronica cu sindrom diareic cronic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Sindroame diareice cronice de alta natura
Totala - anuala sau partiala - anuala, la indicatia medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Malformatii ale aparatului digestiv si ale anexelor, cu manifestari clinice patente
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Alte boli digestive cronice cu manifestari clinice persistente
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. Bolile aparatului genitourinar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Glomerulonefrita difuza acuta
Totala - 12 luni de la debut
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Glomerulonefrita cronica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Hematurii recidivante si persistente
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Sindrom nefrotic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Nefrita interstitiala
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Pielonefrita cronica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Hidronefroze
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Insuficienta renala cronica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Litiaza renala si ureterala cu crize dureroase
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Litiaza renala si ureterala, dar fara crize dureroase
Partiala - anuala de cel putin un an
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Infectie urinara cronica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Ptoza renala
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Alte nefropatii cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Malformatii congenitale ale aparatului renourinar, fara tulburari functionale
Fara scutire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Malformatii congenitale ale aparatului renourinar, cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Chist ovarian neoperat
Fara scutire, la aprecierea ginecologului
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Chist ovarian operat
Scutire totala temporara dupa operatie, 1-2 luni, apoi partiala - temporara sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate obstetrica ginecologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Ectopie testiculara
Fara scutire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Varicocel si hidrocel neoperate
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Varicocel si hidrocel operate
Partiala - temporara, apoi fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate urologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Alte afectiuni genitale masculine sau feminine cronice, inclusiv congenitale, cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. Bolile endocrine si de metabolism
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Mixedem
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Hipotiroidie juvenila
Fara scutire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Gusa pubertara si postpubertara eutiroidiana
Fara scutire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Gusa multinodulara netoxica in conditiile fenomenelor compresive
Partiala - anuala sau fara scutire, la indicatia medicului de specialitate endocrinologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Tiroidite cronice
Totala sau partiala - anuala, in functie de forma clinica, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Hipoparatiroidism cu manifestari clinice patente
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Status post tiroidectomie
Totala - 12 luni de la operatie, apoi totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Nanism hipofizar netumoral
Totala - anuala sau partiala - anuala, la indicatia medicului de specialitate endrocrinologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Nanism hipofizar tumoral
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Nanism condrodisplazic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Alte forme de nanism, cu inaltime mai mica decat media, fara 3 deviatii standard fata de valoarea normala a varstei si sexului
Totala - anuala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Obezitate simpla, familiala, prin aport, hiperfagica, fara complicatii
Fara scutire sau partiala - anuala, la aprecierea medicului despecialitate endocrinologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Obezitate centrala lezionala
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Sindrom adipozogenital
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Sindrom adrenogenital congenital
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Pubertate precoce
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Pubertate intarziata cu infantilism sexual, peste varsta de 15 ani
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Mastoza chistica
Partiala - anuala, cu sau fara scutire, la aprecierea endocrinologului
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Dismenoree cronica
Totala - temporara in perioada ciclului si, in rest, partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Tetanie - spasmofilie latenta fara stari prelipotimice Partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de
specialitate endocrinologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Tetanie - spasmofilie manifesta, cu stari prelipotimice sau lipotimice periodice
Totala - temporara sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Hiperparatiroidie tip Recklinghausen
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Acromegalie si gigantism
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Diabet insipid tumoral
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Alte forme de diabet insipid
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Sindrom Cushing
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Insuficienta suprarenala cronica tip Addison
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Menometroragii juvenile
Totala - temporara in timpul ciclului, partiala - temporara in caz de tratament hormonal; in rest, fara scutire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent echilibrat, compensat
Totala - anuala sau partiala - anuala, la indicatia medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent labil, dezechilibrat, cu decompensari repetate
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent complicat
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Diabet zaharat juvenil tip Mody, noninsulinodependent
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Ginecomastie masculina pubertara
Fara scutire sau partiala - temporara, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Mucopolizaharidoza - sindrom Hurler
Totala - anuala
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Tireotoxicoza Basedow
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. Sindrom Turner necomplicat
Totala - anuala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. Sindrom Turner masculin - sindrom Noonan
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38. Sindrom Klinefelter
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. Alte anomalii cromozomiale cu simptomatologie
Partiala - anuala moderata sau manifesta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Alte boli endocrine cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX. Bolile sistemului nervos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Sindroame ataxice si cerebeloase
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Paraplegii, triplegii, diplegii, monoplegii de diverse etiologii
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Parapareza, tripareza, dipareza, monopareza de diverse etiologii
Totala - anuala, eventual cu indicatie de cultura fizica medicala recuperatorie, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Amiotrofii spinale
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Sindroame parkinsoniene
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Neuromiopatii
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Torticolis spasmodic
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Sindroame extrapiramidale
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Epilepsie cu EEG alterata, cu sau fara crize, sub tratament specific continuu
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Antecedente de crize epileptice, cu peste 3 ani e la ultima criza, cu EEG normalizata si fara tratament specific in prezent
Partiala, cu precizarea amanuntita de catre neurolog a tipului de exercitii fizice interzise - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Migrena
Totala ori partiala - anuala sau temporara, la aprecierea medicului de specialitate neurologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Cerebrastenii dupa traumatism craniocerebral, cu modificari EEG reziduale difuze
Totala - 12 luni de traumatism, apoi totala sau partiala -anuala, la aprecierea medicului de specialitate neurologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Cerebrastenii dupa traumatism craniocerebral, cu EEG normala
Partiala - temporara, apoi fara scutire, la indicatia medicului de specialitate neurologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Sindroame menieriforme neurologice
Totala - anuala
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Sindroame cerebrovasculare
Totala - anuala
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Nevrite si polinevrite
Totala - temporara, apoi partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate neurologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Radiculonevrite brahiale sau lombosacrate
Totala - temporara, apoi partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate neurologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Neuropatii ereditare si idiopatice tip boala Charcot-Marie - Tooth sau altele
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Miastenie
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Distrofii musculare tip Duchenne sau altele
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Hidrocefalie operata, cu valva Holtzer
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Hidrocefalie stabilizata
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Mielopatii Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Neurofibromatoze: Recklinghausen, Bourneville, scleroza tuberoasa
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Afectiuni neurochirurgicale: tumori cerebrale si medulare, malformatii vasculare cerebrale si medulare
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Alte boli neurologice cu manifestari clinice patente
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X. Tulburari mentale si de comportament
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Schizofrenie
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Autism infantil
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tulburare schizoafectiva
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Tulburari bipolare: episoade maniacale sau episoade depresive
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Anorexie nervoasa
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Tulburare obsesiv-compulsiva
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Tulburari delirante persistente tip paranoia
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Tulburari anxioase
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Tulburari de somatizare si de conversie
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Boala ticurilor Gilles de la Tourette
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Alte afectiuni psihiatrice cu simptomatologie accentuata sau moderata
Totala sau partiala - anuala ori fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI. Afectiuni ORL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Otita medie supurala cronica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Otomastoidita supurata cronica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Hipoacuzie bilaterala cu pierdere sociala de auz de peste 35 dB
Totala, dar partiala in scolile speciale pentru deficienti auditivi - anuala sau partiala - anuala, la recomandarea medicului de specialitate ORL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ureche unilateral functionala
Partiala sau fara scutire, la indicatia medicului de specialitate ORL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Purtatorii de proteze auditive sau de BAHA
Totala - anuala sau partiala - anuala, la recomandarea medicului de specialitate ORL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Implantare cohleara
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Boala Meniere
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Vertij paroxistic al copilariei
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Sindroame vertiginoase periferice necompensate sau compensate incomplet
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Insuficienta respiratorie nazala prin obstructie mecanica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Epistaxis recidivant sever
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Sechele dupa malformatii congenitale ale extremitatii cefalice si gatului, cu tulburari functionale patente, ca de exemplu dupa keilognatopalatoschizis operat sau nu
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Traumatisme craniofaciale cu sechele estetice si functionale majore
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Stenoze laringiene congenitale sau dobandite, cu insuficienta respiratorie la efort
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XII. Afectiuni oftalmologice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Miopii cu leziuni de fund de ochi si acuitate vizuala (A.V.) sub 1/10 la ochiul cel mai bun
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Miopii cu leziuni de fund de ochi si A.V. intre 1/3 si 1/10 la ochiul cel mai bun
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Miopii cu leziuni de fund de ochi si A.V. intre 1/3 Tsi 2/3 la ochiul cel mai bun
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Miopii fara leziuni de fund de ochi
Partiala - anuala sau fara scutire, la indicatia medicului de specialitate oftalmologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Ambliopii de alte cauze decat prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentala, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxatii si luxatii de cristalin, retinopatie pigmentara, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectata, distrofii corneene si altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun sub 1/10
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Ambliopii de alte cauze decat prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentala, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxatii si luxatii de cristalin, retinopatie pigmentara, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectata, distrofii corneene si altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun intre 1/4 si 1/10
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Ambliopii de alte cauze decat prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentala, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxatii si luxatii de cristalin, retinopatie pigmentara, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectata, distrofii corneene si altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun intre 1/3 si 2/3
Totala - anuala sau partiala - anuala, dar aceasta numai in scolile din invatamantul special pentru deficienti de vedere
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Glaucom de diverse tipuri: congenital, traumatic, inflamator
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Dezlipire de retina
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Corioretinita
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Nevrite optice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Ingustari ale campului vizual
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Exoftalmii de cauze diverse: inflamatorii, vasculare, traumatice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Cecitate unilaterala cu A.V. la celalalt ochi 2/3-1
Totala - anuala sau partiala, dar aceasta numai in scolile speciale pentru deficienti de vedere - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Cecitate unilaterala cu A.V. la celalalt ochi 1/2 sau mai mica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Anizometropiile mai mari de 3 dioptrii
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Diplopii
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Iridociclite cronice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Anomalii congenitale ale anexelor globilor oculari: ptoza palpebrala, aparat lacrimal, paralizii musculare
Totala - anuala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate oftalmologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Anomalii congenitale ale globilor oculari: microftalmie, keratocon, colobom uveal, ale cristalinului sau ale nervului optic, aniridie, lenticon
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Degenerescente tapeto-retiniene tip boala Stargardt
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Neoplazii oculare
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Alte afectiuni oculare evolutive specialitate oftalmologie
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIII. Bolile pielii si tesutului subcutanat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Dermatoze buloase tip pemfigus, herpetiforme, Duhring - Brocq si altele
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dermite atopice: Prurigo Besnier, eczeme, neurodermite
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Psoriazis
Totala ori partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologic
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Lichen plan
Totala ori partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Eritem polimorf: bulos, nebulos, epidermoliza necrozanta
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Eritem nodos
Totala - temporara in perioada de evolutie, apoi fara scutire,
la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Eritrodermie
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Cheratoza palmoplantara
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Lupus eritematos
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Cicatrici cheloidiene
Totala ori partiala - anuala sau fara scutire, in functie de tulburarile functionale si de indicatiile medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Micoze recidivante suprainfectate
Totala - temporara, la indicatia medicului de specialitate dermatovenerologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Alte boli cronice ale pielii si tesutului celular subcutanat, inclusiv congenitale, cu manifestari clinice
Totala ori partiala - anuala, la indicatia medicului de specialitate dermatovenerologie patente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIV. Bolile sistemului osteoarticular, muschilor si tesutului conjunctiv
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Artrita cronica juvenila, reumatoida, poliartrita cronica evolutiva, boala Still
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Spondilartrita ankilozanta Pierre Marie - Bechterew
Totala - anuala, eventual cu cultura fizica recuperatorie la indicatia medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Deformari marcate ale mainilor si bratelor de diverse etiologii
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Deformari marcate ale picioarelor si gambelor
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Picior plat valg decompensat, dureros si cu tulburari trofice
Totala, eventual cu recomandarea de cultura fizica medicala recuperatorie, sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Luxatie recidivanta a rotulei
Totala - anuala, eventual cu recomandarea de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Leziuni de menisc operate
Totala - temporara 6 luni de la operatie, apoi partiala - temporara, pe durata stabilita de ortoped si finalmente fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Luxatii si subluxatii recidivante
Totala - anuala, eventual cu recomandarea de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Redori articulare stranse
Totala - anuala, eventual cu recomandarea de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Redori articulare laxe
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Anchiloze articulare
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Hemartroze
Totala - temporara, cu durata variabila, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Hiperlaxitati articulare
Totala sau partiala - temporara, cu durata variabila, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Periarterita nodoasa
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Alte vasculopatii necrozante cronice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Lupus eritematos sistemic, diseminat
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Dermatomiozita juvenila
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Polimiozita
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Sclerodermie
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Sindrom Gougerat-Sjogren
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Alte atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Cifoza juvenila Scheuermann, osteocondrita vertebrala, epifizita vertebrala
In functie de stadiul evolutiv - totala sau partiala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Scolioza gradul I, sub 30 grade unghiul curburii primare, fara rotatie vertebrala
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Scolioza gradul I-II, sub 30 grade unghiul curburii primare, cu inceput de rotatie vertebrala
Partiala - anuala
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Scolioza gradul II, intre 30 grade si 59 grade unghiul curburii primare, cu rotatie vertebrala
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Scolioza gradul III, intre 60 grade si 90 grade unghiul curburii primare, cu gibus costovertebral
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Scolioza gradul IV, peste 90 grade unghiul curburii primare, deformanta
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Spondilolistezis
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Spondilolizis
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Alte afectiuni dobandite, cu tulburari functionale manifeste ale coloanei vertebrale
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizicamedicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Sechele dupa fracturi vertebrale
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Tasare vertebrala
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Discopatii vertebrale: lumbago cronic, sechele dupa hernii vertebrale operate, cu sau fara sciatalgii
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Retractia aponevrozei palmare tip Dupuytren
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Exostoza calcaneana dureroasa
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. Afectiuni cronice ale tesuturilor moi cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. Osteite, osteoze, dispalzii osoase, chisturi osoase
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38. Osteomielita cronica
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. Osteonecroze
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Osteita deformanta Paget
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. Osteocondrita juvenila a bazinului
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42. Osteocondrita juvenila a capului femural Legg-Perthes-Calve
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43. Coxa plana
Totala - anuala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44. Alte osteocondrite cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45. Pseudoartroze cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46. Apofizita tibiala anterioara Lannelongue-Osgood-Schlatter
Partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Luxatie congenitala de sold operata, fara sechele clinice
Totala sau partiala - anuala, dupa aprecierea specialistului, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. Luxatie congenitala de sold operata, cu sechele clinice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. Luxatie congenitala de sold tratata ortopedic, fara sechele clinice
Totala sau partiala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50. Luxatie congenitala de sold tratata ortopedic, dar cu sechele clinice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51. Coxa valga sau coxa vara
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52. Picior stramb congenital var-equin operat, fara sechele clinice
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea specialistului, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53. Picior stramb congenital var-equin operat, cu sechele clinice
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54. Alte anomalii congenitale ale piciorului cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55. Torace infundat sau in carena, fara tulburari functionale respiratorii
Fara scutire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56. Torace infundat sau in carena, cu tulburari functionale respiratorii
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57. Torticolis congenital neoperat
Partiala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58. Deformari congenitale ale membrului toracal, sechele de maladie amniotica, cu impotenta fuctionala
Totala ori partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59. Deformari congenitale ale membrului toracal, sechele de maladie amniotica, fara impotenta functionala
Fara scutire sau partiala, in functie de localizare - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60. Deformari congenitale ale membrelor pelvine, fara impotenta functionala
Fara scutire sau partiala, in functie de localizare - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61. Deformari congenitale ale membrelor pelvine, cu impotenta functionala
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62. Amputatii congenitale ale membrelor toracale
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63. Amputatii congenitale ale membrelor pelvine Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de
specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64. Malformatii congenitale ale coloanei vertebrale, cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65. Osteocondrodisplazii cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66. Exostoza congenitala Ombredanne
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67. Osteopsatiroza - maladia sclerelor albastre Lobstein
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68. Alte tulburari congenitale ale sistemului osteoarticular si ale muschilor, cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69. Alte afectiuni osoase dobandite, cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XV. Leziuni traumatice si alte consecinte ale cauzelor externe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Status post fractura craniana
Totala - anuala, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Status post fractura vertebrala: cervicala, toracala, lombosacrata
Totala - anuala, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Status post fractura de coaste sau de stern
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Alte stari dupa leziuni traumatice vertebrale
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Alte stari dupa leziuni traumatice ale organelor intratoracice
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Status post fractura de bazin
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Status post fractura de omoplat, humerus, antebrat sau a oaselor mainii
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Alte leziuni traumatice ale umarului si membrului toracal: entorse, luxatii
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Sechele dupa fracturi sau alte leziuni traumatice ale omoplatului si membrului toracal
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Status post leziuni traumatice ale soldului sau bazinului
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Status post fractura de femur
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Status post fractura de gamba
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Status post fractura a oaselor piciorului
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Sechele dupa fracturi ale bazinului, soldului sau membrului pelvin
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventualpana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Amputatii importante traumatice sau dupa arsuri ale membrului toracal
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea mediculuispecialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Amputatii importante traumatice sau dupa arsuri ale membrului pelvin
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Retractiile tendoanelor si pielii post arsuri, cu tulburari functionale manifeste
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Sechele dupa degeraturi, cu tulburari functionale manifeste
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Sechele post stenoza esofagiana caustica
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XVI. Status post alte interventii chirurgicale sau convalescenta dupa alte afectiuni acute diverse nechirurgicale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipul scutirii, totala sau partiala, precum si durata acesteia vor fi stabilite dupa aprecierea medicului specialist curant.


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate