Coronavirus Update

Securitatea sociala a lucratorilor migranti

Publicat la data de: 23 Iunie 2008
Autor: SfatulMedicului

Ordinul nr. 123 din 21.februarie.2008 privind constituirea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti

Sus

Avand in vedere prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, ale Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii si ale Regulamentului Consiliului nr. 1.791/2006/CE de adaptare a anumitor regulamente si decizii adoptate in domeniile liberei circulatii a marfurilor, liberei circulatii a persoanelor, dreptului societatilor comerciale, politicii in domeniul concurentei, agriculturii (inclusiv legislatia sanitar-veterinara si fitosanitara), politicii in domeniul transporturilor, fiscalitatii, statisticii, energiei, mediului, cooperarii in domeniile justitiei si afacerilor interne, uniunii vamale, relatiilor externe, politicii externe si de securitate comune si institutiilor, avand in vedere aderarea Bulgariei si a Romaniei,
in temeiul prevederilor ARTICOLUL 14 din Hotararea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si a prevederilor ARTICOLUL 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse si ministrul sanatatii publice emit urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1

In sensul aplicarii prezentului ordin:

a) Regulamentul Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 149 din 5 iulie 1971, cu modificarile si completarile ulterioare, este denumit in continuare Regulament;

b) Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 74 din 27 martie 1972, cu modificarile si completarile ulterioare, este denumit in continuare Regulament de aplicare;

c) Regulamentul Consiliului nr. 1.791/2006/CE de adaptare a anumitor regulamente si decizii adoptate in domeniile liberei circulatii a marfurilor, liberei circulatii a persoanelor, dreptului societatilor comerciale, politicii in domeniul concurentei, agriculturii (inclusiv legislatia sanitar-veterinara si fitosanitara), politicii in domeniul transporturilor, fiscalitatii, statisticii, energiei, mediului, cooperarii in domeniile justitiei si afacerilor interne, uniunii vamale, relatiilor externe, politicii externe si de securitate comune si institutiilor, avand in vedere aderarea Bulgariei si a Romaniei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006, este denumit in continuare Regulament Anexe - RO.

ARTICOLUL 2

(1) Pentru aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare, potrivit prevederilor Regulamentului Anexe - RO sunt stabilite autoritatile competente, organismele de legatura si institutiile competente, dupa cum urmeaza:
a) autoritati competente sunt urmatoarele institutii: Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Sanatatii Publice;
b) organisme de legatura sunt urmatoarele institutii: Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
c) institutii competente sunt urmatoarele institutii: casele teritoriale de pensii, casele de asigurari de sanatate, agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, directiile teritoriale de munca si protectie sociala.

(2) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale este institutia desemnata pentru aplicarea prevederilor ARTICOLUL 13 - 17 din Regulament.

ARTICOLUL 3

(1) Organismele de legatura elaboreaza, adopta cu avizul autoritatilor competente si publica instructiuni specifice pentru aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare.

(2) Instructiunile specifice reglementeaza:
a) modul de acordare, calcul, plata si export al drepturilor acordate in baza prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare;
b) modul de eliberare si utilizare a formularelor necesare pentru aplicarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare;
c) rolul si atributiile fiecarei institutii competente;
d) schimbul de date si informatii, circuitul documentelor.

ARTICOLUL 4

Se infiinteaza Comisia pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, organism interministerial, denumita in continuare Comisia, fara personalitate juridica, pentru coordonarea aplicarii prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare.

ARTICOLUL 5

(1) Comisia este formata din 9 membri. Componenta Comisiei este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Pentru rezolvarea unor probleme tehnice specifice, Comisia constituie grupuri de lucru, alcatuite din experti in domeniu.

(3) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei este elaborat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si aprobat pe baza votului a doua treimi din numarul membrilor Comisiei.

(4) La lucrarile Comisiei participa ca observatori reprezentanti ai organizatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

ARTICOLUL 6

Comisia are urmatoarele atributii:

a) analizarea si dezbaterea masurilor care trebuie luate pentru implementarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare, precum si asupra acordurilor bilaterale in domeniul securitatii sociale;

b) discutarea deciziilor Comisiei Administrative pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, constituita in baza ARTICOLUL 80 din Regulament;

c) promovarea si dezvoltarea cooperarii intre institutiile implicate in aplicarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare;

d) analizarea si aprobarea documentelor elaborate si propunerilor formulate de organismele de legatura, precum si in cadrul grupurilor de lucru la nivel de experti;

e) discutarea si promovarea masurilor pentru pregatirea personalului din institutiile implicate in aplicarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare;

f) discutarea si promovarea propunerilor de imbunatatire a modalitatilor de informare a lucratorilor migranti in privinta drepturilor de securitate sociala;

g) discutarea propunerilor privind participarea reprezentantilor Romaniei in Comisia Administrativa pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, precum si la comitetele si grupurile de lucru constituite in subordinea acesteia;

h) aprobarea raportului anual privind aplicarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare, elaborat pe baza rapoartelor prezentate de organismele de legatura.

ARTICOLUL 7

(1) Comisia este condusa de ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, in calitate de presedinte.

(2) In activitatea sa, presedintele este sprijinit de un vicepresedinte, care asigura conducerea Comisiei in lipsa presedintelui. Vicepresedintele este secretarul de stat coordonator al Departamentului afaceri europene si relatii externe din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

(3) Adunarile ordinare ale Comisiei au loc la inceputul fiecarui trimestru al anului, iar cele extraordinare, ori de cate ori se considera necesar, la propunerea oricarui membru, cu avizul presedintelui.

ARTICOLUL 8

(1) Secretariatul tehnic al Comisiei functioneaza in cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

(2) Atributiile secretariatului tehnic se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei.

(3) Membrii secretariatului tehnic sunt desemnati prin decizie a presedintelui Comisiei.

ARTICOLUL 9

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse elaboreaza proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei, care va fi analizat si adoptat in prima sedinta a acesteia.

ARTICOLUL 10

(1) Organismele de legatura prevazute la ARTICOLUL 2 alin. (1) lit. b) elaboreaza si adopta, cu avizul Comisiei, manuale si ghiduri de aplicare a prevederilor Regulamentului si a Regulamentului de aplicare, specifice fiecarui risc, precum si materiale publicitare pentru informarea lucratorilor migranti, in privinta drepturilor de securitate sociala.

(2) Cheltuielile pe care le implica aplicarea alin. (1) se suporta din bugetele specifice riscurilor sociale acoperite, gestionate prin intermediul organismelor de legatura.

ARTICOLUL 11

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Cuprins articol

  1. Ordinul nr. 123 din 21.februarie.2008 privind constituirea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti
  2. Anexa nr. 1
  3. Citeste pe aceeasi tema

Anexa nr. 1

Sus

Componenta Comisiei pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti

- Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse - presedinte
- Secretarul de stat coordonator al Departamentului afaceri europene si relatii externe din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - vicepresedinte
- Secretarul de stat responsabil de activitatea de afaceri europene din cadrul Ministerului Sanatatii Publice - membru
- Secretarul de stat coordonator al Departamentului afaceri sociale si egalitate de sanse din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - membru
- Secretarul de stat coordonator al Departamentului dialog social, legislatia muncii si relatia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - membru
- Secretarul de stat coordonator al Departamentului strategie si ocupare forta de munca din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - membru
- Presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale - membru
- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate - membru
- Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca - membru

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
Nr. 123 din 21 februarie 2008

MINISTERUL SANATATII PUBLICE
Nr. 281 din 7 martie 2008

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 20 martie 2008


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter