Cauta afectiune/simptom/conditie medicala
Cere sfatul medicului
Cere sfatul
medicului

Manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

Actualizat la data de: 30 Octombrie 2018

CAPITOLUL 1 - Dispozitii generale

Sus

HOTARARE Nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

Publicata in: monitorul oficial NR. 713 din 21 august 2006

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOLUL 1

Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.

ARTICOLUL 2

Prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in intregime domeniului prevazut la ARTICOLUL 1, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice cuprinse in prezenta hotarare.

ARTICOLUL 3

In sensul prezentei hotarari, prin manipularea manuala a maselor se intelege orice tip de transport sau sustinere a unei mase de catre unul ori mai multi lucratori, inclusiv ridicarea, asezarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorita caracteristicilor acesteia sau conditiilor ergonomice necorespunzatoare, prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.

Cuprins articol

  1. CAPITOLUL 1 - Dispozitii generale
  2. CAPITOLUL 2 - Obligatiile angajatorilor
  3. CAPITOLUL 3 - Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor
  4. CAPITOLUL 4 Sanctiuni
  5. CAPITOLUL 5 - Dispozitii finale
  6. ANEXE
  7. Citeste pe aceeasi tema

CAPITOLUL 2 - Obligatiile angajatorilor

Sus

ARTICOLUL 4

Angajatorul trebuie sa ia masuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie sa utilizeze mijloace corespunzatoare, in special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre lucratori.

ARTICOLUL 5

In cazurile in care nu se poate evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre lucratori, angajatorul trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare, sa utilizeze mijloace adecvate sau sa furnizeze lucratorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care il implica manipularea manuala a acestor mase, luand in considerare elementele de referinta prevazute in anexa nr. 1.

ARTICOLUL 6

In toate cazurile in care manipularea manuala a maselor de catre lucrator nu poate fi evitata, angajatorul trebuie sa organizeze posturile de lucru astfel incat manipularea sa fie cat mai sigura si cu risc cat mai mic posibil pentru sanatate, fiind obligat de asemenea:

a) sa evalueze, in prealabil, conditiile de securitate si de sanatate pentru tipul de lucrare respectiv si sa examineze in special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

b) sa urmareasca evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, prin adoptarea de masuri corespunzatoare, avand in vedere caracteristicile mediului de munca si cerintele activitatii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

ARTICOLUL 7

Pentru punerea in aplicare a prevederilor ARTICOLUL 7 alin. (4) lit. c), ARTICOLUL 24, 25 si 35 din Legea nr. 319/2006, trebuie respectate prevederile anexei nr. 2.

CAPITOLUL 3 - Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor

Sus

ARTICOLUL 8

(1) Fara a aduce atingere prevederilor ARTICOLUL 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, lucratorii si/sau reprezentantii acestora trebuie sa fie informati despre toate masurile ce trebuie puse in practica in aplicarea prezentei hotarari, cu privire la protectia securitatii si sanatatii.

(2) Angajatorii trebuie sa se asigure ca lucratorii si/sau reprezentantii acestora primesc informatii generale si, ori de cate ori este posibil, informatii precise cu privire la:
a) greutatea maselor;
b) centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci cand pachetul este incarcat excentric.

ARTICOLUL 9

Fara a aduce atingere prevederilor ARTICOLUL 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorii trebuie sa se asigure ca lucratorii primesc, in plus, o formare adecvata si informatii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor si la riscurile la care acestia se expun, in special daca aceste sarcini nu sunt efectuate corect, avand in vedere prevederile anexelor nr. 1 si 2.

ARTICOLUL 10

Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora cu privire la problemele la care se face referire in prezenta hotarare, inclusiv in anexele la aceasta, trebuie sa se realizeze potrivit prevederilor ARTICOLUL 18 si 19 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL 4 – Sanctiuni

Sus

ARTICOLUL 11

Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit Legii nr. 319/2006.

ARTICOLUL 12

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii si de catre inspectorii de medicina muncii din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.

CAPITOLUL 5 - Dispozitii finale

Sus

ARTICOLUL 13

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ARTICOLUL 14

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei comunica Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern deja adoptate sau in curs de adoptare in domeniul reglementat de prezenta hotarare.

ARTICOLUL 15

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. Prezenta hotarare transpune Directiva 1990/269/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special dorsolombare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu
Ministrul sanatatii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres
p. Ministrul integrarii europene,

Adrian Ciocanea,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

ANEXE

Sus

ANEXA 1 - Elemente de referinta*1)

[ARTICOLUL 5, ARTICOLUL 6 lit. a) si b) si ARTICOLUL 9 din hotarare]
*1) In vederea efectuarii unei analize multi-factor, pot fi luati in considerare simultan diferiti factori prezentati in anexele nr. 1 si 2.

1. Caracteristicile masei
Manipularea manuala a maselor poate prezenta riscuri, in special de afectiuni dorsolombare, daca masa este:
- prea grea sau prea mare;
- greu de manuit si de prins;
- instabila sau cu un continut ce risca sa se deplaseze;
- pozitionata astfel incat necesita sustinerea sau manipularea ei la distanta fata de trunchi sau cu flexia ori rasucirea trunchiului;
- susceptibila sa produca leziuni lucratorilor, din cauza marginilor si/sau consistentei sale, in special in cazul unei coliziuni.

2. Efortul fizic necesar
Efortul fizic poate prezenta riscuri, in special de afectiuni dorsolombare, daca:
- este prea intens;
- nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului;
- poate sa antreneze o deplasare brusca a masei;
- este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila.

3. Caracteristicile mediului de munca
Caracteristicile mediului de munca pot determina o crestere a riscurilor, in special de afectiuni dorsolombare, daca:
- nu exista suficient spatiu liber, in special pe verticala, pentru realizarea activitatii;
- solul prezinta denivelari, prezentand pericole de impiedicare, sau este alunecos pentru incaltamintea lucratorului;
- locul de munca sau mediul de munca nu permite lucratorului manipularea manuala a maselor la o inaltime sigura sau intr-o pozitie de lucru confortabila;
- solul sau planul de lucru prezinta denivelari care implica manipularea masei la diferite niveluri;
- solul sau planul de sprijin al piciorului este instabil;
- temperatura, umiditatea sau circulatia aerului este necorespunzatoare.

4. Cerinte ale activitatii
Activitatea poate prezenta riscuri, in special de afectiuni dorsolombare, daca implica una sau mai multe dintre urmatoarele cerinte:
- efort fizic prea frecvent sau prelungit, care solicita in special coloana vertebrala;
- perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare;
- distante prea mari pentru ridicare, coborare sau transport;
- ritm de munca impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrator.

ANEXA 2 - Factori individuali de risc*1)

[ARTICOLUL 7 si 9 din hotarare]
*1) In vederea efectuarii unei analize multi-factor, pot fi luati in considerare simultan diferiti factori prezentati in anexele nr. 1 si 2.

Lucratorul este expus unor riscuri daca:
- este necorespunzator din punct de vedere fizic sa execute sarcina de munca respectiva;
- poarta imbracaminte, incaltaminte sau alte efecte personale necorespunzatoare;
- nu are cunostinte sau instruire suficienta ori adecvata.


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate