Coronavirus Update

Modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica

Actualizat la data de: 27 Septembrie 2019

Lege nr. 316 din 28/06/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica

Sus

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 592 din 01/07/2004

ARTICOLUL I.

Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul capitolului I va avea urmatorul cuprins:
"Dispozitii generale"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:
a) absenta avizului sanitar pentru proiecte si documentatii tehnice privind sistematizarea centrelor populate si a teritoriului, amplasarea obiectivelor economice si social-culturale, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinatiei sau sistematizarea obiectivelor industriale si a oricaror obiective cu impact asupra sanatatii publice si care sunt supuse procedurii de avizare sanitara conform reglementarilor in vigoare;
b) nesolicitarea avizului, absenta notificarii si nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestei proceduri."

3. La articolul 2, partea introductiva si literele a), b) si d) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:
a) nerespectarea cerintelor generale si specifice privind conformitatea produselor, in vederea asigurarii protectiei sanatatii publice;
b) functionarea obiectivelor, din domeniile care necesita autorizare, fara autorizatie sanitara de functionare, precum si functionarea dupa emiterea, in conditiile legii, a deciziei de suspendare a activitatii sau, dupa caz, de retragere a autorizatiei sanitare de functionare;
………………………………………………………………………………………………………
d) lipsa certificatului de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, a personalului care lucreaza in categoriile de unitati prevazute in reglementarile in vigoare;"

4. La articolul 2, dupa litera d) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
"e) neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborarii cu organele de control in efectuarea acestuia."
5. La articolul 3, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) neaplicarea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea emanarii de substante daunatoare sanatatii, peste limitele maxime admise, stabilite de normele in vigoare, precum si a producerii de ape uzate sau deseuri rezultate atat din activitati cu caracter industrial, comercial, prestari de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, in zonele locuite, cat si din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substante;"

6. La articolul 3, literele e) si h) se abroga.

7. La articolul 5, partea introductiva si literele c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei:
……………………………………………………………..…………………………………….
c) neanuntarea directiei de sanatate publica teritoriala despre producerea de avarii la nivelul uzinelor sau statiilor de producere a apei pentru consum uman, despre interventiile la nivelul retelelor de distributie a apei, oprirea sau intermitenta distributiei apei in retea, precum si neinformarea populatiei despre programul de furnizare a apei;
d) neintocmirea si nerespectarea programului de exploatare a instalatiilor, avizat de directia de sanatate publica teritoriala, privind intretinerea acestora, precum si controlul de calitate a apei pentru consum uman, imbuteliata de catre producatori."

8. La articolul 5, dupa litera d) se introduc literele e)-h) cu urmatorul cuprins:
"e) neasigurarea monitorizarii de control si de audit a calitatii apei potabile;
f) neasigurarea conformarii la parametrii de calitate a apei potabile;
g) nerespectarea termenelor etapelor planului de conformare, aprobat de catre autoritatea teritoriala de sanatate publica;
h) neefectuarea, de catre producatorii si distribuitorii de apa pentru consum uman in sistem public, a controlului de laborator al calitatii apei, conform reglementarilor legale in vigoare."

9. La articolul 6, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 6.000.000 lei la 18.000.000 lei."

10. La articolul 7, partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;
a) neefectuarea, de catre producatorii de alimente, de bauturi alcoolice si nealcoolice, de produse culinare si de gheata, a controlului de laborator al potabilitatii apei, conform normelor in vigoare;"

11. La articolul 7, literele b) si g) se abroga.

12. La articolul 7, literele h), j), m) si n) vor avea urmatorul cuprins:
"h) utilizarea, de catre producatorii si/sau distribuitorii de apa pentru consum uman, a materialelor de constructie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, a produselor, a conductelor, a tevilor, a accesoriilor si a dispozitivelor, precum si a aparatelor de masurare, fara respectarea reglementarilor legale in vigoare;
……………………………………………………………………………………………………
j) utilizarea materialelor de constructie, a reactivilor si a substantelor folosite in instalatiile de producere si imbuteliere a apei pentru consum uman, fara respectarea reglementarilor in vigoare;
…………………………………………………………………………………………………….
m) utilizarea de recipiente returnabile sau din materiale neavizate, conform reglementarilor in vigoare, pentru imbutelierea apei pentru consum uman;
n) neutilizarea, la transportul apei pentru consum uman, a containerelor fabricate din materiale avizate, conform reglementarilor legale in vigoare."

13. La articolul 8, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8.000.000 lei la 40.000.000 lei:"

14. La articolul 11, partea introductiva si litera l) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
……………………………………………………………………………………………………….
l) lipsa dotarii cu grup sanitar a locuintelor si a unitatilor de orice fel;"

15. La articolul 12, litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) nedotarea, de catre proprietar sau administrator, a grupurilor sanitare publice sau din unitatile de folosinta publica, cu materiale si mijloace adecvate pentru igiena individuala a utilizatorilor, precum si neintretinerea acestora."

16. La articolul 13, partea introductiva si literele a), c), i), k) si n) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8.000.000 lei la 24.000.000 lei:
a) neasigurarea, in unitatile furnizoare de servicii de igiena personala, a lenjeriei curatate, dezinfectate si calcate, schimbata dupa fiecare persoana, precum si nerespectarea circuitului acesteia;
…………………………………………………………………………………………………..
c) neasigurarea, in incaperile de dormit ale colectivitatilor temporare, a suprafetei si cubajului de aer pentru un pat, prevazute de normele in vigoare;
……………………………………………………………………………………………………….
i) neefectuarea curatarii si dezinfectiei, dupa fiecare client, a instrumentarului utilizat in unitatile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica sau refolosirea instrumentarului de unica folosinta;
………………………………………………………………………………………………………
k) lipsa, din dotarea unitatilor de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica, a substantelor dezinfectante pentru instrumentarul utilizat;
………………………………………………………………………………………………………..
n) neasigurarea, in orice fel de unitati si in anexele aferente, a curateniei permanente, a efectuarii operatiunilor de dezinfectie, precum si a indepartarii reziduurilor solide, in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare;"

17. La articolul 13, dupa litera p) se introduc literele q)-t) cu urmatorul cuprins:
"q) nerespectarea conditiilor igienico-sanitare, prevazute in normele de igiena in vigoare, pentru manipularea, transportul, desfacerea si depozitarea produselor cosmetice, care sa permita mentinerea stabilitatii parametrilor calitativi si a salubritatii acestora;
r) expunerea, spre vanzare sau utilizare, a produselor cosmetice, fara date de identificare sau cu termen de valabilitate expirat;
s) nedotarea unitatilor de folosinta publica cu grupuri sanitare accesibile publicului;
t) neasigurarea apei calde curente si in cantitati suficiente, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare."

18. La articolul 15, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 6.000.000 lei la 18.000.000 lei:"

19. La articolul 16, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) neasigurarea, in unitatile sanitare de orice tip, a dotarilor cu obiecte sanitare in numar corespunzator normativului in vigoare;"

20. La articolul 16, dupa litera c) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
"d) nerespectarea conditiilor tehnice si functionale prevazute in normele privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale."

21. La articolul 17, litera f) va avea urmatorul cuprins:
"f) utilizarea aparaturii de sterilizare, neautorizate de Ministerul Sanatatii, precum si nerespectarea prevederilor cuprinse in cartea tehnica a fiecarui aparat;"

22. La articolul 20, litera f) se abroga.

23. La articolul 22, partea introductiva si litera d) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:
…………………………………………………………………………………………………..
d) depozitarea, chiar si provizorie, a ambalajelor de transport al produselor de panificatie si de cofetarie, a laptelui si produselor lactate, a carnii si preparatelor din carne, a semipreparatelor culinare si a ghetii artificiale, in conditii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora;"

24. La articolul 22, litera i) se abroga.

25. La articolul 23, partea introductiva si literele b), c) si e) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:
………………………………………………………………………………………………………
b) transportarea, depozitarea sau expunerea alimentelor sub forma de materii prime sau semifabricate, impreuna cu produse finite, care se consuma fara prelucrare termica si fara asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru fiecare categorie;
c) nerespectarea, de catre conducatorul unitatii alimentare, a obligatiei privind verificarea zilnica a starii de igiena individuala si de sanatate a personalului din subordine, precum si primirea, in unitate, a angajatilor bolnavi sau convalescenti de boli transmisibile;
……………………………………………………………………………………………………..
e) folosirea ghetii naturale la pastrarea alimentelor, cu exceptia pestelui, in unitatile alimentare;"

26. La articolul 23, litera m) se abroga.

27. La articolul 23, literele n), p) si s) vor avea urmatorul cuprins:
"n) neasigurarea functionarii, in permanenta, a spatiilor frigorifice din unitatile alimentare, neasigurarea controlului si inregistrarii temperaturii si neintretinerea acestor spatii prin efectuarea periodica a reparatiilor si igienizarii;
……………………………………………………………………………………………………
p) depozitarea produselor alimentare si a ambalajelor in spatiile de vanzare, productie sau preparare, in spatiile de circulatie, vestiare sau pe trotuarele aferente;
…………………………………………………………………………………………………….
s) neetichetarea produselor alimentare, in conformitate cu normele in vigoare;"

28. La articolul 24, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei:"

29. La articolul 24, litera i) se abroga.

30. La articolul 24, literele m) si r) vor avea urmatorul cuprins:
"m) neasigurarea, in unitatile alimentare, a operatiunilor de curatenie si dezinfectie, precum si neasigurarea dotarii si aprovizionarii unitatii alimentare cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru spalare si dezinfectie;
……………………………………………………………………………………………………..
r) refolosirea si/sau comercializarea veselei, paharelor si a altor materiale de unica folosinta in unitatile de alimentatie publica;"

31. La articolul 24, dupa litera r) se introduce litera s) cu urmatorul cuprins:
"s) utilizarea de catre persoanele fizice si juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, a bauturilor alcoolice si nealcoolice, a produselor culinare, a ghetii, a unor surse de apa, fara a respecta indicatorii de calitate a apei potabile."

32. La articolul 25, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei:"

33. La articolul 25, punctul IX al literei a) va avea urmatorul cuprins:
"IX. continut de micotoxine, peste limitele admise pentru seminte si fainuri de cereale, leguminoase uscate, seminte oleaginoase, arahide, miez de nuca, alune, concentrate si izolate proteice de vegetale si alte grupe de produse alimentare;"

34. La articolul 29, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei:"

35. La articolul 29, dupa litera c) se introduc literele d) si e) cu urmatorul cuprins:
"d) neasigurarea, de catre angajatori, a conditiilor necesare efectuarii examenului medical la angajare, controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea activitatii;
e) neasigurarea, de catre angajatori, a supravegherii starii de sanatate si a expunerii profesionale prin servicii medicale de medicina muncii."

36. La articolul 32, dupa litera f) se introduc literele g)-i) cu urmatorul cuprins:
"g) neasigurarea, de catre unitatile de alimentatie colectiva din colectivitatile de copii si tineri, a necesarului zilnic de calorii si substante nutritive, corespunzator varstei si starii de sanatate;
h) neefectuarea triajului epidemiologic si a examenelor medicale de bilant al starii de sanatate in unitatile pentru ocrotirea, educarea copiilor si tinerilor si neraportarea acestuia la directiile de sanatate publica teritoriale, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii;
i) neefectuarea, periodica sau dupa necesitate, a lucrarilor de igienizare si revizuire a instalatiilor, precum si a lucrarilor de reconditionare a cladirilor unitatilor de invatamant."

37. La articolul 33, litera j) se abroga.

38. La articolul 34, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:"

39. La articolul 35, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 12.000.000 lei la 24.000.000 lei:"

40. La articolul 36, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) personalul incadrat in functii asimilate celor prevazute la lit. a) din directiile, serviciile si unitatile medicale ale ministerelor si ale altor organe centrale cu retea medicala proprie, prevazute in Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu completarile ulterioare, in cazul contraventiilor savarsite in cadrul unitatilor subordonate acestor ministere sau organe centrale;"

41. La articolul 36, literele c)-e) se abroga.

42. La articolul 38, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
"a) agentul constatator, pentru contraventiile constatate de inspectorii sanitari de stat;
b) persoanele prevazute la art. 36 lit. b)."

43. La articolul 38, literele c) si d) se abroga.

44. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40. - (1) In cazul contraventiilor prevazute de prezenta lege, plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
(2) Plangerea depusa la organul din care face parte agentul constatator, insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, impreuna cu dosarul cauzei, se trimite de indata judecatoriei in drept sa o solutioneze."

45. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43. - (1) In cazul in care conditiile de functionare constituie un risc iminent pentru sanatatea populatiei sau a salariatilor unitatii, inspectorii sanitari de stat imputerniciti aplica masuri de suspendare a activitatii, pana la remedierea deficientelor.
(2) Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborarii cu organele de control in efectuarea acestuia impune decizia de inchidere a unitatii.
(3) Neremedierea deficientelor constatate si care pot aduce atingere sanatatii publice, functionarea in alte conditii decat cele existente la data autorizarii, neindeplinirea conditiilor asumate prin declaratia pe propria raspundere, precum si functionarea unitatilor de orice fel cu incalcarea repetata a normelor legale de igiena atrage anularea autorizatiei sanitare de functionare.
(4) Punerea pe piata a substantei/substantelor sau a produsului/produselor avizate sanitar ori notificate, neconforme cu specificatiile din dosarul tehnic, conduce la retragerea avizului sanitar."

46. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44. - Nerespectarea conformitatilor stabilite prin avizul sanitar pentru proiecte privind amplasarea, construirea, transformarea sau extinderea obiectivelor economice si social-culturale si a oricaror obiective cu impact asupra sanatatii publice atrage anularea acestuia."

47. Articolul 45, prevazut la punctul 44 din Legea nr. 344/2002, va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45. - (1) Produsele alimentare care nu corespund normelor in vigoare si care constituie risc pentru sanatatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman.
(2) Produsele nealimentare care nu corespund normelor in vigoare vor fi interzise comercializarii si utilizarii."

48. Articolul 45 devine articolul 49 cu acelasi cuprins.

49. Articolul 49 devine articolul 50 cu acelasi cuprins.

50. Anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1

MINISTERUL SANATATII
Institutia ...................

PROCES-VERBAL de constatare a contraventiei
Nr. .................

Incheiat astazi .................................. la ......................................
(ziua, luna, anul)
Subsemnatul/subsemnata ........................., in calitate de ...........................
la ................, am constatat ca ....................., cu domiciliul in .................,
str. ............... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., in calitate de ..............
la punctul de lucru .................., str. ......................... nr. ......., bl. ......,
sc. ......., ap. ......., pendinte de ........................, cu sediul in .................,
str. ........................ nr. ......., bl. ......, sc. ...., ap. ...., nr. de inmatriculare
la registrul comertului .................., codul fiscal nr. ........., ASF nr. ..............,
CNP .................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate
seria ............. nr. ........, emis/emisa de ............... la data de ..........., se face
vinovat/vinovata de urmatoarea/urmatoarele fapta/fapte: .......................................
...............................................................................................
..............................................................................................,
savarsita/savarsite la data de ..............., ora ................, in urmatoarele
imprejurari: ..............., contravenind prin aceasta dispozitiilor Legii nr. 98/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare, care atrag sanctionarea cu amenda:
conform art. .......... lit. ............, de la ............... la ............. lei;
conform art. .......... lit. ............, de la ............... la ............. lei;
conform art. .......... lit. ............, de la ............... la ............. lei.

Agent constatator, Am primit copia de pe procesul-verbal.
........................... Contravenient,
.......................

Obiectiunile contravenientului si mijloacele de proba de care se va servi in cauza:
...............................................................................................

Observatiile agentului constatator: ........................................................
Contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate semna.

Martor: Numele ...................... prenumele ...................., domiciliat/domiciliata
in ..........................., str. ................... nr. ......., bl. ........, sc. ......,
ap. ......., CNP ....................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate
seria ........ nr. .............., emis/emisa de .................. la data de ................

................
(semnatura)

Martor: Numele ........................ prenumele .................., domiciliat/domiciliata
in ...................., str. ................ nr. ......., bl. ........, sc. ......, ap. ....,
CNP .................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria .........
nr. ...................., emis/emisa de ............... la data de ............................

ARTICOLUL II.

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data la care orice dispozitie contrara se abroga.

ARTICOLUL III.

Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 28 iunie 2004.


Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate