Coronavirus Update

Dr. Tamara Marcovici

Pediatrie
16

Despre

Spitale

Medic primar pediatru in cadrul Clinicii I Pediatrie a Spitalului clinic de urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara.
Sef lucrari in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara.

Date de contact

Adresa: Str. Iosif Nemoianu nr. 2,Timişoara, Timis
Telefon: 0256201976
Fax: 0256201975

Practica medicala

2013: Atestat în medicină respiratorie pediatrică
2010- prezent: rezident în a doua specialitate - Pneumologie
2007- prezent: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, disciplina Pediatrie I : Şef Lucrări
28.02.1994-2007: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, disciplina Pediatrie I: asistent universitar
1999: Competenţă ecografie generală
1998- prezent: Spitalul clinic de urgenţă pentru copii „Louis Ţurcanu” Timişoara, Clinica I Pediatrie: medic primar pediatru conform OMS 694/1998
1994-1998: Spitalul clinic de urgenţă pentru copii „Louis Ţurcanu” Timişoara, Clinica I Pediatrie: medic specialist pediatru conform OMS 240/1994
01.04.1991-28.02.1994: medic secundar med.gen. Leagănul pentru copii Arad
01.02.1991-01.04.1991: medic med.gen. Leagănul pentru copii Arad
18.01.1990-01.02.1991: medic med.gen.Spitalul clinic nr.3 de Copii Timişoara
21.11.1988-18.01.1990: medic med.gen. Spitalul Municipal Lugoj

Educatie

2010: Doctor în Medicină. în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Sportului nr. 5729 din 24.11.2010.
2004 – 2010: Doctorand la disciplina Pediatrie I din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara
1982 – 1988: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara – Facultatea de Pediatrie

Cursuri si Congrese

Autor unic al manualului „Nursing în pediatrie, puericultură şi neonatologie. Note de curs”. Imprimeria UMF „Victor Babeş” Timişoara, 2012.
Coautor la cursul disciplinei: „Curs de pediatrie” vol.I, fascicola II, Lito UMFT, 1999
Autor a 12 lucrări publicate (capitole în cărţi) dintre care 4 în străinătate ; a 19 lucrări publicate în rezumat în reviste cotate ISI, dintre care prim autor a 8; coautor la 3 lucrări publicate în rezumat în reviste indexate EMBASE/Excerpta Medica, Index Medicus and Medline/Pubmed, ISI Thomson Scientific; autor a 72 lucrări publicate în reviste naţionale (extenso şi rezumat), dintre care prim autor la 18; autor a 111 lucrǎri comunicate şi publicate în volumele de rezumate ale manifestarilor ştiinţifice internaţionale, naţionale cu participare internaţională, respectiv naţionale; autor la 61 lucrǎri comunicate şi menţionate în program

Participant la numeroase manifestări ştiinţifice internaţionale si nationale, dintre care amintesc:
European Human Genetics Conference 2005 May 7-10, 2005, Prague, Czech Republic
European Human Genetics Conference 2006 May 6-9, Amsterdam, The Netherlands
Second Eastern European Conference on Rare Disease and Orphan Drugs, 2006, September 8-9, Plovdiv, Bulgaria
European Human Genetics Conference 2007 June 16-19 Nice. France
3rd Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs „Rare Diseases – Prevention, diagnosis, treatment” 1-2 March 2008 – Plovdiv – Bulgaria
European Human Genetics Conference 2008 Spain May 31-June3, Barcelona, Spain
8th International Rotavirus Symposium, 3-4 June, 2008, Istanbul, Turkey
European Human Genetics Conference 2009, Vienna, Austria- May 23-26, 2009
EUROSON 2008 Congress 31 May-03 June 2008, Timişoara, România, The XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology in conjunction with The Xith Romanian Conference of Ultrasound in Medicine and Biology
Balkan Congress for rare diseases Romania, Cluj-Napoca, 26-28 June, 2009
Prima conferinţă est-europeană: „ Multidisciplinary approach in the management of PWS”, Timişoara, 24-15 aprilie 2009
A doua Conferinţă Est-Europeană privind Sindromul Prader Wili. The 2nd Eastern European Conference on Prader Willi Sindrom. 29-30 Octombrie 2010, Zalău, România.
International Endocrine Pediatric Symposium: „Controverse în tulburările de creştere şi dezvoltare ale copilului”, 19-21 Mai 2011, Timişoara, .
Congresul international TIMMEDICA 16-18 Iunie 2011, Timişoara, România.
The 9th Balkan Congress of Medical Genetics, 15-17 September 2011, Timişoara, Romania
Conferinta „Current end future perspectives in sleep and circadian rhythms research”, 31.10-02.11.2012, Cluj-Napoca, Romania
Al IV-lea Congres Naţional de pediatrie cu participare internaţionalǎ, Sibiu, 23-26 septembrie, 1998.
The 6th Annual Romanian-American Pediatric Symposium, Cluj-Napoca, oct 15-16, 1999.
Al V-lea Congres Naţional de Pediatrie cu participare internaţionalǎ, Iaşi, 30 mai-2 iunie 2001.
Primul Congres Naţional de Mucoviscidoză (Fibroză cistică) cu participare internaţională, Timişoara 7-9 mai 2003
The 10th Annual Romanian American Pediatric Medical Symposium, Sibiu, 21-23.10. 2004
A 6-a Conferinţă Internaţională Prader Willi şi Boli Genetice Rare, Cluj Napoca, 21-24.06.2007
Conferinţa „Prezent şi viitor în domeniul educaţiei medicale” UMF „Victor Babeş” Timişoara, 11.04.2008
A Patra Conferinţă Naţională de Pneumologie Pediatrică cu participare internaţională, România, Cluj-Napoca , 08-10 Aprilie, 2010.
Al III-lea Congres Naţional de Genetică Medicală cu participare internaţională, Timişoara 22-25 Septembrie 2010.
A V-a Conferinţă Naţională de Pneumologie Pediatrică, Craiova, 05-07.04.2012
Congresul Naţional de Pediatrie, Oneşti 12-14 octombrie 1995
Consfătuirea de Pediatrie „Infecţia cu virusul HB în patologia pediatrică, Timişoara 17-18 octombrie 1996
Al 2-lea Congres Naţional de Pediatrie Socialǎ, Cǎlimǎneşti-Cǎciulata, 28-31 mai 1997.
Conferinţa anualǎ de pediatrie “Copilul în stare criticǎ”, Braşov, 3-5 mai 2001
Conferinţa Naţională de Boli Infecţioase: „Sindromul febril prelungit – probleme de diagnostic şi terapie”, Timişoara, 17-19.05.2001
Prima Conferinţă Naţională „Astmul Bronşic la Copil”, Cluj-Napoca, 10-12 aprilie 2003
A Doua Conferinţă Naţională de Pneumologie Pediatrică „Astmul bronşic . Infecţii acute respiratorii la copil.” Cluj-Napoca, 16-18 iunie 2005
A Treia Conferinţă Naţională de Pneumologie Pediatrică „Astmul bronşic . Tuberculoza la copil.” Cluj-Napoca, 14-16 iunie 2007
Conferinţa Naţională de Pediatrie „Ghiduri şi protocoale de diagnostic şi tratament în pediatrie”, Bucureşti, 27-29 Martie 2008
Simpozionul National de Farmacie- Farmacia astǎzi, între promovare şi cercetare, Timişoara, 24-26.09.2008
Conferinta Nationala de Pediatrie. „Urgente in pediatrie. Boli cronice in pediatrie.” 19-21 Martie 2009, Bucuresti
Conferinţa Naţională de Pediatrie. Urgenţe în pediatrie. Boli cronice în pediatrie. Bucureşti 18-20 martie 2010
Conferinţa Naţională de Pediatrie. Urgenţe în pediatrie. Boli cronice în pediatrie. Bucureşti 17-19 martie 2011
„ZILELE ACADEMICE TIMIŞENE” , Timişoara, 26 – 27 Mai, 2011
Conferinţa Naţională de Pediatrie. Urgenţe în pediatrie. Boli cronice în pediatrie. Bucureşti 21-24 martie 2012.
Conferinţa secţiunii de tuberculoză, ediţia I-a, „Boala tuberculoasă în context de imunodepresie”, Timişoara, 27-29 Septembrie, 2012.

Lector invitat la:
Sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Deva 26.11.1999
Cursul postuniversitar de actualitati in pediatrie, Lugoj, 2001
Cursul de perfecţionare ”Actualităţi în pediatrie” Oradea, 19-23 mai 2008, Ediţia a XXXII-a
Cursul de perfecţionare ”Actualităţi în pediatrie” Oradea, 4-8 mai 2009, Ediţia a XXXIII-a
Cursul postuniversitar „Atitudinea practică în tulburările de creştere şi dezvoltare la copil” 03-30.05.2009, UMF „Victor Babeş” Timişoara
Cursul postuniversitar: „Abordarea interdisciplinară a bolilor genetice rare”, Timişoara, 20-22 Septembrie 2010
Cursul de perfecţionare „Actualităţi în Pediatrie”, Editia a XXXV – a” Oradea, 2-6 mai 2011
Cursul „Managementul medical modern al patologiei perinatale”, UMF „Victor Babeş” Timişoara, 14-15.06.2011.

Recunoaştere internaţională:
Lucrare premiată la International Endocrine Pediatric Symposium, Timişoara 19-20 May 2011.
Certificate of Appreciation, in recognition of an invaluable contribution to the Scientific Programme of the Timmedica International Congress, Timisoara, 16-18 June 2011.

Recunoaştere naţională:
Vicepreşedinte al filialei Timiş a SRGM (Societatea Română de Genetică Medicală)
Lucrare prezentată ca poster căreia i s-a acordat „Menţiune” la A V-a Conferinţă Naţională de Pneumologie Pediatrică, Craiova, 05-07.04.2012
Membru în Consiliul ştiinţific al urmatoarelor manifestări naţionale:
1. Conferinţa Naţională de Pediatrie. Urgenţe în pediatrie. Boli cronice în pediatrie. Bucureşti 19-21 martie 2009
2. Conferinţa Naţională de Pediatrie. Urgenţe în pediatrie. Boli cronice în pediatrie. Bucureşti 18-20 martie 2010
3. Conferinţa Naţională de Pediatrie. Urgenţe în pediatrie. Boli cronice în pediatrie. Bucureşti 17-19 martie 2011
4. Conferinţa Naţională de Pediatrie. Urgenţe în pediatrie. Boli cronice în pediatrie. Bucureşti 21-24 martie 2012

Specializari medicale

Nu exista informatii completate

Certificari

Nu exista informatii completate

Afilieri

Membru în societăţi ştiinţifice internaţionale şi naţionale:
European Society of Human Genetics
Societatea Română de Genetică Medicală
Societatea Română de Pediatrie
Alianţa Naţională pentru boli Rare România (membru fondator )
Societatea Română de Pneumologie - secţiunile de Pneumologie Pediatrică si Somnologie
Asociaţia pentru Tulburări de Somn la Copil şi Adolescenţi
Societatea Romana de Hipertensiune

Colaborator voluntar al Asociaţiei Prader Willi din Romania – APWR (din 2006)
Participant la proiectul: Alianţa pentru boli rare România-ANBRaRo si la
grantul naţional: „Corelarea aspectelor clinice, genetice si epigenetice implicate in etiologia sindroamelor Prader Willi si Angelman. Model de abordare multidisciplinară a bolilor rare în Romania”.
Participant la 19 cursuri postuniversitare de perfectionare.
Coordonator a 10 lucrări de licenţă.

Organizatii

Nu exista informatii completate

Publicatii

Nu exista informatii completate

Activitatea din comunitate

Buna dimineata. Ceea ce descrieti pare a fi o tulburare de somn din categoria parasomniilor (ex. paralizia izolată recurentă în somn). Pentru un diagnostic de certitudine va recomand evaluare...

Postat acum 3 ani in forumul Tulburari de somn

Buna dimineata. Recomand evaluare psihologica pentru elucidarea unei eventuale patologii psiho-somatice. Multa sanatate!

Postat acum 3 ani in forumul Infectiile urinare la copii

Buna dimineata. Bronhopneumonia este o afectiune pulmonara serioasa care trebuie tratata adecvat. Urmati tratamentul recomandata de catre medicul curant. Multa sanatate!

Postat acum 3 ani in forumul Afectiuni respiratorii la copii

Buna dimineata. Pentru evaluarea acestor tulburari de somn este necesar un consult de specialitate. Va sfatuiesc sa discutati cu medicul de familie sau cu medicul pediatru pentru a va adresa unui...

Postat acum 3 ani in forumul Tulburari de somn

Buna seara. Va recomand evaluare psihologica. Multa sanatate!

Postat acum 3 ani in forumul Tulburari de somn

Buna dimineata. Greutatea actuala este adecvata varstei.

Postat acum 3 ani in forumul Cresterea si dezvoltarea copiilor

Buna ziua. Este posibil sa aiba secretii pe peretele posterior al faringelui care sa-i provoace aceasta senzatie. Recomand consult ORL. Multa sanatate!

Postat acum 4 ani in forumul Cresterea si dezvoltarea copiilor

Buna ziua. Absenta acestui germene releva faptul ca faringele copilului nu este colonizat cu Staf. auriu coag. poz.

Postat acum 4 ani in forumul Cresterea si dezvoltarea copiilor

Buna dimineata. Medicamentele care va intereseaza se administreaza doar la recomandarea unui medic, in urma consultului. Ele pot avea si reactii adverse daca sunt administrate fara o evaluare...

Postat acum 4 ani in forumul Cresterea si dezvoltarea copiilor

Buna seara. Fetita trebuie examinata de catre medicul de familie sau pediatru deoarece acest sunet poate avea mai multe cauze: bronhoobstructie, secretii, etc. In functie de rezultatul examinarii...

Postat acum 4 ani in forumul Afectiuni respiratorii la copii

Trimite-i un mesaj medicului

Toate campurile sunt obligatorii!
Prin trimiterea mesajului intelegeti si acceptati ca mesajul si datele dumneavoastra vor fi trimise catre utilizatorul expus.
Prin utilizarea acestui formular sunteti de acord cu termenii si conditiile Sfatul Medicului.

Felicitari!

Mesajul tau a fost trimis cu succes!

Continua navigarea