Cauta afectiune/simptom/conditie medicala
Cere sfatul medicului
Cere sfatul
medicului

Legislatia privind vaccinarile

Actualizat la data de: 16 Octombrie 2018

ORDONANTA Nr. 53 din 30 ianuarie 2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor publicata in Monitorul Oficial nr. 42 din 31 ianuarie 2000

Sus

In temeiul ARTICOLUL 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al ARTICOLUL 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

ARTICOLUL 1

(1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistentei medicale primare in cadrul sistemului public sau privat, au obligatia de a asigura vaccinarea copiilor.

(2) Schema de vaccinare recomandata pentru copii si adolescenti este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta si in Programul national de imunizari aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.

ARTICOLUL 2

(1) Se instituie Registrul unic de vaccinari, al carui model va fi stabilit prin ordin al ministrului sanatatii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

(2) Medicii de familie vor avea in dotare si vor completa la zi Registrul unic de vaccinari, in conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Sanatatii.

ARTICOLUL 3

(1) Se instituie carnetul de vaccinari in care vor fi inscrise informatiile legate de statusul vaccinal al copilului, incepand de la nastere.

(2) Modelul carnetului de vaccinari se aproba prin ordin al ministrului sanatatii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

ARTICOLUL 4

Editarea si tiparirea registrelor unice de vaccinari si a carnetelor de vaccinari se finanteaza de la bugetul de stat, din sumele prevazute in bugetul Ministerului Sanatatii pentru finantarea programelor nationale de sanatate.

ARTICOLUL 5

Medicii, indiferent de forma de organizare in cadrul sistemului public sau privat, au obligatia:
a) de a raporta toate bolile transmisibile si netransmisibile, in conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Sanatatii;
b) de a participa la actiunile cu caracter preventiv, potrivit programelor elaborate de Ministerul Sanatatii.

ARTICOLUL 6

(1) Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, nerespectarea obligatiilor prevazute la ARTICOLUL 1 alin. (1) si ARTICOLUL 5 lit. a) si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) Nivelul amenzilor prevazute la alin. (1) se va actualiza prin hotarare a Guvernului, in raport cu rata inflatiei.

ARTICOLUL 7

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la ARTICOLUL 6 alin. (1) se fac de catre persoanele imputernicite de Ministerul Sanatatii, din cadrul compartimentelor specializate ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

ARTICOLUL 8

In masura in care prezenta ordonanta nu dispune, contraventiilor prevazute la ARTICOLUL 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile care reglementeaza regimul general al contraventiilor.

ARTICOLUL 9

Prezenta ordonanta va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul sanatatii,
Hajdu Gabor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

ANEXA 1

SCHEMA de vaccinare recomandata pentru copii si adolescenti in cadrul Programului national de imunizari in anul 2000
_______________________________________________________________________
Varsta recomandata Vaccinul Comentarii
_______________________________________________________________________
0 - 7 zile BCG, Hep B In maternitate
2 luni DTP, VPOT, Hep B Simultan
4 luni DTP, VPOT Simultan
6 luni DTP, VPOT, Hep B Simultan
9 - 11 luni Ruj
12 luni DTP, VPOT Simultan
30 - 35 luni DTP
7 ani (in clasa I) DT, Ruj Campanii scolare
9 ani (in clasa a III-a)VPOT, Hep B Campanii scolare
14 ani (in clasa a VIII-a)DT, BCG Campanii scolare
24 ani DTSi la fiecare 10 ani ulterior
Studenti anul I, respectivHep B Campanii scolare
elevi anul I, de la
facultatile de medicina si
stomatologie, respectiv de
la scolile sanitare postliceale
_______________________________________________________________________

DTP Vaccin diftero-tetano-pertussis
VPOT Vaccin polio oral trivalent
Hep B Vaccin contra hepatitei B
Ruj Vaccin rujeolic
BCG Bacil Calmette Guerin - vaccin tuberculos
DTbianatoxina diftero-tetanica (se utilizeaza dupa varsta de 14 ani)

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi si ace de unica folosinta.

Cuprins articol

  1. ORDONANTA Nr. 53 din 30 ianuarie 2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor publicata in Monitorul Oficial nr. 42 din 31 ianuarie 2000
  2. LEGE Nr. 649 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor
  3. Citeste pe aceeasi tema

LEGE Nr. 649 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor

Sus

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOLUL 1

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 53 din 30 ianuarie 2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor, emisa in temeiul ARTICOLUL 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 1
(1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistentei medicale primare in cadrul sistemului public sau privat si indiferent de casa de asigurari sociale de sanatate cu care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligatia de a asigura vaccinarea corecta a copiilor si de a raporta efectuarea acesteia directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 2
(1) Se instituie Registrul unic de vaccinari, al carui model se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante."

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 3
(1) Se instituie carnetul de vaccinari, in care se inscriu informatiile legate de statusul vaccinal al copilului incepand de la nastere."

4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 5
Medicii, indiferent de forma de organizare a asistentei medicale primare in cadrul sistemului public sau privat, au obligatia:
a) de a raporta directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, toate bolile transmisibile si netransmisibile in conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Sanatatii si Familiei;
b) de a institui si de a participa la masurile cu caracter preventiv, potrivit reglementarilor elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei."

5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 6
(1) Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, nerespectarea obligatiilor prevazute la ARTICOLUL 1 alin. (1) si la ARTICOLUL 5 si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(2) Nivelul amenzilor prevazute la alin. (1) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, in raport cu rata inflatiei."

6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 7
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la ARTICOLUL 6 alin. (1) se fac de catre medicii epidemiologi si igienisti din cadrul directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 8
In masura in care prezenta ordonanta nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la ARTICOLUL 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile care reglementeaza regimul general al contraventiilor."

8. Anexa va avea urmatorul cuprins:

ANEXA 1

SCHEMA de vaccinare recomandata pentru copii si adolescenti in cadrul Programului national de imunizari
_______________________________________________________________________
Varsta recomandata Vaccinul Comentarii
_______________________________________________________________________
0 - 7 zile BCG, Hep B in maternitate
_______________________________________________________________________
2 luni DTP, VPO, Hep B simultan
_______________________________________________________________________
4 luni DTP, VPO simultan
_______________________________________________________________________
6 luni DTP, VPO, Hep Bsimultan
_______________________________________________________________________
9 - 12 luni Ruj
_______________________________________________________________________
12 luni DTP, VPO simultan
_______________________________________________________________________
30 - 35 de luniDTP
_______________________________________________________________________
7 ani (in clasa I)DT, Ruj campanii scolare
_______________________________________________________________________
9 ani (in clasa a III-a)VPO, Hep B campanii scolare
_______________________________________________________________________
14 ani (in clasa a VIII-a)DT, BCG*) campanii scolare
_______________________________________________________________________
24 de ani DT si la fiecare 10 ani ulteriori
_______________________________________________________________________
Studenti anul I de la facultatile deHep Bcampanii scolare
medicina si stomatologie, respectiv
elevi de la scolile sanitare
postliceale
_______________________________________________________________________
*) Numai in zonele/colectivitatile in care se stabileste, impreuna cu specialistii ftiziologi, ca situatia epidemiologica a tuberculozei impune necesitatea revaccinarii.
DTP Vaccin diftero-tetano-pertussis
DT Vaccin diftero-tetanic
VPO Vaccin polio oral
Hep B Vaccin contra hepatitei B
Ruj Vaccin rujeolic
BCG Baccil Calmette Guerin - vaccin tuberculos
BT Bianatoxina diftero-tetanica (se utilizeaza dupa varsta de 14 ani)

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi si ace de unica folosinta."

ARTICOLUL 2

In cuprinsul ordonantei denumirile "Ministerul Sanatatii" si "ministrul sanatatii" se inlocuiesc cu denumirile "Ministerul Sanatatii si Familiei", respectiv "ministrul sanatatii si familiei".

ARTICOLUL 3

Ordonanta Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate