Coronavirus Update

Normele metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Actualizat la data de: 16 Octombrie 2018
Autor: SfatulMedicului

HG nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Sus

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 124 din 18.02.2008.

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 99 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOLUL 1.

Se aproba Normele metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ARTICOLUL 2.

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 176/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2007, se abroga.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Cuprins articol

  1. HG nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
  2. ANEXA
  3. Anexe 1-4 la Norme
  4. Citeste pe aceeasi tema

ANEXA

Sus

NORME METODOLOGICE de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

ARTICOLUL 1.

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) clasa de risc reprezinta gradul de risc de accidentare in munca si de imbolnavire profesionala;

b) tariful de risc reprezinta procentul aplicat asupra bazei lunare de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

c) baza lunara de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este cea prevazuta la ARTICOLUL 101 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta exprimarea valorica a tarifului de risc;

e) perioada de referinta reprezinta anul 2005.

CAPITOLUL II - Stabilirea claselor de risc

ARTICOLUL 2.

Clasele de risc se stabilesc pe categorii de activitati ale economiei nationale, potrivit Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN.

ARTICOLUL 3.

(1) Clasele de risc se determina pe baza a 4 indici de frecventa:
a) I1 - indicele care reprezinta frecventa de accidentare, respectiv numarul de accidentati ce revin la 1.000 de salariati;
b) I2 - indicele care reprezinta frecventa accidentelor de munca soldate cu invaliditate si/sau deces, respectiv numarul de accidentati cu invaliditate si/sau deces, ce revin la 1.000 de salariati;
c) I3 - indicele care reprezinta frecventa imbolnavirilor profesionale, respectiv numarul de cazuri noi de imbolnaviri profesionale, ce revin la 1.000 de salariati;
d) I4 - indicele care reprezinta frecventa salariatilor care lucreaza in conditii de munca speciale si deosebite, la 1.000 de salariati.

(2) Numarul accidentatilor luati in considerare la determinarea indicilor I1 si I2 este dat de numarul formularelor pentru inregistrarea accidentelor de munca respective - FIAM.

(3) Numarul cazurilor noi de imbolnaviri profesionale este dat de numarul fiselor de declarare a bolilor profesionale inregistrate in perioada de referinta - BP2.

(4) Indicii de frecventa prevazuti la alin. (1) se calculeaza pe baza datelor statistice din perioada de referinta.

ARTICOLUL 4.

(1) Fiecarui indice de frecventa prevazut la ARTICOLUL 3 alin. (1) ii corespunde o clasa de risc. Pe baza claselor de risc corespunzatoare celor 4 indici de frecventa se determina, ca medie aritmetica, clasa de risc aferenta sectorului de activitate, potrivit anexei nr. 1. Formula de calcul a clasei de risc, denumita in continuare CR, este urmatoarea:
CR = (CR1 + CR2 + CR3 + CR4):4,

unde:

CR1 - clasa de risc aferenta indicelui de frecventa I1;
CR2 - clasa de risc aferenta indicelui de frecventa I2;
CR3 - clasa de risc aferenta indicelui de frecventa I3;
CR4 - clasa de risc aferenta indicelui de frecventa I4.

(2) Clasa de risc aferenta fiecarui indice de frecventa se stabileste pe baza mediei indicilor de frecventa respectivi din perioada de referinta.

(3) Clasele de risc aferente indicilor de frecventa au valori cuprinse intre 1 si 20, pentru fiecare dintre cei 4 indici. Intervalele dintre valorile celor 4 indici de frecventa ce stau la baza determinarii claselor de risc corespund intervalelor dintre termenii unei progresii, potrivit grilei prevazute in anexa nr. 2.

CAPITOLUL III - Stabilirea tarifului de risc

ARTICOLUL 5.

(1) Fiecarei clase de risc ii corespunde un tarif de risc, conform grilei prevazute in anexa nr. 3.

(2) Tariful de risc, respectiv cota de contributie, are valoarea cuprinsa intre 0,4 si 2%, aplicata asupra bazei lunare de calcul.

(3) Tariful minim de risc corespunde clasei de risc 1, iar tariful maxim de risc corespunde clasei de risc 20.

(4) Tariful de risc este stabilit la nivel de sector de activitate - clasa CAEN si este prevazut in anexa nr. 4.

ARTICOLUL 6.

Angajatorii care isi modifica activitatea principala, implicit codul CAEN aferent, vor plati cota de contributie aferenta noului tarif de risc incepand cu luna urmatoare schimbarii activitatii principale, in baza declaratiei pe propria raspundere depuse.

CAPITOLUL IV - Stabilirea contributiei de asigurare

ARTICOLUL 7.

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata lunar de angajatori, denumita in continuare C, se determina dupa urmatoarea formula:

TR x BC,
C = --------------
100

unde:
TR - tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte angajatorul;
BC - baza lunara de calcul corespunzatoare lunii anterioare perioadei de plata a contributiei.

ARTICOLUL 8.

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajatori se calculeaza in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 3, 4, 5 si 7, pe baza datelor statistice din perioada de referinta, aferente sectorului de activitate - clasei CAEN din care acestia fac parte.

CAPITOLUL V - Dispozitii finale

ARTICOLUL 9.

(1) Unitatile si institutiile realizeaza incadrarea activitatilor in clasa CAEN corespunzatoare, potrivit actualizarii Clasificarii activitatilor din economia nationala, aprobata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007.

(2) In cadrul Clasificarii activitatilor din economia nationala, actualizata potrivit alin. (1), unitatile si institutiile identifica, in functie de specificul activitatii principale desfasurate, codul CAEN aferent.

ARTICOLUL 10.

Termenul de declarare si de plata a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.

ARTICOLUL 11.

(1) In cazul in care plata contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale nu s-a efectuat pana la termenul prevazut la ARTICOLUL 10, cheltuielile pentru prestatiile si serviciile de asigurare prevazute de lege si efectuate de asigurator se recupereaza de la angajator.

(2) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se va face de catre asigurator, conform prevederilor legale, dupa stabilirea caracterului de munca al accidentului, respectiv caracterului profesional al bolii, si primirea documentelor justificative de plata de la prestatorii de servicii.

ARTICOLUL 12.

Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Anexe 1-4 la Norme

Sus

Anexe

Atentie! Anexele 3-4 s-au modificat prin HG 50/2009.


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter