Spitalul Ion Craciun CALINESTI


Date de contact

Adresa: Str. Dr. Ion Craciun, Nr.484
Localitate: Călineşti, Arges
Telefon: 0248651550
Fax: 0248.651.588
Email: licitatie_spit@yahoo.com
Web:


Servicii medicale

 

Spitalizare continua in specializarile:
- medicina interna
- obstetrica ginecologie
- pediatrie
- anestezie si terapie intensiva
 

Spitalizare de zi in specializarile:
- medicina interna
- pediatrie
Investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu:
- analize medicale
- examinari radiologice.

 

Laboratorul de analize medicale

 

Laboratorul de analize medicale are ca atributii:

- Efectueaza recoltari, prelevari de probe si determinari pentru analize, la indicatia medicului;
- Pregateste materialele de laborator necesare pentru recoltarea probelor si efectuarea analizelor sau determinarilor de laborator;
- Prepara coloranti si reactivi uzuali de laborator;
- Efectueaza sterilizarea instrumentarului si a materialelor sanitare;
- Pregateste mediile de cultura si prepara apa distilata;
- Pregateste probele in vederea examenelor si analizelor de laborator;
- Executa fazele preliminare in efectuarea acestora, precum si determinari uzuale, indicate de medic sau biolog;
- Monteaza aparatele, le supravegheaza in functiune si raspunde de buna lor intretinere conform indicatiilor medicului sau biologului;
- Curata si intretine sticlaria speciala ce se foloseste in laborator;
- Tine evidenta lucrarilor zilnice;
- Executa si alte sarcini, corespunzatoare pregatirii profesionale, trasate de seful de laborator sau medic.
Laboratorul realizeaza analize medicale in regim ambulatoriu si de spital.

 

Sectia de radiologie si imagistica medicala

Radiologia deserveste atat spitalul cat si ambulatoriul de specialitate prin realizarea de radiografii si radioscopii.

 

Laboraturul de radiologie are urmatoarele atributiuni:
- Pregateste bolnavul si materialele necesare examenului radiologic;
- Efectueaza radiografiile sub supravegherea si indicatiile medicului de specialitate;
- Executa developarea filmelor radiologice si conserva filmele in filmoteca, conform indicatiilor medicului;
- Tine evidenta substantelor si materialelor consumabile;
- Aplica tratamentul radioterapeutic indicat de medicul de specialitate pe fisa de tratament sub controlul si supravegherea acestuia;
- Tine evidenta activitatii radiologice;
- Asigura pastrarea, conform instructiunilor in vigoare a utilajelor, materialelor si altor bunuri de inventar;

In cadrul investigatiilor in ambulatoriu privind radiologia si imagistica medicala se realizeaza radiografii si radioscopii.
Spitalul asigura efectuarea de ecografii prin realizarea acestora cu ajutorul unui Ecograf Color Doppler.

 

Farmacia spitalului
Farmacia functioneaza in regim de farmacie cu circuit inchis si deserveste toate sectiile si compartimentele spitalului.

Activitatea din farmacie este asigurata de personal specializat in domeniul farmaceutic: un farmacist si doua asistente medicale.

Personalul de aici asigura necesarul cu medicamente in baza referatelor emise de sectii, prin centralizarea si prezentarea situatiei la serviciul de aprovizionare si licitatii al spitalului.

- Supravegheaza si coordoneaza activitatea de eliberare a produselor farmaceutice;

- Primeste, verifica, taxeaza si elibereaza medicamente;

- Asigura si raspunde de depozitarea, conservarea si gestionarea medicamentelor toxice si stupefiante;

- Participa la receptia cantitativa a medicamentelor intrate in farmacie si efectueaza receptia calitativa a acestora;

- Verifica periodic, prin analize, calitatea medicamentelor cu durata de conservare sau actiune terapeutica limitata(drajeuri, preparate galenice, specialitati farmaceutice) in vederea preschimbarii lor;

- Executa toate lucrarile in vederea cunoasterii intregii actiuni a farmaciei;

- Elibereaza produse farmaceutice potrivit normelor stabilite;

- Asigura organizarea spatiului de munca si dotarea cu utilajul necesar;

- Efectueaza lucrari scriptice de gestiune;

- Raspunde de buna aprovizionare a punctului farmaceutic;

- Efectueaza receptia calitativa si cantitativa a produselor farmaceutice si asigura depozitarea acestora in conditii de conservare corespunzatoare;

- Se ingrijeste de eliberarea medicamentelor sa se faca in ordinea vechimii datei de fabricatie pentru a se evita degradarea celor cu termen de eficacitate limitat;

- Tine permanent legatura cu personalul medical al unitatii sanitare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii sanitare.

 

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza in conditiile Legii nr.95/2006.

Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ-adeverinta sau carnet de asigurat-eliberat de Casa de Asigurari de Sanatate la care este inscris asiguratul.

 

Urmatoarele categorii de personane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:

- toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri in munca;

- tinerii cu varsta de pana la 26 ani, inclusiv cei care parasesc sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare: sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei personae asigurate;

- persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul –lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice.

- persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri in munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza OUG nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

- bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de MSP, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte resurse;

- femeile insarcinate si lauzele, daca nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

 

Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse:

-se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
-se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
-executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;
-persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
-sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;
-persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
-pensionarii, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit;
-persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114, Codul penal;
-persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei private de libertate, daca nu au venituri;

27 Mai 2018
  •  

    Cere sfatul medicului

    afla raspunsurile la problemele tale

    Afla acum

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter