Metodologia efectuarii consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei

Ordin nr. 1982 din 05/12/2008

privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuarii consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei

A fost publicat in Monitorul Oficial nr. 838 din 12/12/2008

Vazand Referatul de aprobare nr. E.N. 12.537/2008 al Agentiei Nationale de Programe,
avand in vedere prevederile Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii publice emite prezentul ordin.

ARTICOLUL I.

Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuarii consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL II.

Directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, autoritatile judetene de sanatate publica, casele judetene de asigurari de sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, unitatile sanitare cu paturi si de asistenta primara, precum si alte unitati din subordinea Ministerului Sanatatii Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL III.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Bucuresti, 5 decembrie 2008.

ANEXA

Anexa

Ordin nr. 12 din 09/01/2004

pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuarii consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei

A fost Publicat in Monitorul Oficial nr. 53 din 22/01/2004

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. OB 147/2004 al Directiei generale asistenta medicala,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1.

Se aproba Protocolul privind Metodologia efectuarii consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetul gravidei si Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei, prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
___________
*)Anexele nr. 1, 2 si 3 vor fi transmise unitatilor interesate.

ARTICOLUL 2.

(1) Prevederile protocolului prevazut la ARTICOLUL 1 vor fi aplicate la nivelul retelei medicale primare si de specialitate publice si private.

(2) Carnetul gravidei se constituie ca document medical la purtator si suport al informatiei medicale intre diferitele esaloane ale serviciilor medicale.

(3) Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei constituie suport al informatiei medicale anexa la fisa de consultatii medicale a pacientei in cabinetele medicilor de familie si in cabinetele de specialitate.

(4) Completarea informatiilor prevazute in Carnetul gravidei si in Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei este obligatorie pentru tot personalul medical din unitati publice sau private care furnizeaza servicii medicale femeii gravide.

(5) Directiile judetene de sanatate publica si casele judetene de asigurari de sanatate vor asigura distributia Protocolului privind Metodologia efectuarii consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei catre toti medicii de familie sau, dupa caz, de specialitate, din teritoriul de competenta.

ARTICOLUL 3.

Directiile din Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, directiile judetene de sanatate publica, casele judetene de asigurari de sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, unitatile medicale spitalicesti si de asistenta primara, precum si alte unitati din subordinea Ministerului Sanatatii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 4.

Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Ovidiu Brinzan

Bucuresti, 9 ianuarie 2004.