Obtinerea celei de-a doua specialitati in medicina

Ordin nr. 546 din 06/05/2004 privind stabilirea specialitatilor inrudite, care pot fi obtinute ca a doua specialitate fara sustinerea concursului de rezidentiat

Sus

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 17/08/2004

Vazand referatul Directiei resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene nr. OB.546 din 6 mai 2004 si ARTICOLUL 16 al Hotararii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman, cu modificarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

ministrul sanatatii si ministrul educatiei si cercetarii emit urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1.

(1) Specialitatile inrudite care pot fi obtinute ca a doua specialitate fara sustinerea concursului de rezidentiat, cu parcurgerea integrala a stagiului de pregatire, sunt cele prevazute in grupele 1-3 din lista cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) A doua specialitate se poate obtine numai in cadrul grupelor stabilite in anexa.

ARTICOLUL 2.

(1) Medicii specialisti si primari incadrati in clinici universitare, confirmati in specialitati de baza, care desfasoara activitate in clinici cu profil de specialitati inrudite, de minimum 5 ani, pot sustine examenul de confirmare ca specialist in cea de-a doua specialitate, cu acordul facultatii de medicina sau farmacie respective si cu aprobarea Ministerului Sanatatii.
(2) Medicii specialisti si primari incadrati in institutii de inspectia muncii pot obtine cea de-a doua specialitate in medicina muncii.
(3) Stagiile efectuate in cadrul primei specialitati si perioadele de activitate in clinici de specialitate, din tara si strainatate, pot fi deduse din stagiul necesar pregatirii pentru examenul de specialist.

ARTICOLUL 3.

Stagiul de pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati inrudite, fara sustinerea concursului de rezidentiat, se face in regim cu taxa. Cuantumul taxei se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea Centrului National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali.

ARTICOLUL 4.

(1) Medicii primari si specialisti incadrati in unitati sanitare publice sau private pot efectua pregatire in cea de-a doua specialitate inrudita, fara sustinerea concursului de rezidentiat, la propunerea unitatilor sanitare respective si cu avizul Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Taxa privind programul de pregatire poate fi suportata de catre unitatea sanitara in care solicitantul este incadrat. In cazul celor neincadrati, taxa se suporta de catre solicitant.
(3) Pentru medicii incadrati in unitati sanitare finantate din fonduri publice taxa va fi suportata de unitatea sanitara dupa obtinerea avizului favorabil al Ministerului Sanatatii, respectiv ale ministerelor cu retea sanitara proprie.
(4) Formele de angajare si retribuire pentru aceasta perioada de pregatire se vor reglementa prin acte aditionale la contractul de munca, in conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL 5.

Stagiul de pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati se efectueaza conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman, cu modificarile ulterioare. Un coordonator poate avea in pregatire cel mult doi medici in cea de-a doua specialitate. In cazul in care solicitarile depasesc capacitatea de pregatire, selectia se va face in functie de vechimea in specialitate.

ARTICOLUL 6.

Medicii nu pot participa in acelasi timp la mai multe programe de pregatire.

ARTICOLUL 7.

Directiile din Ministerul Sanatatii, Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, directiile de sanatate publica si ministerele cu retea sanitara proprie vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 8.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Ministrul sanatatii, Ministrul educatiei si cercetarii,

Ovidiu Brinzan Alexandru Athanasiu


ANEXA - LISTA grupelor de specialitati, considerate inrudite, care pot fi obtinute
ca a doua specialitate fara sustinerea concursului de rezidentiat


Grupa 1
▪ medicina interna
▪ cardiologie
▪ gastroenterologie
▪ hematologie
▪ nefrologie
▪ pneumologie
▪ reumatologie
▪ endocrinologie
▪ oncologie medicala
▪ medicina muncii
▪ diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
▪ alergologie si imunologie clinica
▪ boli infectioase
▪ geriatrie si gerontologie
▪ farmacologie clinica
▪ genetica medicala
▪ pediatrie
▪ neonatologie
▪ anestezie-terapie intensiva
▪ medicina de urgenta

Grupa 2
▪ reumatologie
▪ recuperare, medicina fizica si balneologie
▪ medicina sportiva

Grupa 3
▪ dermato-venerologie
▪ alergologie si imunologie clinica

Grupa 4
▪ oncologie medicala
▪ radioterapie
▪ medicina interna

Grupa 5
▪ neurologie
▪ psihiatrie
▪ neurologie pediatrica
▪ psihiatrie pediatrica

Grupa 6
▪ medicina de familie
▪ medicina de urgenta
▪ medicina muncii
▪ expertiza medicala a capacitatii de munca
▪ geriatrie si gerontologie

Grupa 7
▪ chirurgie generala
▪ chirurgie pediatrica
▪ chirurgie toracica
▪ chirurgie vasculara
▪ chirurgie cardiaca si a vaselor mari
▪ chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva
▪ urologie
▪ ortopedie si traumatologie
▪ ortopedie pediatrica
▪ obstetrica-ginecologie
Grupa 8
▪ neurochirurgie
▪ otorinolaringologie
▪ oftalmologie
▪ chirurgie orala si maxilo-faciala
▪ chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva

Grupa 9
▪ radiologie-imagistica medicala
▪ medicina nucleara

Grupa 10
▪ anatomie patologica
▪ medicina legala

Grupa 11
▪ epidemiologie
▪ igiena
▪ sanatate publica si management
Grupa 12
▪ chirurgie dento-alveolara
▪ ortodontie si ortopedie dento-faciala
▪ chirurgie orala si maxilo-faciala

Grupa 13
▪ farmacie clinica
▪ laborator farmaceutic
▪ industrie farmaceutica si cosmetica

NOTA:
1. De asemenea poate fi obtinuta a doua specialitate in anatomie patologica de catre neurologi si dermato-venerologi.
2. Orice specialist din grupele 7 si 8 poate obtine a doua specialitate in anestezie-terapie intensiva sau in medicina de urgenta.

Ordin nr. 4 din 07/01/2005 privind stabilirea cuantumului taxei pentru efectuarea stagiului de pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati inrudite, fara concurs de rezidentiat,

Sus

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 20/01/2005

In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea invatamantului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar si farmaceutic uman, cu modificarile si completarile ulterioare,
vazand Referatul Directiei resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene nr. M.C. 206 din 7 ianuarie 2005,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1.

(1) Cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului de pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati inrudite, fara concurs de rezidentiat, se stabileste potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Plata taxei se face in contul Centrului National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali nr. RO72TREZ7025025XXX000266 Trezoreria Sectorului 2 Bucuresti, in 4 transe trimestriale, la inceputul fiecarui trimestru.

ARTICOLUL 2.

(1) Din sumele incasate 20% revin Centrului National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali pentru acoperirea managementului programelor la nivel national, 80% revenind institutiilor de invatamant superior medical si farmaceutic.
(2) Din sumele incasate institutiile de invatamant superior medical si farmaceutic vor aloca unitatilor sanitare in care se desfasoara stagiul de pregatire, pentru fiecare participant, un procent dupa cum urmeaza:
- 20% pentru specialitatile de la grupele 7, 8, 9, 10, 11 si 12;
- 15% pentru specialitatile de la grupele 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 13.

ARTICOLUL 3.

Directia resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene, Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali si institutiile de invatamant superior medical si farmaceutic vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 4.

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.677/2004 privind stabilirea cuantumului taxei pentru efectuarea stagiului de pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati inrudite fara concurs de rezidentiat, conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 546/4.260/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.268 din 29 decembrie 2004, se abroga.

ARTICOLUL 4.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,

Mircea Cinteza


GRUPA 1

┌────────────────────────────────────────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
────────────────────────────────────────────┤
│ Medicina interna │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Cardiologie │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Gastroenterologie │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Hematologie │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Nefrologie │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Pneumologie │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Reumatologie │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Endocrinologie │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Oncologie medicala │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Medicina muncii │ 200 │
├──────────────────────────────────────-─────┤
│Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice│ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Alergologie si imunologie clinica │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Boli infectioase │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Geriatrie si gerontologie │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Farmacologie clinica │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Genetica medicala │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Pediatrie │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Neonatalogie │ 200 │
├──────────────────────────────────────-─────┤
│ Anestezie-terapie intensiva │ 200 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ Medicina de urgenta │ 200 │
└────────────────────────────────────────────┘

GRUPA 2

┌─────────────────────────────────────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
├──---───────────────────────────────────-─┤
│ reumatologie │ 200 │
├─────────────────────────────────────────┤
│recuperare, medicina fizica si balneologie │ 200 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ medicina sportiva │ 200 │
└─────────────────────────────────────────┘

GRUPA 3

┌─────────────────────────────────────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
├─────────────────────────────────────────┤
│ dermato-venerologie │ 200 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ alergologie si imunologie clinica │ 200 │
└─────────────────────────────────────────┘

GRUPA 4

┌────────────────────────────────────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
├────────────────────────────────────────┤
│ oncologie medicala │ 200 │
├────────────────────────────────────────┤
│ radioterapie │ 200 │
├────────────────────────────────────────┤
│ medicina interna │ 200 │
└────────────────────────────────────────┘

GRUPA 5

┌────────────────────────────────────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
├────────────────────────────────────────┤
│ neurologie │ 200 │
├────────────────────────────────────────┤
│ psihiatrie │ 200 │
├────────────────────────────────────────┤
│ neurologie pediatrica │ 200 │
├────────────────────────────────────────┤
│ psihiatrie pediatrica │ 200 │
└────────────────────────────────────────┘

GRUPA 6

┌─────────────────-----────────────────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
├─────────────────────────────────────────┤
│ medicina de familie │ 200 │
├─────────────-───────────────────────────┤
│ medicina de urgenta │ 200 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ medicina muncii │ 200 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ expertiza medicala a capacitatii de munca │ 200 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ geriatrie si gerontologie │ 200 │
└─────────────────────────────────────────┘

GRUPA 7

┌─────────────────────────────────────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
├─────────────────────────────────────────┤
│ chirurgie generala │ 300 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ chirurgie pediatrica │ 300 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ chirurgie toracica │ 300 │
├───────-─────────────────────────────────┤
│ chirurgie vasculara │ 300 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ chirurgie cardiaca si a vaselor mari │ 300 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ chirurgie plastica, micro-chirurgie │ 300 │
│ reconstructiva │ │
├─────────────────────────────────────────┤
│ urologie │ 300 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ ortopedie si traumatologie │ 300 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ ortopedie pediatrica │ 300 │
├────────-----─────────────────────────────┤
│ obstetrica-ginecologie │ 300 │
└─────────────────────────────────────────┘

GRUPA 8

┌─────────────────────────────────────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
├─────────--──────────────────────────────┤
│ neurochirurgie │ 300 │
├───────────────────────────-─────────────┤
│ oto-rino-laringologie │ 300 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ oftalmologie │ 300 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ chirurgie orala si maxilo-faciala │ 300 │
├───────────────--------------───────────────┤
│ chirurgie plastica, micro-chirurgie │ 300 │
│ reconstructiva │ │
└─────────────────────────────────────────┘

GRUPA 9

┌────────────────────────────────────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
├────────────────────────────────────────┤
│ radiologie-imagistica medicala │ 250 │
├────────────────────────────────────────┤
│ medicina nucleara │ 250 │
└────────────────────────────────────────┘


GRUPA 10

┌────────────────────────────────────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
├────────────────────────────────────────┤
│ anatomie patologica │ 200 │
├────────────────────────────────────────┤
│ medicina legala │ 200 │
└────────────────────────────────────────┘

GRUPA 11

┌────────────────────────────────────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
├───────────────────────────--───────────┤
│ epidemiologie │ 200 │
├────────────────────────────────────────┤
│ igiena │ 200 │
├──────────────-─────────────────────────┤
│ sanatate publica si management │ 250 │
└────────────────────────────────────────┘

GRUPA 12

┌─────────────────────────────────────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
├─────────────────────────────────────────┤
│ chirurgie dento-alveolara │ 300 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ ortodontie si ortopedie dento-faciala │ 300 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ chirurgie orala si maxilo-faciala │ 300 │
└─────────────────────────────────────────┘

GRUPA 13

┌───────────────────────────----───────────┐
│ Specialitatea │Cuantumul taxei/an de studiu/in euro
(echivalentul in lei la cursul zilei)
├───────--─────────────────────────────────┤
│ farmacie clinica │ 200 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ laborator farmaceutic │ 200 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ industrie farmaceutica si cosmetica │ 250 │
└─────────────────────────────────────────┘

ORDIN nr.424/20 apr.2005 - Pentru aprobarea regulamentului privind selectia pentru inscrierea la programul de pregatire in cea de a doua specialitate inrudita, in regim cu taxa

Sus

Vazand referatul Directiei de resurse umane si dezvoltare profesionala nr.MC/5073/20 apr.2005
In temeiul dispozitiilor Hotararii de Guvern nr.168/2005, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1.

Se aproba regulamentul privind selectia pentru inscrierea la programul de pregatire in cea de a doua specialitate inrudita, in regim cu taxa, conform anexei , care face parte integranta din prezentul Ordin.

ARTICOLUL 2.

Directia de Resurse Umane si Dezvoltare Profesionala, Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii vor aduce la indeplinire prevederile prezentului Ordin.

ARTICOLUL 3.

Prezentul Ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Mircea Cinteza


ANEXA – Regulamentul privind selectia pentru inscrierea la programul de pregatire in cea de a doua specialitate inrudita, in regim cu taxa

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

1. Acreditarea indrumatorilor de programe de pregatire –pe centre universitare si specialitati de Ministerul Sanatatii la propunerea Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.
2. Stabilirea numarului de locuri de pregatire pentru fiecare specialitate si centru universitar raportat la numarul indrumatorilor, de catre Ministerul Sanatatii la propunerea Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.
3. Pentru toate situatiile in care numarul solicitarilor depaseste posibilitatile de pregatire, stabilite prin Ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei si cercetarii nr.546/4260/2004, se institue proba de departajare.
4.1. Listele cu candidatii care vor sustine proba de departajare se vor alcatui pe centre universitare, pentru fiecare specialitate in parte.
4.2. Candidatii care au depus avize de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitate, in doua sau mai multe centre universitare, au obligatia, ca in termen de trei zile de la intrarea in vigoare a acestui regulament , sa precizeze in scris , centrul universitar pentru care opteaza.
4.3. Candidatii care au depus dosare de inscriere la pregatire pentru doua specialitati, au obligatia, ca in termen de trei zile de la intrarea in vigoare a acestui regulament , sa precizeze in scris , specialitatea pentru care opteaza.
4.4. In ambele situatii , in caz contrar, solicitantii respectivi nu vor fi inclusi pe listele probei de departajare.
5. In urma probei de departajare, in ordinea clasificarii, vor fi ocupate locurile de pregatire in acest an. In anii urmatori se reia proba de departajare, cu toti candidatii, cu cei inscrisi in acest an si cu cei care se vor inscrie ulterior.
6. In anul 2005 proba de departajare se va sustine in prima decada a lunii noiembrie.

CAPITOLUL II - Organizarea probei de departajare

7. Pentru toate specialitatile si centrele universitare unde numarul solicitarilor este de peste doi, dar nu mai mare de cinci, raportat la numarul total de indrumatori pe centru universitar, proba de departajare va consta dintr-un test scris cu cinci intrebari.
8. Pentru toate specialitatile si centrele universitare unde numarul solicitarilor este mai mare de cinci, raportat la numarul total de indrumatori pe centru universitar, proba de departajare va consta dintr-un test scris cu zece intrebari.
9.1. Comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii vor alcatui tematici, selectate din tematica specialitati in care urmeaza sa se efectueze programul de pregatire.
9.2. Tematicile vor fi supuse aprobarii conducerii Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si vor fi anuntate pe site-ul perfmed.ro. Comisiile de notare a testului scris
10. Comisiile de notare ale testelor scrise vor fi alcatuite din cadre didactice cu functie de predare si aprobate de conducerea Ministerului Sanatatii.
11. Comisiile vor fi alcatuite din:
-profesor sau conferentiar din disciplina de profil - presedinte
-doua cadre didactice cu functie de predare din disciplina de profil - membrii
-un medic - secretar
12. In centrele universitare medicale, in care nu exista posibilitatea de a se institui comisii, se pot coopta cadre didactice din alte centre universitare. In cazul in care nici in aceasta situatie nu se poate desemna comisie, candidatii vor sustine aceasta proba intr-unul din centrele universitare in care exista comisie, caz in care se vor alcatui clasificari separate.
Stabilirea intrebarilor de concurs
13. Pentru fiecare specialitate conducerea Ministerului Sanatatii va stabili o comisie centrala care va avea in componenta reprezentanti din centrele universitare, in care se sustine test. Aceste comisii se vor intruni in ziua in care se sustine testul, la nivelul Centrului National de Perfectionare in Domeniul
Sanitar Bucuresti si vor alcatui intrebarile testului scris. Aceste intrebari vor fi transmise prin e-mail comisiilor din toate centrele universitare.
14.1. Dupa ce ultima intrebare a fost comunicata si s-a facut verificarea ca au fost corect notate de candidati, timpul acordat pentru sustinerea acestui
test este o ora pentru testul cu cinci intrebari si de doua ore pentru testul cu zece intrebari.
14.2. Baremul de notare a intrebarilor va fi alcatuit la nivelul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti de comisia centrala in timpul sustinerii testului scris si transmis prin e-mail comisiilor din centrele universitare.
15.1. Eventualele contestatii privind notarea intrebarilor se adreseaza in scris presedintelui comisiei, in termen de o ora de la anuntarea notei. Presedintii de comisii le vor transmite prin fax comisiei centrale, care a alcatuit intrebarile si baremul in termen de trei ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
15.2. Comisia centrala va comunica raspunsul la contestatii in termen de trei zile.
Notarea intrebarilor, alegerea locului si indrumatorului de stagiu
16. Fiecare intrebare se noteaza de catre presedinte si membrii comisiei cu note de la 0-10 , pe baza baremului alcatuit de comisia centrala.
17. Nota probei de departajare va rezulta din media aritmetica a celor cinci , respectiv zece intrebari din test, calculata cu doua zecimale.
18. Ierarhizarea candidatilor clasificati la note egale se va face pe baza unei probe suplimentare orale, din aceeasi tematica dupa care s-a sustinut testul scris.
19. Catalogul definitiv cu rezultatele probei de departajare va fi afisat la nivel comisiei de notare si transmis prin e-mail Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti., in terme de 24 de ore de stabilirea acestuia.
20. Alegerea locului si a indrumatorului de stagiu se va face la nivelul directiei de sanatate publica din centrul universitar in care s-a organizat testul in prezenta comisiei de notare a testului si a delegatului Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.

CAPITOLUL III - Dispozitii finale

21.1. In perioada in care un medic efectueaza pregatire in cea de a doua specialitate nu poate fi desemnat ca indrumator pentru specialitatea in care este confirmat.
21.2. Indrumatorii care au acordat avize de participare la programul de pregatire in a doua specialitate si si-au depus dosare de a participa ei insusi la stagii de pregatire in cea de a doua specialitate au obligatia de a opta in scris, pentru acreditarea ca indrumator de stagiu sau de a efectua pregatire, in termen de 3 zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament.
22.Pregatirea in cea de a doua specialitate inrudita in regim cu taxa va incepe odata cu cea a rezidentilor seria noiembrie 2005, cu respectarea duratei si curriculei de pregatire in rezidentiat.
23.Orice alte prevederi privind selectia pentru inscrierea la programul de pregatire in cea de a doua specialitate inrudita in regim cu taxa, se abroga.

Ordin nr. 88 din 07/02/2006 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 424/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind selectia pentru inscrierea la programul de pregatire in cea de-a doua specialitate inrudita, in regim cu taxa

Sus

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 17/02/2006

Vazand Referatul Directiei de resurse umane si dezvoltare profesionala nr. E.N. 6.825 din 7 februarie 2006, in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL I.

Regulamentul privind selectia pentru inscrierea la programul de pregatire in cea de-a doua specialitate inrudita, in regim cu taxa, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 424/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 10 mai 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
"1. Acreditarea indrumatorilor de programe de pregatire - pe centre universitare si specialitati - se face de Ministerul Sanatatii la propunerea Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.
Vor fi propusi pentru acreditare actualii coordonatori de rezidenti, cadre didactice cu functie de predare.
Pentru specialitatea medicina de urgenta vor fi acreditate cadre didactice cu functie de predare de la disciplinele urgente medicale, respectiv urgente chirurgicale, precum si medici primari ATI, cardiologie, chirurgie generala, medicina de urgenta incadrati in unitati de primire urgente din spitale clinice.
Pentru specialitatea geriatrie si gerontologie vor fi acreditate cadre didactice cu functie de predare de la disciplina geriatrie-gerontologie si medici primari geriatrie-gerontologie incadrati in sectii din unitati sanitare din centre universitare medicale.
Pentru specialitatea neonatologie vor fi acreditate cadre didactice cu functie de predare de la disciplina de neonatologie si medici primari neonatologie incadrati in unitati sanitare din centre universitare medicale.
Pentru specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca vor fi acreditate cadre didactice cu functie de predare de la disciplina de expertiza medicala si medici primari expertiza medicala a capacitatii de munca, incadrati in Institutul National de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca si Recuperare Medicala.
Pentru specialitatea medicina muncii vor fi acreditati coordonatori si cercetatorii stiintifici gradele I si II, confirmati ca medici primari medicina muncii. Sefii de disciplina medicina muncii din toate centrele universitare medicale vor nominaliza medici primari medicina muncii care sa raspunda de efectuarea stagiului de pregatire sub directa coordonare a unui cadru didactic cu functie de predare, conform publicatiei Viata Medicala din 11 februarie 2005.
Cadrele didactice cu functie de predare care sunt confirmate ca medici primari in specialitati de baza si in cea de-a doua specialitate inrudita vor fi acreditate in ambele specialitati. In aceasta situatie indrumatorii vor avea in pregatire maximum 2 medici, indiferent de specialitate.
Acreditarea ca indrumator de pregatire nu atrage obligativitatea celui in cauza de a primi medici la pregatire."

2. Punctul 4.1 va avea urmatorul cuprins:
"4.1. Listele cu candidatii care vor sustine proba de departajare se vor alcatui pe centre universitare, pentru fiecare specialitate si indrumator in parte, conform avizelor acordate la inscriere, cu exceptia specialitatii medicina muncii, pentru care listele se vor alcatui pe centre universitare."

3. Dupa punctul 4.4 se introduce un nou punct, punctul 4.5, cu urmatorul cuprins:
"4.5. Nu se organizeaza proba de departajare in cazurile in care indrumatorii au respectat limita de 2 candidati/indrumator."
4. Punctul 5 va avea urmatorul cuprins:
"5.1. Candidatii se clasifica pe specialitate si indrumator. Alegerea locului se va face in ordinea descrescatoare a punctajului. Candidatii care nu s-au clasificat in limita locurilor acordate pot fi redistribuiti, in ordinea descrescatoare a punctajelor, indrumatorilor acreditati disponibili din centrul universitar respectiv, cu acordul acestora.
5.2. Pentru specialitatea medicina muncii clasificarea se face pe centre universitare, alegerea locului si a indrumatorului se va face in ordinea descrescatoare a punctajului."

5. Punctul 6 va avea urmatorul cuprins:
"6. Proba de departajare se va sustine in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului regulament."

6. Punctul 7 va avea urmatorul cuprins:
"7. Pentru toate specialitatile si indrumatorii la care numarul solicitarilor este de peste 2, dar nu mai mare de 5, proba de departajare va consta dintr-un test scris cu 5 intrebari."

7. Punctul 8 va avea urmatorul cuprins:
"8. Pentru toate specialitatile si indrumatorii la care numarul solicitarilor este de peste 5, proba de departajare va consta dintr-un test scris cu 10 intrebari."

8. Punctul 13 va avea urmatorul cuprins:
"13. Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti va propune desemnarea de comisii centrale pe specialitati. Comisiile centrale se vor intruni la nivelul unui centru universitar stabilit in functie de numarul de candidati. Primul candidat in ordine alfabetica va extrage 5, respectiv 10 subiecte din tematica publicata, din care comisia va alcatui intrebarile testului. Aceste intrebari vor fi transmise pe suport electronic, in conditii de securitate, la Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti care le va transmite comisiilor din toate centrele universitare unde se sustine testul."

9. Punctul 14.2 va avea urmatorul cuprins:
"14.2. Baremul de notare a intrebarilor va fi alcatuit de catre comisiile centrale si transmis Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti pe suport electronic, in conditii de securitate, in timpul sustinerii testului scris, si transmis prin e-mail comisiilor din centrele universitare."

10. Punctul 15 va avea urmatorul cuprins:
"15. Eventualele contestatii privind notarea raspunsurilor se adreseaza in scris presedintelui comisiei, in termen de o ora dupa anuntarea notei. Comisia va comunica raspunsul la contestatii in termen de 24 de ore."

11. Punctul 19 va avea urmatorul cuprins:
"19. Catalogul definitiv cu rezultatele probei de departajare va fi afisat la nivelul comisiei de notare si transmis prin e-mail Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in termen de 24 de ore de la stabilirea acestuia. Catalogul in original va fi transmis in termen de 5 zile prin posta."

ARTICOLUL II.

Directia de resurse umane si dezvoltare profesionala si Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

ARTICOLUL III.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Gheorghe Eugen NicolaescuCiteste si

Arhiva
  • Vor putea medicamentele sa creasca dorinta sexuala a femeilor? Vor putea medicamentele sa creasca...

    Generalitati Industria farmaceutica testeaza noi medicamente care ar putea fi capabile sa creasca dorinta sexuala a femeilor. In mod sigur, un astfel de medicament ar aduce miliarde de euro companiei care l-ar descoperi si care ar reusi sa obtina autorizatia pentru...citeste mai mult

  • Crioprezervarea – Fertilizarea in vitro Crioprezervarea – Fertilizarea in...

    Definitie Crioprezervarea embrionilor (procesul de inghetare, stocare si dezghetare al embrionilor) poate creste rata nasterii, permitand embrionilor in exces ce nu sunt folositi pentru transferul embrionar actual, sa fie stocati pentru a fi utilizati in viitor....citeste mai mult

  • Tehnici de reproducere asistata (ART) - Mama surogat Tehnici de reproducere asistata (ART)...

    Indicatii Exista cazuri extreme in care o femeie nu poate sa ramana insarcinata sau sa duca o sarcina la capat: - afectiuni congenitale majore ale organelor genitale interne - lipsa chirurgicala a uterului - uter fibromatos - boli neoplazice care necesita...citeste mai mult

Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate
Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici OK