Hotararea guvernului privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman si hranei animalelor

Publicat la data de: 14 Martie 2009 | Actualizat la data de: 16 Octombrie 2018
Autor: SfatulMedicului

CAPITOLUL 1 - Dispozitii generale

Sus

Articolul 1. - Prezenta hotarare reglementeaza conditiile referitoare la iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara, in scopul prevenirii tulburarilor prin carenta de iod.

Articolul 2. - In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) tulburarile prin deficit de iod sunt starile patologice, manifeste sau fruste, aparute ca rezultat al disfunctiilor tiroidei cauzate printr-un aport insuficient de iod in organism;

b) prevenirea tulburarilor prin deficit de iod este ansamblul de masuri care au ca scop acoperirea nevoilor de iod ale organismului, consumul de sare iodata universal fiind mijlocul cel mai accesibil pentru realizarea acestui scop;

c) iodarea universala a sarii reprezinta procesul de introducere a iodului in sare, pentru orice tip de consum: uman, animal, industrie alimentara;

d) sarea pentru consum alimentar uman este un produs cristalin in a carui compozitie predomina clorura de sodiu (NaCl), obtinut prin extragere din depozitele naturale subterane sau din apa de mare, potrivit Codex Standard pentru sarea destinata consumului alimentar;

e) sarea iodata este sarea destinata consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara, la care s-a adaugat iod, sub forma de iodat sau iodura de potasiu.

Cuprins articol

  1. CAPITOLUL 1 - Dispozitii generale
  2. Capitolul 2 - Conditii de calitate si de securitate
  3. CAPITOLUL 2 - Conditii de calitate si de securitate
  4. CAPITOLUL 3 - Inspectia si controlul sarii iodate
  5. CAPITOLUL 4 - Sanctiuni
  6. CAPITOLUL 5 - Dispozitii finale
  7. Citeste pe aceeasi tema

Capitolul 2 - Conditii de calitate si de securitate

Sus

Art. 3. - (1) In Romania, in alimentatia oamenilor se utilizeaza numai sare iodata.
2) In hrana animalelor si in industria alimentara utilizarea sarii iodate este optionala, cu exceptia fabricarii piinii si a produselor de panificatie.

Art. 4. - (1) Conditiile de calitate si de securitate pentru sarea utilizata ca suport in vederea obtinerii sarii iodate trebuie sa fie conforme cu SR 13 360/1996. Continutul de NaCl din sarea utilizata pentru iodare nu trebuie sa fie mai mic de 97%.

(2) Sarea iodata trebuie sa contina 30 mg iod/kg de sare, respectiv 50,6 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 39,2 iodura de potasiu/kg de sare. Se admite ca limita minima un continut de 25 mg iod/kg de sare, respectiv 42 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 32,5 mg iodura de potasiu/kg de sare, iar ca limita maxima un continut de 40 mg iod/kg sare, respectiv 67,2 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 52 mg iodura de potasiu/kg de sare.

Art. 5. - Metoda de iodare a sarii, calitatea si securitatea, concentratia de iod, metodele de control aplicate in procesul de iodare si pastrarea pana in momentul consumului/utilizarii a concentratiei de iod stabilite prin prezenta hotarare trebuie sa intruneasca toate conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.

Art. 6. - (1) Procesele de productie - purificare, recristalizare, iodare, de ambalare si etichetare, precum si activitatile de transport, depozitare, comercializare a sarii trebuie sa se desfasoare cu respectarea stricta a normelor de igiena in vigoare privind siguranta alimentelor, evitandu-se orice risc de contaminare.

(2) Normele privind siguranta alimentelor se aplica si pentru sarea iodata importata.

Art. 7. - Pentru sarea iodata se folosesc ambalaje care mentin calitatea sarii si concentratia de iod stabilite, pana la data de durabilitate minimala stabilita de producator.

Art. 8. - Autoritatile/institutiile cu atributii de control in domeniul sigurantei alimentelor au obligatia sa identifice/ determine prezenta iodului/concentratia de iod din sarea iodata.

Art. 9. - Etichetarea sarii iodate se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Denumirea sub care se vinde produsul este "Sare iodata".

Art. 10. - (1) Pe teritoriul Romaniei este interzisa comercializarea cu amanuntul a sarii neiodate, atat pentru uzul personal, cat si pentru utilizarea in alimentatia publica si colectiva.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) este permisa comercializarea sarii neiodate numai prin reteaua de magazine PLAFAR, magazine naturiste si farmacii, in segmentul produselor care nu necesita retete pentru achizitionare, ambalata in cantitati ce nu depasesc 0,5 kg.

CAPITOLUL 2 - Conditii de calitate si de securitate

Sus

Articolul 3. - (1) In Romania, in alimentatia oamenilor se utilizeaza numai sare iodata.
2) In hrana animalelor si in industria alimentara utilizarea sarii iodate este optionala, cu exceptia fabricarii painii si a produselor de panificatie.

Articolul 4. - (1) Conditiile de calitate si de securitate pentru sarea utilizata ca suport in vederea obtinerii sarii iodate trebuie sa fie conforme cu SR 13 360/1996. Continutul de NaCl din sarea utilizata pentru iodare nu trebuie sa fie mai mic de 97%.
(2) Sarea iodata trebuie sa contina 30 mg iod/kg de sare, respectiv 50,6 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 39,2 iodura de potasiu/kg de sare. Se admite ca limita minima un continut de 25 mg iod/kg de sare, respectiv 42 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 32,5 mg iodura de potasiu/kg de sare, iar ca limita maxima un continut de 40 mg iod/kgsare, respectiv 67,2 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 52 mg iodura de potasiu/kg de sare.

Articolul 5. - Metoda de iodare a sarii, calitatea si securitatea, concentratia de iod, metodele de control aplicate inprocesul de iodare si pastrarea pana in momentul consumului/utilizariia concentratiei de iod stabilite prin prezenta hotarare trebuie sa intruneasca toate conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.

Articolul 6. - (1) Procesele de productie - purificare,recristalizare, iodare, de ambalare si etichetare, precum si activitatile de transport, depozitare, comercializare a sarii trebuie sa se desfasoare cu respectarea stricta a normelor de igiena in vigoare privind siguranta alimentelor, evitandu-se orice risc de contaminare.

(2) Normele privind siguranta alimentelor se aplica si pentru sarea iodata importata.

Articolul 7. - Pentru sarea iodata se folosesc ambalaje care mentin calitatea sarii si concentratia de iod stabilite, pana la datade durabilitate minimala stabilita de producator.

Articolul 8. - Autoritatile/institutiile cu atributii de control in domeniul sigurantei alimentelor au obligatia sa identifice/determine prezenta iodului/concentratia de iod din sarea iodata.

Articolul 9. - Etichetarea sarii iodate se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Denumirea sub care se vinde produsul este "Sare iodata".

Articolul 10. - (1) Pe teritoriul Romaniei este interzisa comercializarea cu amanuntul a sarii neiodate, atat pentru uzul personal, cat si pentru utilizarea in alimentatia publica si colectiva.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) este permisa comercializarea sarii neiodate numai prin reteaua de magazine PLAFAR, magazine naturiste si farmacii, in segmentul produselor care nu necesita retete pentru achizitionare, ambalata in cantitati ce nu depasesc 0,5 kg.

CAPITOLUL 3 - Inspectia si controlul sarii iodate

Sus

Articolul 11. - Inspectia si controlul aplicarii prevederilor prezentei hotarari se efectueaza de catre reprezentantii Ministerului Sanatatii, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, conform competentelor.

CAPITOLUL 4 - Sanctiuni

Sus

Articolul 12. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) comercializarea sarii iodate pentru consumul uman sau pentru fabricarea painii si a produselor de panificatie, cu un continut de iod in afara limitelor stabilite de art. 4 alin.

(2);
b) comercializarea cu amanuntul a sarii neiodate, cu exceptia situatiei prevazute la art. 10 alin. (2);
c) nerespectarea conditiilor de transport, depozitare si comercializare a sarii iodate, stabilite de producator in conformitate cu prevederile legale;
d) utilizarea sarii neiodate la fabricarea painii si a produselor de panificatie, precum si la consumul in alimentatia publica si colectiva.
2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 4.000 lei, iar cele prevazute la alin. (1) lit. b) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(3) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune urmatoarele sanctiuni complementare:

a) confiscarea sarii neiodate folosite la comercializarea cu amanuntul, cu exceptia situatiei prevazute la art. 10 alin. (2), sau utilizate la fabricarea painii si a produselor de panificatie, precum si la consumul in alimentatia publica si colectiva;

b) confiscarea sarii iodate folosite la comercializarea cu amanuntul sau utilizate la fabricarea painii si a produselor de panificatie, precum si la consumul in alimentatia publica si colectiva, ce prezinta data durabilitatii minimale depasita;

c) confiscarea sarii iodate folosite la comercializarea cu amanuntul sau utilizate la fabricarea painii si a produselor de panificatie, precum si la consumul in alimentatia publica si colectiva, ce prezinta continutul de iod in afara limitelor stabilite la art. 4 alin. (2);

d) confiscarea sarii iodate folosite la comercializarea cu amanuntul sau utilizate la fabricarea painii si a produselor de panificatie, precum si la consumul in alimentatia publica si colectiva, ce nu prezinta elementele de identificare si caracterizare in conformitate cu prevederile in vigoare referitoare la etichetarea alimentelor.

Articolul 13. - Savarsirea faptelor prevazute la art. 12 se sanctioneaza, pe langa amenda, si cu suspendarea activitatii operatorului economic, potrivit reglementarilor specifice ale autoritatilor prevazute la art. 11.

Articolul 14. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al autoritatilor competente prevazute la art. 11, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 15. - (1) Contraventiilor prevazute la art. 12 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientii pot achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzilor prevazute la art. 12, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

CAPITOLUL 5 - Dispozitii finale

Sus

Articolul 16. - Ministerul Economiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor au obligatia de a elabora planurile de masuri pentru aplicarea prezentei hotarari.

Articolul 17. - Prevederile prezentei hotarari se aplica, pentru sarea destinata consumului uman, incepand cu data de 31 decembrie 2002, iar pentru sarea utilizata in industria alimentara si pentru sarea utilizata pentru hrana animalelor, incepand cu data de 31 decembrie 2003, cu exceptia prevederilor art. 16 care se aplica de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 18.- Pe data de 31 decembrie 2002 se abroga Hotararea Guvernului nr. 779/1995 privind reglementarea consumului de sare iodata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 10 octombrie 1995, si lit. c) a pct. 16 din anexa nr. 1a) la Hotararea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, precum si orice alte prevederi contrare prezentei hotarari.


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter

Citeste si

Arhiva
  • Tratament naturist pentru anemia nutritionala Tratament naturist pentru anemia...

    Generalitati Anemia nutritionala este determinata de absenta unor substante necesare hematopoiezei din cauza unor carente alimentare. Astfel, cantitatea de hemoglobina din globulele rosii este diminuata. Globule rosii, celulele care transporta oxigenul la tesuturi,...citeste mai mult

Inchide recomandarile
Vezi recomandarile noastre
Clinici, Medici si Servicii specializate
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate